Skip to content
Handslag

Varumärken

 

 

GN Groups varumärken

ReSound och andra varumärken från GN Group som används på denna webbplats är varumärken som ägs av GN Hearing A/S och/eller dess dotterbolag (”GN Group”). Obehörig användning av GN Groups varumärken kan vara ett brott mot gällande varumärkeslagstiftning.

Följande är en icke uttömmande lista över GN Groups varumärken:

ReSound ONE
ReSound LiNX Quattro
ReSound LiNX 3D
ReSound LiNX2
ReSound LiNX
ReSound ENZO Q
ReSound ENZO 3D
ReSound ENZO2
ReSound ENZO
ReSound Up Smart
ReSound Up
ReSound Enya
ReSound Wireless Connectivity
ReSound TV streamer
ReSound Mini mic
ReSound Multi mic
ReSound Phone Clip+
ReSound Remote Control
ReSound Smart Fit
ReSound Assist
ReSound Smart 3D
ReSound Smart
ReSound Control
ReSound Relief
ReSound Magna
ReSound Lex
ReSound Verso
ReSound Vea
ReSound Unite
ReSound Alera
ReSound Essence
dot2 by ReSound
ReSound Live
Be by ReSound
ReSound Azure
ReSound Dot

Frånvaron av ett varumärke i listan ovan utgör inte avstående från GN Groups varumärke eller andra immateriella rättigheter avseende detta varumärke.

 

Andra varumärken

Andra varumärken (icke tillhörande GN Group) som används på denna webbplats tillhör respektive ägare och GN Group gör inga rättighetsanspråk avseende dessa varumärken:

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad, iPod touch, Apple Watch, Siri, FaceTime, Watch OS och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
Android-roboten är reproducerad eller modifierad grafik som skapats och delats av Google och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.
Bluetooth-ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
Dolby och dubbel D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Samsung och Galaxy är varumärken som ägs av Samsung Electronics Co. Ltd.
Azure är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Allmänt

Om du har några frågor om denna information kan du kontakta Group IPR på trademarks@gn.com.