Skip to content
Handdruk

Productgarantie

 

 

Productgarantie

Productgaranties van GN Hearing A/S worden alleen aangeboden in verband met verkoop via geautoriseerde distributiekanalen. Verkoop via direct mail en internet (inclusief eBay en andere online kanalen) is niet geautoriseerd door GN Hearing, en als gevolg hiervan zijn alle productgaranties die oorspronkelijk aan dergelijke producten zijn verbonden, ongeldig. GN Hearing biedt geen productgaranties met betrekking tot apparaten die zijn verkregen via niet-geautoriseerde distributiekanalen.

Elke productgarantie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van de persoon die oorspronkelijk aan het geserialiseerde apparaat is toegewezen. Productgaranties zijn niet overdraagbaar.

Elk apparaat dat naar GN Hearing wordt gestuurd voor onderhoud of reparatie dat de gebruiker niet heeft verkregen via een geautoriseerd distributiekanaal (zoals bepaald door GN Hearing naar eigen goeddunken) zal in beslag worden genomen of niet-hersteld aan de gebruiker worden geretourneerd.