DFS™ digital återkopplingsreducering

Funktion
Reducerar återkoppling och bevarar förstärkningen utan att försämra ljudkvaliteten.

Fördel för brukaren
Brukaren störs inte av återkoppling eller behov av att minska volymen, vilket vissa andra hörapparater gör för att förhindra återkoppling.

När återkoppling detekteras tillämpas en fasinverterad signal som motverkar visslandet. ReSound DFS tillämpar två separata kontrollsystem som samverkar för att ge maximal komfort med åkerkopplingsfri lyssning.


Statisk kontroll

Systemet analyserar kalibreringssignalen vid anpassning och neutraliserar återkoppling med en statisk kontrollsignal. Detta reglerar oföränderliga bidragande faktorer till återkoppling såsom ventilering, öronanatomi och hörapparatkomponenter.

Dynamisk kontroll

Det dynamiska kontrollsystemet omfattar två delar. Det ena är ett dynamiskt filter som ändras för att eliminera återkoppling via ”phase cancellation” när hörapparaten används. I extrema situationer där återkopplingssystemet kan bli överbelastat, används en dynamisk förstärkningsåterställning i flera lager för att säkerställa bekvämt lyssnande.

Dual Stabilizer II DFS med Whistle Control

Återkopplingsreduceringssystemet följer samma princip som DFS Ultra, men använder enklare algoritmer.

Auto DFS

DFS-funktionen lär sig återkopplingsvägen hos individen för att effektivt reducera återkoppling. Whistle Control är inte inbyggt i Auto DFS.


Whistle Control

Som en del av det dynamiska kontrollsystemet används Whistle Control endast i extrema fall, när DSF ensamt inte kan dämpa återkoppling helt och hållet. I sådana fall minskas förstärkningen till de föreskrivna frekvensnivåerna som påverkas av återkoppling till dess att återkopplingen har eliminerats.


Musikläge

Musik är särskilt svårt för återkopplingsreduceringssystem att bearbeta eftersom det är svårt att skilja på återkoppling och tonerna i musiken. Musikläge använder samma bearbetningsmetod som DFS Ultra II, men saktar ner återkopplingsreduceringen för att säkerställa att toner inte påverkas negativt. Fyllig ljudkvalitet för musik bevaras.

DFS ÖVERSIKT
INSTÄLLNING AUTO DFS ADVANCERAD DETEKTERINGSALGORITM WHISTLE CONTROL MUSIKLÄGE
DFS UltraTM II  *  *  *  *
DFS UltraTM    *  *  
Dual StabilizerTM II      *  
RESOUND-MODELL TYP AV DFS INSTÄLLNING
LiNX Quattro 9, LiNX Quattro 7, LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 9, LiNX 3D 7, LiNX 3D 5 / ENZO2 9, ENZO2 7, ENZO2 5 / ENZO 3D 9, ENZO 3D 7, ENZO 3D 5 / Up Smart 9, Up Smart 7, Up Smart 5 DFS Ultra™ II Svag, Måttlig, Stark, Musikläge
Enya 4, Enya 3 / Magna 4 DFS Ultra™ II Svag, Måttlig, Stark
Enya 2 DFS Ultra™ II
Magna 2 Dual Stabilizer™ II DFS