Förstärkning av låga frekvenser

Funktion
Optimerar ljudstyrkan för brukare med svår till grav hörselnedsättning .

Fördelar för brukaren
Hörapparaterna levererar önskad ljudkvalitet.

Brukare med svår till grav hörselnedsättning föredrar mer förstärkning av låga frekvenser än vad som typiskt föreskrivs. Detta hjälper till att uppfylla ljudkvalitetspreferenserna utan att öka risken för återkoppling. Förstärkning av låga frekvenser ger snabbare anpassning och ett enkelt sätt att justera förstärkningen av låga frekvenser med tre inställningar.

FÖRSTÄRKNING AV LÅGA FREKVENSER SPECIFIKATIONER
  250 Hz 500 Hz 750 Hz 1000 Hz
Svag  3 dB 6 dB 3 dB 1 dB
Måttlig 6 dB 9 dB 5 dB 2 dB
Stark 9 dB 12 dB 8 dB 3 dB

 RESOUND-MODELL  VAL
 LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9 Svag, Måttlig, Stark
 LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 7 / ENZO 3D 7 Svag, Måttlig
 LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D 5 På**
* För UP-hörtelefon och PBTE-modeller
** På = Svag