Directional Mix-Andel riktverkan

Funktion
Signalbehandlar diskant och bas olika med hjälp av en brytfrekvens. Riktverkan tillämpas i diskanten och basen förblir i omni.

Fördel för brukaren
Fyllig ljudkvalitet och förbättrad taluppfattning och bibehållen förmåga att uppfatta omgivningen.

De lägre signalerna vars frekvenser är under brytfrekvensen förstärks som omni. Var brytfrekvensen hamnar beror bla på avståndet mellan hörapparatens två mikrofoner.

Ljudkvalitetspreferens för riktningsmix

 

 

   70 % Föredrar riktningsmix
 30 % Föredrar full bandbredd med riktverkan
VAL
       
Mycket hög  Hög Låg Mycket låg
 LiNX Quattro, LiNX 3D
Serie 61
500 Hz 800 Hz 1150 Hz 1500 Hz
 LiNX Quattro (62 endast), LiNX 3D
Serie 62
600 Hz 900 Hz 1200 Hz 1500 Hz
Serie 67
450 Hz 750 Hz 1100 Hz 1450 Hz
Serie 77
450 Hz 800 Hz 1150 Hz 1500 Hz
Serie 88
500 Hz 800 Hz 1150 Hz 1500 Hz
 Up Smart, Enya
Serie 77
600 Hz 850 Hz 1100 Hz 1350 Hz
Serie 88
600 Hz 850 Hz 1100 Hz 1350 Hz
 Enya
Serie 62
600 Hz 850 Hz 1100 Hz 1350 Hz
 ENZO 3D, Up, Up Smart Serie 98
500 Hz 775 Hz 1050 Hz 1325 Hz
 Magna
Serie 90
500 Hz 775 Hz 1050 Hz 1325 Hz
 Alla anpassade
5 mm mellanrum
800 Hz 1050 Hz 1300 Hz 1550 Hz
 ITE anpassad
10mm mellanrum
600 Hz 850 Hz 1100 Hz 1359 Hz

 RESOUND-MODELL  VAL
LiNX Quattro 9 / LiNX 3D 9 / ENZO 3D 9 / Up Smart 9, Up 9 Mycket låg, Låg, Hög, Mycket hög
LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 7 / Enya 4, Enya 3, Enya 2 / ENZO 3D 7 / ENZO 3D 5 / Magna 4, Magna 2 / Up Smart 7, Up Smart 5 / Up 7 Förskrivet av anpassningsprogrammet beroende på audiogram