NoiseTracker II

Funktion
Reducerar störande bakgrundsljud utan att påverka hörbarheten av tal.

Fördel för brukaren
Ger ökad komfort utan att försämra taluppfattningen.

NoiseTracker™ II minskar buller genom spektral subtraktion. Funktionen analyserar inkommande ljud och detekterar tal i de individuella banden. Spektralanalys pågår kontinuerligt när tal inte förekommer. Detta gör att bruset effektivt ”subtraheras” från den totala signalen utan att påverka taluppfattningen. Mängden brus som subtraheras beror på inställningen och viktas mot den grad av taluppfattning som prioriteras. För enheter med en situationsberoende brusreducering, kan inställningen vara olika för var av de 7 miljöer som används av Miljöoptimering. För att säkerställa en sömlös och naturlig ljudupplevelse, tillämpas ett oändligt antal faktiska inställningar baserat på en viktad analys av data från Miljöoptimering .

 RESOUND-MODELL  VAL
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D / Up Smart 9 Svag, Måttlig, Avsevärd, Stark, Per miljö
ENZO2 7 / ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Svag, Måttlig, Avsevärd
LiNX Quattro 5/ LiNX 3D 5/ ENZO 3D 5 / Up Smart 5 / Magna 4 Svag, Måttlig
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / Magna 2 På/av
*På = Svag

 NOISE TRACKER II SPECIFIKATIONER
 INSTÄLLNING  REDUCERING
 Svag  - 3 dB
Måttlig - 6 dB
Stark  - 8 dB
Mycket Stark  - 10 dB