Expansion

Funktion
Minskar förstärkningen av mycket svaga ljud som inte är av intresse för brukaren, såsom mycket svaga omgivningsljud eller brus som genereras internt i hörapparaten.

Fördel för brukaren
Brukare – i synnerhet de med måttlig hörselnedsättning – slipper störas av brus från hörapparaterna. Själva hörapparaten låter tyst.

Vår moderna värld är full av många svaga ljud som människor med normal hörsel filtrerar bort naturligt, t.ex. surret från ett kylskåp eller en datorfläkt. Expansion reducerar förstärkningen av dessa mycket svaga ljud så att svaga bakgrundsljud och brus från mikrofonerna inte upplevs som störande utan ger en bra ljudbild för bekväm lyssning i snabbt skiftande ljudmiljöer utan ständiga manuella justeringar.

 EXPANSIONSSPECIFIKATIONER
Inställning Maximal reducering Tröskel-knäpunkt (TK)
Låg 3 (dB) 26 dB < TK < 38 dB TK ≈ 32 dB
Medel 6 (dB) 29 dB < TK < 41 dB TK ≈ 35 dB
Hög   9 (dB)  29 dB < TK < 41 dB TK ≈ 38 dB 

RESOUND-MODELL VAL
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX Quattro 5/ LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D 9 / Up Smart 9 Svag, Medel, Stark
ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Mild, Medel
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / ENZO 3D 5 / Magna 4, Magna 2 / Up Smart 5 Aktiv*
*Aktiv = Svag
Det exakta värdet av knäpunkten varierar beroende på modell, eftersom det beror på  komponenterna som används i enheten. Det varierar också från ett frekvensband till ett annat.

Expansionsförhållande: 2:1
Attacktid: 50 ms
Releasetid: 250 ms
Expansionsdiagram