Riktverkan

Funktion
Förbättrar signal/störförhållandet genom att minska förstärkningen av ljud som kommer från sidan och bakom användaren.

Fördel för brukaren
Förbättrad taluppfattning i bullriga miljöer.

Riktverkan utnyttjar två mikrofoner för att förbättra förstärkningen av ljud som kommer framifrån mer än ljud som kommer bakifrån.

Fast riktverkan

Fast riktverkan är den enklaste riktverkansfunktionen och har ett fast njurformat upptagningsområde. Med denna inställning reduceras signalerna bakifrån och från sidorna så att brukaren på fokusera bättre på ljuden som kommer framifrån. Riktverkansegenskaperna är konstanta och statiska. Vid val av denna funktion är typen av riktverkan alltid ”på”.

Adaptiv riktverkan

Adaptiv riktverkan liknar fast riktverkan, men adaptiv riktverkan ändrar riktverkansmönstret för att reducera de högsta ljuden från örat. Denna funktion är att föredra till fast riktverkan för brukare som ofta vistas i miljöer med flera, rörliga eller simultana ljudkällor.

Vindbrusreducering (Wind Noise Management™)

Adaptiv riktverkan erbjuder även klassisk vindbrusreducering på enheter som saknar Wind Guard™.

Adaptiv inzoomning

Adaptiv inzoomning är en avancerad variant av adaptiv rikverkan som gör det möjligt att ställa in bredden på riktverkansområdet i anpassningsprogrammet och göra fokusområdet större eller mindre.

 SPECIFIKATIONER FÖR ADAPTIV INZOOMNING
 INSTÄLLNING  MONAURAL ANPASSN. CIRKA. FOKUSVINKEL  BINAURAL ANPASSN. CIRKA. FOKUSVINKEL
 Smal  
 Medel
 Bred

Automatisk inzoomning

Automatisk inzoomning är en automatiserad form av adaptiv inzoomning som justerar bredden på ljudupptagningsområdet beroende på ljudstyrkan på talsignalen framför brukaren.