Spatial Sense

Funktion
Även kallat Avancerad Omni. Den försöker återplacera spatiala signaler som störts på grund av hörapparatens placering bakom örat och påverkar ett brett spann av dynamisk omfångskompression.

Fördel för brukaren
Bra rumsuppfattning med exceptionell ljudkvalitet.

Spatial Sense är en kombination av två algoritmer. Den första är en algoritm som simulerar ytterörats pinnaeffekt. Den reproducerar monaurala spektrala signaler som i ytterörat störs pga placeringen av hörapparatens mikrofon utanför ytterörat. Den andra algoritmen bevarar den interaurala nivåskillnaden (ILD), det vill säga den naturliga ljudnivåskillnaden som når varje öra och orsakas av huvudets skuggande effekt. Detta är en viktig binaural lokaliseringsledtråd som kan störas av WDRC (Wide Dynamic Range Compression).

Öra utan hörapparat

Denna bild visar vinkelberoende dämpning för höger öra utan hörapparat. Mörkrött visar lite till ingen dämpning. Det karakteristiska dämpningsmönstret för örat utan hörapparat efterliknas av Spatial Sense.

 


Antalet fel vid lokalisering av ljud som kommer bakifrån och framifrån
och från olika vinklar reduceras med Spatial Sense.

Spatial Sense-frekvens
BTE

utan Spatial Sense

Många ledljud går förlorade

Spatial Sense frekvens färger
Öra utan hörapparat

 

Dämpningsmönster för höger öra utan hörapparat

Spatial Sense frekvens färger
BTE

med Spatial Sense

Dämpningsmönstret liknar det hos ett öra utan hörapparat

Återställning av interaural nivåskillnad (ILD)

Ljud som inte kommer direkt framifrån eller bakifrån är som starkast vid örat som är närmast ljudet. WDRC kan störa denna viktiga lokaliseringssignal. Exempel:
Utan förstärkning
Signalen når vänster öra vid 70 dB och sedan höger öra vid 60 dB. Den interaurala nivåskillnaden (ILD) är således 10 dB på grund av huvudets skuggande effekt. Det är enkelt att uppfatta att ljudet kommer från vänster sida.

 

 

Med WDRC-förstärkning
WDRC kan öka förstärkningen med 5 dB på vänster och 10 dB på höger eftersom svagare ljud förstärks mer av WDRC. ILD reduceras således till 5 dB – och det blir svårare att uppfatta varifrån ljudet kommer.

 

 

Med WDRC-förstärkning OCH Spatial Sense
Spatial Sense beräknar korrekt ILD och bevarar det genom att jämna ut förstärkningen i de två hörapparaterna baserat på öra-till-öra-kommunikation.

 

 


Öra-till-öra-kommunikation mellan hörapparaterna kan liknas vid att korsa signalerna mellan öronen. Detta hjälper till att efterlikna ILD på ett sätt som efterliknar örats naturliga funktion.

spatial sense öron ikon
 RESOUND-MODELL  VAL
 LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9  Spatial Sense tillgängligt
Obs! Spatial Sense finns inte tillgängligt för anpassade modeller.