Miljöoptimering

Funktion
Automatisk justering av hörapparaternas inställningar beroende på ljudmiljö.

Fördel för brukaren
Brukarna får optimal hörbarhet och komfort även när de rör sig i snabbt skiftande ljudmiljöer och slipper göra ständiga manuella justeringar.

Det är välkänt att brukare av hörapparater ofta har varierande preferenser för volymen i hörapparaterna beroende på ljudmiljö. När Miljöoptimering identifierar en miljö, justeras automatiskt volymen så att brukaren slipper göra ständiga manuella justeringar av volymkontroll eller program.

Automatisk volymjustering när Miljöoptimering är aktiverat

Tid för att detektera behovet att ändra ljudmiljöinställning:
4 sekunder
Varaktighet av övergång:
1 dB per sekund

Miljöoptimering II

Utöver volym per miljö har Miljöoptimering II individuellt inställd brusreducering (NoiseTracker™ II) för varje ljudmiljö. Det är en ovanligt bra lösning för brukarna eftersom förmågan att anpassa sig till flera ljudmiljöer och komforten i bullriga miljöer är balanserad.

Miljöoptimering diagram

Standardvärden för grav hörselnedsättning varierar något

 ÖVERSIKT AV MILJÖOPTIMERING
 VERSION  BESKRIVNING
Miljöoptimering Förstärkning per miljö
Miljöoptimering II Förstärkning och brusreducering per miljö
Binaural miljöoptimering II 
Förstärkning och buller per miljö 
med synkronisering mellan höger/vänster
* Frekvens av informationsutbyte mellan hörapparater: varje 222 millisekunder

Binaural miljöoptimering II

Gör det möjligt för två hörapparater att utbyta miljöinformation trådlöst för att säkerställa att de samverkar vid identifiering av ljudmiljö.

 RESOUND-MODELL  VAL
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / ENZO 3D 9 / Up Smart 9 / Up 9 Binaural miljöoptimering II Miljöoptimering II
ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Miljöoptimering
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / Magna 4, Magna 2 / Up Smart 5 Inte tillgängligt