Vindbrusreducering

Funktion
Detekterar vindbrus med hög precision och reducerar det adaptivt.

Fördel för brukaren
En naturlig hörupplevelse med uppfattning svagt vindbrus i bakgrunden och minimal effekt på hörbarheten av andra ljud i omgivningen.

Vindbrusreducering

Ett avancerad vindbrusreduceringssystem som:

1.

Kontinuerligt övervakar och lagrar förstärkningsnivåerna för varje Warp-band.

2.

Använder två mikrofoner för att identifiera vindbrus; turbulens orsakad av vinden kan identifieras eftersom den inte är korrelerad vid de två mikrofonerna.

3.

Reducerar adaptivt förstärkningen till samma nivå som användes innan vindbrus detekterades.

Denna sofistikerade algoritm varierar beroende på miljö och mängden vindbrus, vilket gör reduceringen anpassad efter situationen utan att offra hörbarheten av andra ljud.

RESOUND-MODELL VAL
LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9 / ENZO 9 / Up Smart 9 / Up 9 Svag, Måttlig, Stark
LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 7 / ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Svag, Måttlig
LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 5 / Up Smart 5 / Enya 4, Enya 3 / Magna 4 På/Av- 
*På = Svag
Obs! Vindbrusreducering finns endast tillgängligt på hörapparater med 2 mikrofoner

3 VINDBRUSREDUCERINGSLÄGEN
     
 AV – inget vindbrus detekteras; omgivande ljudnivåer övervakas AV – svagt vindbrus detekteras; omgivande ljudnivåer lagras  PÅ – måttligt till högt vindbrus detekteras; förstärkningen minskas till lagrade omgivande ljudnivåer  
WIND GUARD SPECIFIKATIONER
INSTÄLLNING  DEFINITION   
Svag Fc* + 6 dB
Måttlig   Fc + 3 dB
Stark Fc + 0 dB 
*Fc = Full kompensation till genomsnittlig nivå i ljudmiljön (vindbrusnivå)