Sound Shaper

Funktion
Förbättrar hörbarheten av högfrekventa ljud genom att komprimera dem till en frekvenszon där de kan höras.

Fördel för brukaren
Förbättrar hörbarheten av röstljud som annars går förlorade samtidigt som bästa ljudkvalitet bibehålls.

 

 

 

 SOUND SHAPER SPECIFIKATIONER
INSTÄLLNING  KNÄPUNKTSFREKVENS KOMPRESSIONSFÖRHÅLLANDE
Svag  4000 Hz 1,33
Måttlig  3500 Hz 2
Stark  2500 Hz

 RESOUND-MODELL  VAL 
LiNX Quattro 9, LiNX Quattro 7 / LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D 9 / ENZO 3D 7, ENZO 3D 5 / Magna 4 / Up Smart 9 / Up Smart 7 / Up Smart 5 Av, Svag, Måttlig, Stark