Skip to content
ReSonans - GN Hearing Sveriges magasin om hörsel

Har du hört om ReSonans - vårt magasin om hörsel?

  • Målgrupp:
   Personer med nedsatt hörsel - både de som har erkänt att de har en hörselnedsättning och de som inte har - och deras anhöriga. 

  • Syfte:
   Att ge en inblick i hur det är att leva med en hörselnedsättning - också som anhörig. 

  • Innehåll:
   Artiklar som utifrån ett hörselperspektiv beskriver situationer människor med nedsatt hörsel och deras anhöriga kan känna igen sig i. Artiklar som ger ny användbar kunskap om hörsel. Artiklar som guidar - och artiklar om den senaste tekniken. Artiklar vars innehåll gör att det känns mindre tungt att ha en hörselnedsättning - och visar att situationen kan förbättras. 

   ReSonans utges av GN Hearing Nordic

resonans

Läs senaste ReSonans här: