PhoneNow™

Funktion
Växlar automatiskt till ett telefonprogram när en telefonlur detekteras.

Fördel för brukaren
Brukaren kan enkelt och bekvämt använda en telefon utan att behöva ta hänsyn till programmet som hörapparaterna använder.

PhoneNow™-programmet, även kallat Auto telefon, aktiveras av magnetiska fält som genereras antingen av telefonluren på en stationär telefon eller med en liten magnet som monteras på telefonluren eller mobiltelefonen. När telefonluren hålls mot örat, detekterar hörapparaten det magnetiska fältet och växlar till PhoneNow™. Detta program kan vara akustiskt (när mikrofonen i hörapparaten används) eller induktivt (telespolen i hörapparaten används).

DETEKTERINGSAVSTÅND

Cirka 2 cm

Aktiveringstid: Mindre än en sekund
Inaktiveringstid: 3 till 4 sekunder

Funktionen Comfort Phone™

När en hörapparat aktiveras med programmet PhoneNow™, använder funktionen Comfort PhoneTM öra-till-öra-kommunikation för att automatiskt reducera förstärkningen i den andra hörapparaten med 6 dB. Detta gör att användaren kan koncentrera sig mer på telefonsamtalet.
RESOUND-MODELL VAL
LiNX Quattro 9, LiNX Quattro 7, LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 9, LiNX 3D 7, LiNX 3D 5 / Enya 4 / ENZO 3D 9, ENZO 3D 7, ENZO 3D 5 / Up Smart 9, Up Smart 7, Up Smart 5 / Up 9, Up 7 PHONE NOW, COMFORT PHONE
Enya 3, Enya 2 / Magna 4, Magna 2 PHONE NOW
*Comfort Phone finns inte tillgängligt för vissa anpassade modeller