Skip to content

Allt vi gör kretsar kring människor med
nedsatt hörsel

Tillsammans kan vi skapa en värld där fler människor med hörselnedsättning framgångsrikt vänjer sig vid ett liv med hörapparater och känner sig mer engagerade, anslutna och i kontroll.

Förklaring av funktioner

Audiologi

Vi hämtar inspiration från naturen och letar sätt att emulera det mänskliga örat. Eftersom hörsel är en process som sker i hjärnan strävar vi efter att uppnå en ljudkvalitet som utnyttjar denna process. Som ett resultat får användaren en full och rik hörupplevelse som helt enkelt är oslagbar.

Det unika sätt som ReSound använder rikverkansteknologi för att ge fördelar i verkliga ljudmiljöer är ett bra exempel på denna strategi. All Access Directionality säkerställer att hjärnan får rätt information för att dra nytta av det förbättrade signal-/brusförhållandet utan att skära av tillgången till omgivande ljud. Det betyder att användarna kan fokusera på ljuden som de vill höra, men ändå höra vad som pågår runt omkring dem. M&RIE (Microphone & Receiver-In-Ear) skapar en ännu mer naturlig hörupplevelse genom att utnyttja användarens egen pinna för att fånga upp ljud.

Funktioner

Detaljerade förklaringar av ReSounds funktioner

Funktion

Mikrofon & RIE-designen har en tredje mikrofon placerad i hörselgången för att fånga upp ljud på den mest naturliga sättet och erbjuder därmed den mest naturliga ljudkvaliteten i en RIE-hörapparat.

Fördel för användaren

M&RIE utnyttjar örats unika form för att fånga upp ljud på ett naturligt sätt. Användaren får det naturliga ljudet från en i-örat hörapparat kombinerat med de avancerade funktioner och den smidighet en RIE-modell har för att uppnå en personligt anpassad hörupplevelse med bättre djup och rumsuppfattning.

Läs mer 

Ladda ner White paper (på engelska)

 

Funktion

Användarstyrda Ultra Focus använder ett kraftfullt riktverkansmönster från båda hörapparaterna för att fokusera på personen framför användaren. För hjälp i mycket bullriga miljöer ger hörapparaterna 30 % bättre taluppfattning jämfört med All Access Directionality. 

Fördel för användaren

Oslagbar hörupplevelse vid konversationer även i extremt krävande ljudmiljöer. I extremt krävande ljudmiljöer hjälper Ultra Focus användaren höra och förstå tal för att kunna upprätthålla kontakt med andra personer. Resultatet är förnyat förtroende i situationer som användaren annars kanske skulle ha undvikit. 

Läs mer 

Ladda ner White paper (på engelska)

Funktion

Med inspiration från ReSounds Organic Hearing-filosofi justerar All Access Direcitonality automatiskt riktmikrofonmönster så att användaren får bästa möjliga förutsättningar att höra det som är viktigt och samtidigt uppfatta andra ljud i omgivningen. 

Fördel för användaren

Ger användaren i bästa möjliga förutsättningar att höra vad som är viktigt och ändå uppfatta andra ljud i omgivningen. Genom bättre tillgång till ljud jämfört med andra hörapparater kan hjärnan – inte hörapparaterna – klassificera det ljud som är viktigt.

Läs mer 

Ladda ner White paper (på engelska)

Funktion

Efterliknar sättet på vilket ett öra utan hörapparat analyserar frekvenser i inkommande ljud och delar upp dem i distinkta tonlägen.

Fördel för brukaren

Ger en klar ljudkvalitet som är praktiskt taget fri från distorsion.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Ladda ner White Paper

Funktion

Signalbehandlar diskant och bas olika med hjälp av en brytfrekvens. Riktverkan tillämpas i diskanten och basen förblir i omni.

Fördel för brukaren

Fyllig ljudkvalitet och förbättrad taluppfattning och bibehållen förmåga att uppfatta omgivningen.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Förbättrar signal/störförhållandet genom att minska förstärkningen av ljud som kommer från sidan och bakom användaren.

Fördel för brukaren

Förbättrad taluppfattning i bullriga miljöer.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Att förse hjärnan med akustisk information så att brukaren kan välja och fokusera på önskade ljud utan att ständigt behöva växla mellan specifika hörprogram.

Fördel för brukaren

Naturligt och smidigt sätt att säkerställa att hörapparaterna är i riktverkansläge när så behövs.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Förbereder höga och låga tonlägen att behandlas annorlunda. Riktverkan kan tillämpas på höga tonlägen medan låga tonlägen alltid förbli i omni.

Fördel för brukaren

Fyllig ljudkvalitet och förbättrad taluppfattning och bibehållen förmåga att uppfatta omgivningen.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Reducerar återkoppling och bevarar förstärkningen utan att försämra ljudkvaliteten.

Fördel för brukaren

Brukaren störs inte av återkoppling eller plötsliga minskningar av volymen, vilket vissa andra hörapparater gör för att förhindra återkoppling.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Reducerar störande bakgrundsljud utan att påverka hörbarheten av tal.

Fördel för brukaren

Ger ökad komfort utan att försämra taluppfattningen.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Detekterar vindbrus med hög precision och reducerar det adaptivt.

Fördel för brukaren

En naturlig hörupplevelse med uppfattning av svagt vindbrus i bakgrunden och minimal effekt på hörbarheten av andra ljud i omgivningen.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Reducerar förstärkningen av plötsliga korta ljud.

Fördel för brukaren

Ökad hörkomfort och ljudkvalitet av impulsljud som skramlande bestick eller nycklar. Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Automatisk justering av hörapparaternas inställningar beroende på ljudmiljö

Fördel för brukaren

Brukarna får optimal hörbarhet och hörkomfort även  när de rör sig i snabbt skiftande ljudmiljöer och slipper  göra ständiga manuella justeringar.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Analyserar inkommande ljud och klassificerar dem i ljudmiljöer

Fördel för brukaren

Fungerar som fundament för en bekväm hörupplevelse

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Förbättrar hörbarheten av högfrekventa ljud genom att komprimera dem till en frekvenszon där de kan höras.

Fördel för brukaren

Förbättrar hörbarheten av röstljud som annars går förlorade samtidigt som bästa ljudkvalitet bibehålls.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Minskar förstärkningen av mycket svaga ljud som inte är av intresse för brukaren, såsom mycket svaga omgivningsljud eller brus som genereras internt i hörapparaten.

Fördel för brukaren

Brukare – i synnerhet de med måttlig hörselnedsättning – slipper störas av brus från hörapparaterna. Själva hörapparaten låter tyst.

Läs mer

Funktion

Optimerar ljudstyrkan för erfarna brukare med svår till grav hörselnedsättning.

Fördel för brukaren

Hörapparaterna levererar önskad ljudkvalitet.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Växlar automatiskt till ett telefonprogram när en telefonlur detekteras.

Fördel för brukaren

Brukaren kan enkelt och bekvämt använda en telefon utan att behöva ta hänsyn till programmet som hörapparaterna använder.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Funktion

Ger anpassningsflexibilitet för erfarna brukare med svår till grav hörselnedsättning, varav många har utvecklat en preferens för ljudet som de redan är vana vid.

Fördel för brukaren

Hörapparaterna levererar önskad ljudkvalitet.

Läs mer

Ladda ner White Paper

Vill du veta mer om vår teknik?

Klicka på länken nedan för mer information om tekniken i våra produkter. 

Läs mer om tekniken