Miljöoptimering-Analys

Funktion
Analyserar inkommande ljud och klassificerar dem i ljudmiljöer.

Fördel för brukaren
Fungerar som fundament för en bekväm hörupplevelse.


Hörapparater har komplex ljudbearbetning som anpassar sig efter ljudmiljön. Ett sätt som de gör detta på är att identifiera egenskaperna hos inkommande ljud och kategorisera dem på ett meningsfullt och korrekt sätt.

Miljöoptimering använder avancerade tal- och brusdetekteringsalgoritmer baserade på frekvensinnehåll och spektral balans samt de tidsmässiga egenskaperna hos inkommande ljud. Dessutom beräknas klassificeringen i enlighet med sannolikhetsmodeller, vilket resulterar i klassificering av ljudmiljöer som har visat en hög grad av överensstämmelse med lyssnarens uppfattning. Automatisk kontroll av inställningar baserat på den akustiska miljön är transparenta och låter naturliga. Brukaren får fördelar av att inte märka att ljudbearbetningen förändras.

 DE SJU LJUDMILJÖERNA I MILJÖOPTIMERING
 
 

 
 
 
 
 Tyst  Svagt tal  Starkt tal 

Tal i 
svagt brus/buller 

Tal i starkt
brus/buller 
Svagt buller  Starkt buller 
 < 54 db < 60 dB  > 60 dB  < 75 dB  > 75 dB  < 75 dB 

> 75 dB 

* Tid för identifiering av ljudmiljö: 4 sekunder eller mindre