Linjära/semilinjära förstärkningslägen

Funktion
Ger anpassningsflexibilitet för erfarna brukare med svår till grav hörselnedsättning, varav många har utvecklat en preferens för ljud som de redan är vana vid.

Fördelar för brukaren
Hörapparaterna levererar önskad ljudkvalitet.

3 förstärkningslägen

1. WDRC

Ger kompression som föreskrivs av det valda anpassningsmålet.

2. Semilinjär

Reducerar kompressionsförhållanden som föreskrivits av valt anpassningsmål genom att reducera förstärkningen av svaga ingångssignaler och öka förstärkningen av höga ingångssignaler. Både WDRC- och semi-linjära lägen använder kompressionsbegränsning för att reglera den maximala utgångsnivån för minst distorsion (föredras vanligen av hörapparatsbrukare).

3. Linjär

Ger ett kompressionsförhållande på 1:1 som gör att inställningar för höga och låga innivåeer får samma målinställningar som för måttlig nivå. I det här läget är Mjuk Peak Clipping och Hard Peak Clipping alternativ för att begränsa hörapparaternas utnivå. Trots att båda alternativen genererar mer distorsion i hörapparatens utsignal (Hard Peak Clipping genererar mer) föredras inställningen ibland av brukare med svår till grav hörselnedsättning.