Skip to content

Privacy policy

 

 

Privacybeleid

1. Inleiding 

GN respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid geeft u informatie over de manier waarop GN uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt als u onze producten of diensten aanschaft, onze website, tools, applicaties, e-mail gebruikt of op andere manieren met ons communiceert, bijvoorbeeld in verband met verzoeken om ondersteuning, vragen, marketingactiviteiten, enquêtes, deelname aan evenementen of interactie met GN in verband met sociale mediaplatforms, enzovoort. 
   
Houd er rekening mee dat er andere privacybeleidsregels van toepassing kunnen zijn op bepaalde specifieke oplossingen of diensten die door ons worden geleverd. Wij verwijzen u vriendelijk naar het betreffende privacybeleid voor de informatie met betrekking tot de specifieke oplossing of service die u gebruikt. Dit privacybeleid kan een aanvulling zijn op dergelijke andere beleidsregels en is niet bedoeld om deze te vervangen.

De terminologie die in dit privacybeleid wordt gebruikt, bijvoorbeeld verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verwerking, persoonsgegevens, verwerking, ontvanger, derde partij, toestemming, heeft de betekenis die wordt gegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van de EU, tenzij andere wetten inzake gegevensbescherming van toepassing zijn, in welk geval de termen zullen worden geïnterpreteerd in het licht van de dichtstbijzijnde term van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. 

 

2. Wie wij zijn

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:
GN Hearing Benelux B.V., Florijnweg 25, Velp, NL-6883JN, Netherlands (het “bedrijf”).

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor algemene vragen over persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op (klik op de link): GN Data Privacy Inquiry Site 

Voor specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op (klik op de link): GN Data Privacy Request Site

Het bedrijf maakt deel uit van een internationale groep bedrijven die zich bezighoudt met verschillende activiteiten: productie en marketing van bijvoorbeeld hoortoestellen, headsets, speakerphones, webcams, accessoires en andere diensten en producten.

Deze producten en diensten worden op de markt gebracht onder verschillende merknamen, zoals Resound, Beltone, Interton, Jabra, Blueparrott en Falcom. 

Wanneer naar "GN", "wij" of "ons" wordt verwezen, wordt daarmee het bedrijf en/of enig ander relevant gelieerd bedrijf bedoeld waarvan de betrokkenheid noodzakelijk is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te bereiken. U kunt hier meer informatie vinden over de bedrijven in de GN Group: www.gn.com 

De GN-bedrijven kunnen met betrekking tot elkaar optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers. De GN-bedrijven kunnen ook optreden als gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens. In dat geval bepalen we gezamenlijk de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. We hebben bepaald hoe de respectieve taken en verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens zijn gestructureerd en wie welke verplichtingen inzake gegevensbescherming vervult. 

GN Store Nord, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denemarken ("GNSN") is een aan de Onderneming gelieerde onderneming.  GNSN staat tot uw beschikking als uw centrale punt in geval van vragen met betrekking tot ons gebruik van persoonsgegevens en u kunt contact opnemen met GNSN via bovenstaande contactgegevens. Het staat u ook vrij om uw rechten te doen gelden door contact op te nemen met een van de betrokken bedrijven. Indien u dit doet en indien nodig, zullen GNSN en het bedrijf in kwestie afstemmen om te reageren op uw vraag en om uw rechten als betrokkene te waarborgen.

 

3. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens in verschillende scenario's en uit verschillende bronnen, zoals rechtstreeks van u, via derden en/of via geautomatiseerde middelen, zoals:

 • We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens zoals gegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je informatie intypt bij het gebruik van onze websites, onze apps, contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, sms of via andere kanalen om producten of diensten aan te schaffen, ondersteuning te vragen, beoordelingen te geven, te solliciteren naar vacatures, je in te schrijven voor een nieuwsbrief of whitepapers, deel te nemen aan een wedstrijd, een test, bijeenkomsten, evenementen, promoties of enquêtes;
 • We kunnen contactgegevens of andere bedrijfsgerelateerde gegevens over u verzamelen als u een werknemer bent bij of anderszins in dienst bent bij een van onze partners;  
 • We kunnen persoonlijke gegevens over u als eindgebruiker van onze producten en diensten gebruiken die we van onze partners hebben ontvangen, zoals uw audicien en/of vergelijkbare partners, voor zover deze door dergelijke audiciens of partners zijn verstrekt.
 • we kunnen informatie gebruiken van beoordelingsbureaus of andere instanties die informatie over u verstrekken; en  
 • we kunnen persoonlijke gegevens over u uit openbaar beschikbare bronnen gebruiken;
 • We kunnen automatisch verzamelde informatie over u gebruiken die we hebben verzameld wanneer u onze websites of apps gebruikt, onze e-mails/berichten opent of uit het gebruik van websites of apps van derden; (zie ook meer over Automatisch Verzamelde Informatie).     
 • Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden (waaronder platforms voor sociale media, zoekmachines en andere soortgelijke websites van derden), wanneer u met ons communiceert of anderszins gebruik maakt van onze diensten op platforms voor sociale media en soortgelijke websites; (zie ook het gedeelte over platforms voor sociale media hieronder).
   

   

4. Welke gegevens gebruiken we en waarom?

Hieronder beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken. Dit is een algemene beschrijving en het specifieke gebruik kan in sommige gevallen verschillen en meer gedetailleerd zijn in een specifiek privacybeleid voor een app, een hoortoestel, een headset, een luidsprekertelefoon, tests enz.    

We gebruiken de persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals hieronder beschreven: 

 • om een professionele relatie met onze zakenpartners te onderhouden, verzamelen we de contactgegevens van u en/of uw bedrijf, titel, gegevens over verkopen, plannen, professionele activiteiten, productaanvragen, notulen van vergaderingen, diensten die aan u of uw bedrijf zijn verleend, enz;
 • om aankopen, zelfbediening en training door onze klanten mogelijk te maken, geven we u toegang tot profielgebieden zoals webshops of partnerportalen. In dit verband verzamelen we waar nodig uw contactgegevens, afhankelijk van de dienst, uw toegangsgegevens en de activiteit die u binnen de portalen creëert, zoals aankopen, downloads, afgeronde trainingen, enz; 
 • om door u aangevraagde en/of gekochte diensten en producten te leveren en om met u te communiceren over dergelijke diensten en/of producten, d.w.z. verzoeken, vragen, klachten in verband hiermee, kunnen we gebruik maken van uw contactgegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, uw aankoopgeschiedenis, betalingsinformatie en uw specifieke verzoeken. Als u een huidige of potentiële klant bent van onze hoortoestellen of andere medisch gerelateerde producten, kunnen we ook gevoelige informatie over uw gezondheid verzamelen en gebruiken waar nodig en wanneer deze door u aan ons en/of uw audicien is verstrekt. Als u namens een andere persoon handelt, noteren we uw contactgegevens en onze communicatie;
 • om ons wervingsproces te beheren wanneer u solliciteert naar een baan in ons bedrijf, verzamelen we de informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, nationaliteit, taalvaardigheden, opleiding, arbeidsverleden en andere informatie die u kiest om op te nemen in uw sollicitatie of CV. We raden je aan om ons geen gevoelige informatie over jezelf te geven. 
 • Om u de kans te geven uw gehoor te laten testen, bieden we bepaalde hoortesten online aan en met uw toestemming verzamelen we informatie zoals uw contactgegevens, leeftijd, geslacht en uw testresultaat en geven deze door aan een audicien zodat de audicien contact met u kan opnemen voor een hoorconsult;
 • om producten en diensten aan te bevelen waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent, kunnen wij contact met u opnemen via telefoon, sms, sociale media, e-mail of in browsers, afhankelijk van de toestemming die u ons hebt gegeven (waar nodig). Hierbij gebruiken we uw informatie zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en de informatie die we over uw voorkeuren hebben geregistreerd, inclusief maar niet beperkt tot Automatisch Verzamelde Informatie die is verzameld via uw gebruik van GN-websites (aparte toestemming), e-mails, GN-apps en andere websites (zie meer over Automatisch Verzamelde Informatie hieronder);
 • om u te voorzien van onze diensten in onze apps, met inachtneming van uw privacykeuzes, verzamelen en gebruiken we Product- en Apparaatgegevens (zoals hieronder gedefinieerd). We kunnen ook informatie verzamelen zoals naam, adres, telefoon, leeftijd, geslacht en locatie (als u een GPS-geschikte dienst hebt geaccepteerd) en andere gegevenstypen. Sommige van onze apps hebben functies waarvoor u foto's van uzelf en uw hoortoestellen moet maken. Deze functies maken gebruik van gezichts- en objectherkenningstechnologieën en worden gebruikt om u een goede aanpas- en geluidskwaliteit te bieden. De foto's worden alleen lokaal opgeslagen in de app en worden niet bekeken of gebruikt door GN of gedeeld met derden. De foto's kunnen direct in de app worden verwijderd of door de app van je telefoon te verwijderen. Met sommige van onze apps kun je je abonneren op functionaliteit, bijvoorbeeld om je eigen plan te maken voor het omgaan met tinnitus;
 • om producten en diensten op u af te stemmen, en afhankelijk van uw toestemming, verzamelen we informatie zoals leeftijd, geslacht, locatie, gebruiksgegevens, gehoorverlies, aankopen, retouren, verzoeken, klachten, beoordelingen, feedback op enquêtes, logboeken over hoortoestelgebruik, aanpasinformatie, toestelgebruik etc. om uw individuele kenmerken te begrijpen en om u aanbevelingen te doen voor gebruik, producten, diensten, begeleiding etc;  
 • om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze producten en diensten, om trends te analyseren, om statistische informatie te creëren, om geoptimaliseerde en gepersonaliseerde product- en functieprofielen te ontwikkelen, gebruiken we informatie in een geanonimiseerd formaat, zoals leeftijd, geslacht, locatie, gebruiksgegevens, gehoorverlies, aankopen, retourzendingen, verzoeken, klachten, beoordelingen, feedback uit onderzoeken of testpanels, gebruikslogboeken van hoortoestellen, aanpasinformatie, die actief van u verzameld is, via online diensten en of van een aangewezen partner, bijv. een audicien of andere partners;
 • om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze websites en apps, om trends te analyseren, om de veiligheid op onze websites te waarborgen, om statistische informatie te creëren, om geoptimaliseerde en gepersonaliseerde product- en functieprofielen te ontwikkelen, verzamelen wij, waar nodig met uw toestemming, bepaalde geautomatiseerde informatie ("Automatisch Verzamelde Informatie"): 
   
  • wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen en bewaren wij automatisch bepaalde informatie - in serverlogbestanden en/of door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën (zie meer over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën hieronder), waaronder gegevens die beschikbaar zijn via uw webbrowser, zoals IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/exitpagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en hoe u onze websites gebruikt; 
  • wanneer u e-mails, sms-berichten of soortgelijke berichten in sociale media of andere kanalen ontvangt en opent en op koppelingen klikt, volgen we automatisch of u het bericht opent en volgen we uw gedrag met behulp van koppelingen in de berichten (zie meer over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën hieronder);    
  • Wanneer u onze apps gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over uw computer of mobiele apparaat, zoals unieke id, model, IP-adres, bluetooth mac-adres en uw besturingssysteem. GN verzamelt en gebruikt ook informatie over hoe onze app-functies in het algemeen worden gebruikt. Dit kan informatie zijn over hoe vaak een functie wordt gebruikt en wanneer de functie meestal wordt geactiveerd. (zie meer over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën hieronder). Ook verzamelen we informatie over uw producten (hoortoestellen, headset, luidsprekers e.d.) die verbonden zijn met onze apps, zoals model, modelnummer en firmwareversie. (samen "product- en apparaatinformatie" genoemd);

 • om de betaling van abonnementen op bepaalde diensten via onze websites te garanderen, kunnen uw contact- en betalingsgegevens worden verzameld. GN kan voor deze service gebruikmaken van externe betalingsproviders en GN heeft in dat geval geen toegang tot uw betalingsgegevens. GN verwijst u naar het beleid voor persoonsgegevens van de betalingsdienstaanbieders voor informatie over uw betaling;
 • voor abonnementen op apps via verschillende app stores van derden verwijst GN u naar het privacybeleid dat beschikbaar is binnen deze diensten;
 • om te communiceren met huidige en potentiële klanten, om onze producten en diensten op de markt te brengen, te verbeteren en te ontwikkelen en om te informeren over diverse activiteiten, maken we gebruik van sociale mediaplatforms cf. ook het gedeelte over sociale mediaplatforms hieronder;    
 • om fraude te voorkomen of op te sporen en om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, gebruiken we uw contactgegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de informatie die we hebben geregistreerd over uw verzoeken, vragen, aankopen en retourzendingen;
 • om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, zoals fiscale, boekhoudkundige of medische vereisten en/of verzoeken van wetshandhavingsinstanties, gebruiken en delen we met dergelijke wetshandhavingsinstanties en regelgevende autoriteiten, informatie over aankopen, retourzendingen of klachten en uw contactgegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer, voor zover vereist;
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze moeten gebruiken voor een aanvullend doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we overwegen om uw persoonlijke gegevens voor een nieuw doel te gebruiken, zullen we u hierover informeren of, indien nodig, uw toestemming vragen.
 

5. Wat is onze rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens kan ons verplichten om de rechtsgrondslag te schetsen op basis waarvan we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit is bijvoorbeeld een vereiste onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en soortgelijke nationale wetgeving. 
 
Hieronder hebben we uiteengezet op welke rechtsgrondslag we ons baseren om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken. Waar van toepassing hebben we ook onze legitieme belangen aangegeven. Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.  


Wij gebruiken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen, baseren wij ons gebruik op onze legitieme belangen;
 • wanneer de informatie nodig is om een contract uit te voeren dat we op het punt staan aan te gaan of zijn aangegaan, baseren we ons op de uitvoering van het contract als rechtsgrondslag;
 • wanneer de informatie nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, baseren we ons hierop als rechtsgrondslag;
 • wanneer uw toestemming vereist is als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, gebruiken wij uw gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming;
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. 

Wanneer we ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang, doen we dit om:   

 • onze relatie met u te beheren en te voldoen aan eventuele verplichtingen jegens u en/of derden;
 • te bestuderen hoe bijvoorbeeld klanten onze producten/diensten kopen, retourneren, gebruiken of erop reageren om u betere producten en diensten te kunnen leveren;
 • ons bedrijf te runnen en te zorgen voor de levering van administratieve en IT-diensten en u hierbij te voorzien van de producten en diensten die u hebt gekocht, en u effectieve service en ondersteuning te bieden;
 • uw veiligheid te waarborgen wanneer u onze producten en diensten gebruikt en onze websites bezoekt;
 • fraude te voorkomen en u hierbij de best mogelijke service en ondersteuning te bieden.

Voor zover het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan nationale regelgeving die expliciete of veronderstelde toestemming vereist voor het gebruik dat wordt beschreven in een toepasselijk privacybeleid, doen we dit alleen op basis van uw toestemming. Toestemming kan vereist zijn wanneer we bijvoorbeeld 

 • u nieuwsbrieven sturen;
 • uw gezondheidsgegevens gebruiken
 • cookies, pixels of soortgelijke technologieën gebruiken; of
 • uw gegevens overdragen aan een derde partij of filiaal binnen of buiten uw land; 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken en overdragen wanneer de toepasselijke wetgeving ons dit toestaat.

 

6. Wat gebeurt er als u ons de vereiste gegevens niet verstrekt?

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op grond van een contract dat we met u of uw bedrijf hebben en u verzuimt ons de gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, of wanneer u ervoor kiest een eerder gegeven toestemming in te trekken, is het mogelijk dat we het contract dat we met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) niet kunnen uitvoeren. In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren dat u of uw organisatie bij ons heeft; maar we zullen u hierover naar behoren informeren indien dit relevant is.

 

7. Sociale media en online zoekplatforms

Dit gedeelte beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met uw interactie met ons als gegevensbeheerder door gebruik te maken van verschillende sociale mediaplatforms en online zoekplatforms, zoals Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn en Google.

We gebruiken sociale mediaplatforms om in contact te komen met huidige en potentiële klanten, om onze producten en diensten te verbeteren, te ontwikkelen en op de markt te brengen en om te informeren over verschillende activiteiten, d.w.z. we gebruiken de sociale mediaplatforms:

 • om inzicht te krijgen in onze huidige en potentiële klanten op sociale mediaplatforms met betrekking tot hun demografische gegevens, voorkeuren en interesses;
 • om trends te analyseren om onze diensten en communicatie te ontwikkelen en te verbeteren;
 • om verzoeken en vragen van u te verwerken en beantwoorden
 • om marktonderzoeken uit te voeren ter verbetering en ontwikkeling van onze diensten en communicatie ten behoeve van onze gebruikers via onze sociale mediapagina's; en
 • om producten en diensten aan te bevelen waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd zult zijn; wij voeren direct marketing uit naar onze klanten en/of potentiële klanten. Als we echter elektronische methoden gebruiken, zoals e-mail of direct messaging via onze social media-pagina's, om direct marketing naar u te sturen, zullen we dit alleen doen als dit is toegestaan onder de toepasselijke regels voor direct marketing.

We kunnen informatie over u gebruiken, zoals uw naam, e-mailadres, leeftijd, geslacht, land, functie, huidige en voormalige werkgever, opleidingsachtergrond, profielfoto, interesses, uw vriendenlijst/connecties/volgers en andere openbaar beschikbare informatie, op voorwaarde dat u deze informatie geheel of gedeeltelijk op uw socialemediaprofiel hebt gepubliceerd, op een van onze socialemediapagina's hebt geplaatst of rechtstreeks naar ons hebt verzonden via onze socialemediaplatforms.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld met betrekking tot onze bepaalde sociale mediaplatforms, kunnen we samen met een sociaal mediaplatform optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

We verwijzen doorgaans naar het privacybeleid en het cookiebeleid van de verschillende sociale mediaplatforms voor meer informatie over hun verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief informatie over wanneer ons gebruik wordt beschouwd als gezamenlijk gebruik met het sociale mediaplatform in kwestie. Hieronder vindt u een lijst van de sociale mediaplatforms die wij gebruiken en een verwijzing naar hun privacybeleid.

 

8. Cookies en soortgelijke technologieën

Zowel wij als onze externe trackingpartners gebruiken browseropslag, app-opslag, cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, beacons, scripts en tags om onze websites en apps te beheren, en op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven, gebruiken we deze om uw gebruik te analyseren en producten en diensten aan u te verkopen. 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser op uw computer of apparaat worden geplaatst. Een cookie zelf bevat of verzamelt geen informatie. Wanneer het echter door een server via een webbrowser wordt gelezen, kan het een website helpen om een gebruiksvriendelijkere service te leveren - bijvoorbeeld het onthouden van eerdere aankopen of accountgegevens. 

Een voorbeeld van een andere technologie die lijkt op cookies is een pixel. Een pixel is een klein stukje code dat in een e-mail of op een website wordt ingesloten. Pixels worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden, zoals of een e-mail is geopend of dat er op een link is geklikt. Ze werken door het laden van een kleine afbeelding die een signaal terugstuurt naar de server wanneer het wordt geladen. Dit signaal kan worden gebruikt om gebruikersactiviteiten te volgen en analytische gegevens te verstrekken aan de website of e-mailverzender.

Wanneer we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, verzamelen we informatie over onder andere uw IP-adres, browsertype, apparaat, besturingssysteem, hoe u onze websites gebruikt, welke pagina's u bezocht voordat u op onze websites terechtkwam of waar u naartoe reisde na een bezoek aan onze website en of u onze e-mails of andere kanalen voor rechtstreekse berichten hebt gelezen.    

We gebruiken uw gegevens alleen voor zover u ons, waar nodig, toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de gegevens.  

Als u geen toestemming geeft voor bepaalde cookies, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van onze website of apps ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren.

We gebruiken verschillende soorten cookies die kunnen worden onderverdeeld in vier verschillende categorieën:

Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Verder zorgen noodzakelijke cookies ervoor dat u ingelogd blijft, bieden ze beveiliging en fraudepreventie, houden ze uw digitale boodschappentas bij terwijl u surft en onthouden ze volume-instellingen en nog veel meer. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld en vereist geen toestemming.

Statistische cookies: Statistische cookies verzamelen alleen gegevens voor statistische doeleinden, zoals het analyseren en rapporteren van interacties van bezoekers met een website.

Voorkeurcookies: Voorkeurscookies worden gebruikt om een website in staat te stellen informatie te onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal.  

Marketingcookies: We gebruiken zowel first-party (GN) cookies als third-party cookies.  

De first-party cookies worden gebruikt om meer te weten te komen over uw interesses, zoals welke sites en adds u aanklikt, welke producten en diensten u interesseren of koopt, op onze websites of apps. We gebruiken deze gegevens om u persoonlijkere marketing- en productaanbevelingen te tonen op onze websites of in onze apps, in ons lidmaatschaps- en programma-aanbod en om de informatie over uw interesses en gedrag op onze website te gebruiken om de inhoud van marketingberichten die we de gebruiker sturen relevanter te maken op basis van uw interesses en sitegedrag.

Cookies van derden stellen derden in staat om cookies te verzamelen zodat we gerichte marketing/advertenties van onze producten en diensten kunnen maken op andere websites, apps en op sociale media. De derde partijen zullen cookies plaatsen om uw interesses en gedrag bij te houden, inclusief in welke producten en diensten u geïnteresseerd bent of welke u koopt, op deze en andere websites, sociale media, apps en apparaten. Houd er rekening mee dat deze derde partijen ofwel gezamenlijk ofwel onafhankelijk verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die via de cookies worden bijgehouden en dat zij de gegevens ook voor hun eigen doeleinden zullen gebruiken. 

U kunt meer lezen over ons gebruik van cookies, inclusief welke specifieke cookies we gebruiken, het relevante privacybeleid van derden en meer over cookies in ons cookiebeleid dat beschikbaar is op de relevante website of in de app die u gebruikt. 

Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de website en u kunt zich niet afmelden voor deze cookies, maar u kunt noodzakelijke cookies verwijderen na gebruik - zie hoe hieronder.

Voor alle andere cookies kunt u uw instellingen aanpassen en uw toestemming intrekken.

Cookies worden echter op uw apparaat geplaatst. Dit betekent dat wij reeds geplaatste cookies niet kunnen verwijderen. Dat moet u zelf doen op de manier die uw specifieke apparaat voorschrijft. Als u zich op een door ons beheerde website bevindt, kunt u ook voorkomen dat cookies worden geplaatst door de browserinstellingen op uw apparaat aan te passen. Als u een door ons gepubliceerde app gebruikt, moet u er rekening mee houden dat cookies die in een app worden geplaatst op een andere manier werken en dat u dit rechtstreeks via uw apparaat moet regelen. Browser cookies zijn ingesteld om te verlopen. Vergelijkbare technologieën, zoals lokale opslag op uw apparaat, hebben geen ingebouwde vervaldatum, maar moeten door u worden verwijderd. We hebben hieronder een link geplaatst naar instructies voor het aanpassen/verwijderen van cookies op een aantal veelgebruikte apparaten.

 

9. Kinderen

We verzamelen niet bewust of specifiek persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 13 jaar en niemand jonger dan 13 jaar is gemachtigd om informatie, waaronder persoonlijke gegevens, in te dienen op onze websites. Ouders of wettelijke voogden van kinderen jonger dan 13 jaar kunnen niet namens hen instemmen met deze voorwaarden. Als wordt vastgesteld dat dergelijke informatie onbedoeld is verzameld over iemand die jonger is dan 13 jaar, zullen we onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie uit de database van ons systeem wordt verwijderd.

 

10. Ontvangers

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen of openbaar maken, behalve zoals hierin beschreven of anderszins aangegeven op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verzameld. Over het algemeen zullen we het delen van uw persoonlijke gegevens beperken en altijd alleen delen voor zover dit noodzakelijk is. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens echter delen met:

 • GN Groep bedrijven wanneer dit nodig is om het doel uit te voeren. Zie meer over de GN Groep op www.gn.com;
 • dienstverleners, zoals hosting, onderhoud, technische ondersteuning en/of marktpartners. We zullen je informatie alleen delen als dit nodig is om onze serviceproviders de specifieke dienst voor ons te laten uitvoeren. Deze dienstverleners zijn niet gemachtigd om je persoonlijke gegevens te bewaren of te gebruiken voor andere doeleinden, en zij zijn altijd verplicht om je persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen;
 • geselecteerde derden, zoals audiciens, distributeurs, wederverkopers, betalingsproviders, financiële instellingen en/of verzend-/koeriersbedrijven, maar alleen voor zover dit kan worden gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en alleen om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u of om voorwaarden of gerelateerde contracten met u of uw bedrijf af te dwingen of toe te passen; en
 • overheidsinstanties en onze professionele adviseurs als we verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, als het in ons legitieme belang is om dit te doen of als het nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

11. Internationale overdrachten

In sommige gevallen dragen we persoonsgegevens over aan bovengenoemde ontvangers die zich in landen buiten uw rechtsgebied kunnen bevinden. Dergelijke overdrachten zullen worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en waar nodig zullen we passende waarborgen bieden voor dergelijke overdrachten. 

Bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie of andere rechtsgebieden die vergelijkbare passende waarborgen vereisen, gebruiken we ofwel de standaard contractuele clausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of gelijkwaardige nationale instanties, of een andere contractuele overeenkomst die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten als basis voor de overdracht en implementeren we waar nodig aanvullende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in uw rechtsgebied als de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Neem contact met ons op via de contactgegevens in sectie 2 hierboven, als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden die passende waarborgen vereisen.


12. Bewaren van gegevens

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, zoals boekhoudkundige, fiscale of andere rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn op verzoek beschikbaar.

Gebruik hiervoor de contactgegevens in sectie 2 hierboven.

 

13. Uw rechten

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u een reeks rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. In dit verband hebt u het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u gebruiken. U kunt ons verzoeken om rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, als u van mening bent dat deze onjuist zijn. U kunt recht hebben op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zijn verplicht om uw verzoek te beoordelen en op te volgen.  

De genoemde rechten kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden of beperkingen. Er bestaat dus geen zekerheid dat u in de specifieke situatie recht hebt op bijvoorbeeld gegevensoverdraagbaarheid; dit hangt af van de omstandigheden van de verwerking.

Als ons gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 

Als u contact met ons wilt opnemen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, zoals hierboven vermeld in sectie 2. 

U hebt het recht om gevrijwaard te blijven van onwettige discriminatie bij het uitoefenen van uw rechten onder dit privacybeleid.

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

We proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren en korter indien nodig.  Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we u op de hoogte en houden we u op de hoogte.

Houd er rekening mee dat u ook het recht kunt hebben om een klacht in te dienen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming en bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming of een andere overheidsinstantie die de bescherming van uw persoonlijke gegevens regelt waarop dit privacybeleid betrekking heeft. We zouden het echter op prijs stellen als u de kans krijgt om uw problemen op te lossen voordat u contact opneemt met de relevante gegevensbeschermingsautoriteit of andere overheidsinstantie, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

De contactgegevens van het Deense bureau voor gegevensbescherming zijn dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk, telefoon +45 33193200. 

 

14. Afmelden voor marketingcommunicatie  

We bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor communicatie van ons als u nieuwsbrieven e.d. ontvangt via e-mail, sms of andere kanalen voor rechtstreekse berichten. Aan het einde van elk bericht staan instructies over hoe u zich kunt afmelden en van de mailinglijst verwijderd kunt worden.

 

15. Links van derden

Onze websites kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

 

16. In verband met een verkoop, fusie of aanverwante gebeurtenis

Als een van onze bedrijfsfilialen of een derde partij ons bedrijf, specifieke activa of het bedrijf van een van onze operationele divisies heeft overgenomen (zoals in het kader van een verkoop, fusie, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis), worden uw persoonsgegevens eigendom van dat bedrijf, tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt. In dat geval is het gebruik van uw persoonlijke gegevens door het overnemende bedrijf onderworpen aan het geldende privacybeleid en de privacyvoorkeuren die u vóór de fusie aan ons kenbaar hebt gemaakt.

 

17. Gegevensbeveiliging

Persoonlijke gegevens worden gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken worden behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wanneer dit vereist of gepast is, zullen wij schriftelijke garanties verkrijgen van derden die toegang kunnen krijgen tot uw gegevens, dat zij de gegevens zullen beschermen met waarborgen die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die GN hanteert.

Om de privacy van uw gegevens te beschermen, hanteren we zowel technische als organisatorische beveiligingsmaatregelen en werken we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig bij en testen we deze.

 

18. Gegevensverwerker

GN kan in sommige situaties optreden als gegevensverwerker op basis van overeenkomsten met partners of klanten enz. De partners/klanten worden in deze gevallen beschouwd als voor de verwerking verantwoordelijken. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens door GN verwerkt op basis van de instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke. Voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, verwijzen wij naar het privacybeleid van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

 

19. Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid zal regelmatig worden bijgewerkt en indien nodig als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Het privacybeleid zal altijd informatie bevatten over de ingangsdatum van de laatste versie. Wijzigingen in het privacybeleid worden op onze websites gepubliceerd. We raden je aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze privacyprocedures.

 

20. Californische privacyrechten.

Voor inwoners van Californië geldt dit artikel 20 in aanvulling op de voorgaande artikelen:

Het staat u vrij om eenmaal per jaar kosteloos informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over de persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt voor direct marketingdoeleinden.  Indien van toepassing bevat deze informatie een lijst van de categorieën persoonlijke informatie die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee we informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar.

Houd er rekening mee dat we persoonlijke informatie niet verkopen en in de afgelopen 12 maanden ook niet hebben verkocht. We verkopen geen persoonlijke informatie van minderjarigen.

Hoewel we persoonlijke informatie als zodanig niet verkopen, kan de informatie die aan derden wordt doorgegeven via statistische cookies, voorkeurscookies en marketingcookies worden beschouwd als een "verkoop" onder de California Consumer Privacy Act (CCPA). Als u deze cookies eerder hebt geaccepteerd, kunt u gebruikmaken van uw recht om u af te melden voor de "verkoop van uw informatie" door optionele cookies op onze websites uit te schakelen.