Skip to content
Håndslag

Varemerker

 

 

GN Groups varemerker

ReSound og andre GN Group-varemerker som brukes på dette nettstedet er varemerker tilhørende GN Hearing A/S og/eller dets tilknyttede selskaper (GN Group). Uautorisert bruk av GN Groups varemerker kan være et brudd på gjeldende varemerkelov.

Her følger en liste over varemerker for GN Group (ikke nødvendigvis komplett):

ReSound ONE
ReSound LiNX Quattro
ReSound LiNX 3D
ReSound LiNX2
ReSound LiNX
ReSound ENZO Q
ReSound ENZO 3D
ReSound ENZO2
ReSound ENZO
ReSound Up Smart
ReSound Up
ReSound Enya
ReSound Wireless Connectivity
ReSound TV streamer
ReSound Mini mic
ReSound Multi mic
ReSound Phone Clip+
ReSound Remote Control
ReSound Smart Fit
ReSound Assist
ReSound Smart 3D
ReSound Smart
ReSound Control
ReSound Relief
ReSound Magna
ReSound Lex
ReSound Verso
ReSound Vea
ReSound Unite
ReSound Alera
ReSound Essence
dot2 by ReSound
ReSound Live
Be by ReSound
ReSound Azure
ReSound Dot

Fraværet av et varemerke i listen ovenfor skal ikke utgjøre et avkall på GN Groups varemerke eller andre immaterielle rettigheter i det varemerket.

 

Andre varemerker

Andre varemerker (ikke GN Group-varemerker) som brukes på dette nettstedet tilhører deres respektive eiere, og GN Group hevder ingen rettigheter til disse varemerkene:

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad, iPod touch, Apple Watch, Siri, FaceTime, Watch OS og CarPlay er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
App Store er et varemerke tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra et arbeid skapt og delt av Google og brukt i overensstemmelse med vilkårene i Creative Commons 3.0 Attribution License.
Bluetooth-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories.
Samsung og Galaxy er varemerker for Samsung Electronics Co. Ltd.
Azure er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og / eller andre land.

Generelt

Hvis du har spørsmål angående denne informasjonen, kan du kontakte Group IPR på trademarks@gn.com.