Skip to content

 

Vitenskapelig bibliotek

Hold deg oppdatert på vår teknologi
og se mer av vår evidensbaserte forskning

Artiklene på denne siden er på engelsk

Kliniske studier    Kliniske guidelines    Hørselstap    Tinnitus

 

 

Kliniske studier

ReSound høreapparater gir økt fleksibilitet i tilpasningen

 

White paper, ReSound Smart Fit

ReSound høreapparater er kjent for sin naturlige, klare lydkvalitet, noe som er en konsekvens av Organic Hearing-filosofien. Selv om mange brukere foretrekker og trives med en standard ReSound-tilpasning til Audiogram+, foretrekker noen audiografer å tilpasse til andre forsterkningsmuligheter. I denne artikkelen viser vi hvordan nøyaktigheten ved første tilpasning med ReSound OMNIA til NAL-NL2 er optimalisert for å hjelpe høreapparatspesialister med å oppnå ønsket tilpasning på en enkel måte.

 
Les mer

Forbedret retningsstrategi med ny binaural beamformer fører til forbedret talegjenkjenning i støy

White paper, binaural beamforming 

Høreapparater kan forbedre livskvaliteten på mange måter, men å høre godt i støy er fortsatt et område der brukerne kan slite. Retningsmikrofoner kan hjelpe, men de kan også potensielt forstyrre brukernes evne til å følge med i samtaler eller følge med på omgivelsene. Uønsket innvirkning på lydkvaliteten kan også være en ulempe. Vår Organic Hearing-lydfilosofi er grunnlaget for en binaural tilnærming til bruk av retningsmikrofoner som anerkjenner at hjernen naturlig bruker forskjellige måter å lytte på, avhengig av brukernes lyttemål i forskjellige situasjoner og deres preferanser for lydkvalitet. Med ReSound OMNIA introduserer vi forbedret retningsbestemt teknologi og bedre kontroll med automatisk veksling. I dette white paper beskriver vi hvordan 360 All-Around og Front Focus kan gi så mye som 150 % forbedring i talegjenkjenning i støy sammenlignet med eldre teknologi, samtidig som den auditive bevisstheten om omgivelsene opprettholdes.

 
Les mer

Check My Fit hjelper brukerne med å plassere høreapparatene riktig

White paper, apps

Å sette høreapparater i eller på ørene er en regelmessig og viktig oppgave for alle høreapparatbrukere. Korrekt plassering av høreapparater kan være utfordrende for mange. Check My Fit er et smarttelefonbasert verktøy i ReSound Smart 3D-appen som er utviklet for å gjøre det enkelt for brukerne å ta et bilde av plasseringen av høreapparatet, for å hjelpe dem med å gjøre dette riktig. For å evaluere brukervennligheten og den potensielle nytten av Check My Fit gjennomførte vi laboratorie- og feltstudier. Vi fant at Check My Fit generelt er lett å lære og å bruke, og med hjelp av Check My Fit har brukere en tendens til å oppleve høyere lydkvalitet enn uten bruk av verktøyet. Check My Fit har potensial til å gi reelle fordeler for nye brukere som skal lære å sette inn høreapparatene sine.

 
Les mer

Romforståelse - Umiddelbart bedre lokalisering av lyden som stadig forbedres

White paper, M&RIE

Ny forskning bekrefter at brukerne kan lokalisere lyder med 31 % større nøyaktighet når de begynner å bruke M&RIE, noe som øker til 57 % etter 4 måneders brukstid. (Jespersen et al, 2021).

Les mer

Vindstøy - Det er morsommere å oppholde seg i vindfulle omgivelser

White paper, M&RIE

ReSound ONE med M&RIE tilbyr 15 dB naturlig beskyttelse mot vindstøy uten å redusere gain og gir 33 % bedre lydkvalitet, slik at det blir morsommere å være utendørs. (Groth, 2020; Andersen et al, 2021).

Les mer

Ny uavhengig studie bekrefter at M&RIE reduserer lytteinnsatsen

White paper, M&RIE

Funn fra Hörzentrum ved Universitetet i Oldenburg viser at bruk av M&RIE reduserer innsatsen for å kunne høre i ulike typer lyttesituasjoner - med en kvantifisert fordel på 2,6 dB. For pasientene dine kan dette frigjøre energi og gjøre samtalene enklere. (Quilter et al 2021).

Les mer

M&RIE receiver foretrukket for lydkvalitet og lokalisering

White paper, M&RIE receiver preferred for sound quality and localisaton

Receiver-i-øret (RITE) høreapparater er de mest populære høreapparatmodellene i dag. Dessverre er det slik at plasseringen av mikrofonene på disse apparatene frarøver brukerne naturlige signaler for god retningsforståelse. ReSound ONE tar vare på disse signalene med M&RIE receiver-modulen. Apparatet plasserer en mikrofon i brukerens øregang sammen med receiveren, og sørger for at lyd blir samlet på den mest naturlige måten.

Denne artikkelen presenterer resultatene fra to ulike eksperimenter som undersøkte preferansen for lydkvalitet og muligheten til å lokalisere hvor lyden kom fra med M&RIE og tradisjonelle mikrofonplassering for RITE, samt pinna-kompenserende algoritmer ved hjelp av RITE-mikrofoner.

Les mer

En Smarttelefon App for å lette ekstern Pasient-Klinikk kommunikasjon innen hørselshelse: Brukervennlighet og effekt på en Høreapparattilpasning

Tidsskriftartikkel, Ekstern fininnstilling, Apper

Et feltstudie hos NAL med 30 erfarne høreapparatbrukere som testet høreapparater og brukervennlighet av ReSound Smart 3D app og Assist remote services, sammenlignet med en til en oppfølging i klinikk

Innledende tilpasning var lik for alle pasienter, men bare 15 pasienter testet appen og Assist. Av disse ba 12 pasienter om fininnstilling via appen, hvorav 11 pasienter lyktes med bruken (92 %). Spørreskjema og sluttintervjuer fra 11 pasienter som suksessfullt brukte funksjonen antyder at appen er enkel å bruke, og er en god løsning for å motta fininnstilling.

Målte resultater hos alle pasienter 6 uker etter tilpasning via tale i støy-testing, APHAB og SADL viste ingen forskjell mellom pasienter som brukte appen /fjernjustering og pasienter som hadde en til en oppfølging i klinikk.

Les mer

Feltstudie av lydkvaliteten til ReSound LiNX 3D

Tidsskriftartikkel, Forskningsstudie, Lydkvalitet

I denne feltstudien fikk 23 brukere som nylig hadde kjøpt ReSound LiNX2 RITE-apparater fra en bestemt klinikk prøve ReSound LiNX 3D RITE-apparater.

De brukte de nye ReSound LiNX 3D-apparatene i 4-6 uker.

QuickSIN-resultatene var identiske mellom høreapparatene, men gjennomsnittlig tilfredshet med lydkvalitet målt via SSQ12 og Hearing Aid Satisfaction Survey var signifikant høyere med LiNX 3D enn LiNX 2 i ulike virkelige lyttesituasjoner.

70 % av brukerne oppga at de foretrakk lydkvaliteten til ReSound LiNX 3D og 65 % var villig til å betale 10 % mer enn prisen for LiNX2 for å oppgradere til LiNX 3D-apparater.

Les mer

Uavhengig studie viser at ReSound LiNX Quattro er foretrukket for direkte lydstrømming

White paper, Lydkvalitet, Trådløs streaming

Denne studien ble gjennomført av et uavhengig laboratorium og undersøkte preferansene for lydkvalitet spesielt for lyder streamet fra en iPhone til flere premium høreapparater.

16 høreapparatbrukere evaluerte  streamet tale og musikk innspilt fra ReSound LiNX Quattro, LiNX 3D og fem andre premium høreapparater.

Innspillingene ble tilpasset til hørselstapet til den enkelte brukeren. ReSound LiNX Quattro ble vurdert som best for både streamet tale og musikk, med ReSound LINX 3D og et annet høreapparat litt, men ikke signifikant dårligere enn ReSound LiNX Quattro.

Aspekter av lydkvalitet forbundet med ReSound-apparatene inkluderer full dynamisk rekkevidde med klare detaljer, en balansert blanding av bass og diskant og mangel på hul eller begrenset frekvensrespons.

Les mer

Øresymmetri og asymmetrisk montering av høreapparater med retningsmikrofon

Tidsskriftartikkel, Direksjonalitet, Feltstudie

Denne studien undersøker resultatene og preferansene for innstillinger for asymmetrisk direksjonalitet hos pasienter med ulike SIN-ferdigheter. 28 menn med symmetrisk SNHL, hvorav 16 hadde symmetriske SIN-ferdigheter i hvert øre, mens 12 hadde SIN-fordel i venstre øre, fullførte studien.

Pasienter med asymmetrisk SIN presterte dårligere på SIN-tester enn den symmetriske SIN-gruppen, og asymmetriske direksjonale innstillinger påvirket deres SIN-score annerledes enn den symmetriske SIN-gruppen.

Erfaringene til den asymmetriske SIN-gruppen med asymmetrisk direksjonalitet i faktiske situasjoner ble ikke signifikant påvirket av innstillinger for omni/direksjonale ører.

Dette antyder at pasienter med asymmetrisk SIN fortsatt kan dra nytte av fordelene med asymmetrisk direksjonalitet. 

Les mer

Resultater av finjustering er sammenlignbare for ekstern tilpasning og personlig tilpasning

Tidsskriftartikkel, Teleaudiologi, Apper, Feltstudie

14 teknologikyndige høreapparatbrukere sammenlignet en til en justeringer og eksterne justeringer i denne feltstudien fra hørselssenteret i Oldenburg, Tyskland.

Hver deltager fikk både en ekstern fininnstillingsøkt med ReSound Smart 3D og ReSound Assist og en avtale med personlig oppmøte over en periode på 3 uker.

Rekkefølgen på hver type avtale var balansert mellom deltagerne. Fininnstillingsmetode hadde ingen signifikant effekt på gjennomsnittlig SIN-score, IAI-HA-score målt ved hvert besøk.

Deltagerne vurderte ReSound Assist som svært brukervennlig, både etter denne korte 3-uker studien og etter ytterligere 4 ukers bruk for 10 deltagere som eide egne kompatible smarttelefoner.

Les mer

Evaluering av moderne eksterne mikrofonteknologier

Tidsskriftartikkel, Ekstern mikrofon, Apper

Denne studien undersøkte hvordan ulike teknologier for ekstern mikrofon kan påvirke talegjenkjennelse i en simulert klasseromsituasjon. 15 erfarne høreapparatbrukere med moderat til alvorlig hørselstap ble tilpasset med ReSound LiNX2 høreapparat. 

Taleoppfattelse i stille og støy ved hjelp av AzBio ble målt med kun høreapparatene, høreapparater + eksterne mikrofoner med fast gain med omnidireksjonal (ReSound Mikro Mic) og adaptive direksjonale mikrofoner (ReSound Multi Mic) og høreapparater + adaptiv gain, system for adaptiv direksjonal ekstern mikrofon (Roger Touchscreen med Roger X receivere).

Resultatene viste at alle eksterne mikrofoner var overlegne til kun høreapparater i støy, og at det adaptive gain-systemet (Roger) presterte best i de verste SNR-situasjonene, mens både adativ direksjonale eksterne mikrofoner (Multi Mic, Roger) presterte bedre enn omnidireksjonal Mikro Mic i moderate SNR. Disse resultatene kan hjelpe audiografer med å finne den beste løsningen for pasienter, balansert mot ytelse, enkelhet i bruk og kostnader. 

Les mer

Pålitligheten av real ear insertion gain på bak-øret høreapparater med forskjellige øregangscouplere

Tidsskriftartikkel, Real ear-målinger, Åpne tilpasninger

Variasjon i real ear-målinger (REM) er en faktisk utfordring som kan påvirke nøyaktigheten og praktisk bruk av verifisering av høreapparattilpasninger. Denne studien undersøkte hvordan ulike typer tilpasning av høreapparater, inkludert den populære åpne tilpasningen, kan påvirke forskjellen sett i REM.

Insertion gain-målinger ble utført på 20 ører under 5 ulike betingelser- BTE-apparater med standardslanger og custom ørepropper, BTE-apparater med tynnslanger og åpen dome og tulipdome, og RITE-apparater med åpen dome og powerdome - og 2 ulike audiografer som målte hver betingelse to ganger.

Ingen av variasjonene i REM mellom de 2 testerne, de 5 høreapparatbetingelsene og de 2 test-retest-økene ble funnet å være signifikante. Dette viser at REM er pålitelig i åpne tilpasninger, forutsatt at det brukes riktige REM-prosedyrer, spesielt riktig innsetting av slange.

Les mer

Feltvurdering av en asymmetrisk montering av en retningsmikrofon

Tidsskriftartikkel, Direksjonalitet, Feltstudie

Selv om fordelene med asymmetrisk direksjonalitet er demonstrert i laboratorier, var hensikten med denne feltstudien å finne ut hvordan brukeren i den virkelig verden kan fungere med en asymmetrisk direksjonal tilpasning. 

12 erfarne høreapparatbrukere brukte sine egne høreapparater (fra ulike leverandører) i to balanserte hjemmestudier - 1 program med bilaterale omnidireksjonale mikrofoner og 1 program med asymmetrisk direksjonal (1 øre omni, 1 øre direksjonal). De registrerte egen høreapparatbruk og hvor bra de hørte i hver mikrofonmodus. 

Deltagerne oppga at de hørte bedre i symmetrisk modus, selv om dette bare var i situasjoner hvor bruk av direksjonal mikrofon kunne forventes. De viste ikke en sterk preferanse for en av mikrofonmodusene, dvs. at deltagerne dro nytte av den asymmetriske direksjonale modusen uten at det fikk innvirkning tilfredsheten for miljøer hvor omni vanligvis foretrekkes.

Les mer

Det akustiske miljøet som eldre voksne bruker høreapparater i: Innsyn fra datalogging av klassifisering av lydmiljøer

Tidsskriftartikkel, Miljøklassifisering, Datalogg, Feltstudie

Denne observasjonsstudien undersøkte det akustiske miljøet opplevd av eldre personer som bruker ReSound høreapparater, over både en 6 uker og 13 måneder testperiode.

Data innsamlet av høreapparatene antyder at eldre voksne tilbrakte i gjennomsnitt 60 % av tiden i rolige eller en til en talesituasjoner, funn som stemmer overens med målinger av sosial aktivitet gjennomført før oppstart av studien.

Studien gir dokumentasjon på at lydomgivelsesklassifisering nøyaktig identifiserer de akustiske situasjonene pasienter møter, på grunn av den høye korrelasjonen av datalogging ervervet i venstre og høyre høreapparat for hver bruker. Dette bidrar til å sikre at høreapparatenes funksjoner for automatisk lydbehandling blir aktivert i tilsiktet lydomgivelse. 

Les mer

Asymmetrisk montering av retningsbestemt høreapparat - innvirkning på talegjenkjenning

Tidsskriftartikkel, Direksjonalitet, Talegjenkjenning

Asymmetrisk direksjonalitet benytter både omnidireksjonale og direksjonale innstillinger i diffuse støymiljøer for å forbedre lydbilde til ønskede signaler, samtidig som brukeren også beholder oppmerksomheten på omgivelsene. Studien undersøkte hvordan forskjellige tale og støy-konfigurasjoner kan påvirke resultatene i et asymmetrisk direksjonalt program.

To støyforhold ble testet, tale forfra med diffus støy bak brukeren og tale fra høyre side av brukeren med diffus støy til venstre. Bilateral direksjonal var best for tale forfra, mens direksjonal modus mot støykilden var bedre enn direksjonal modus mot talen, der talen kom fra siden.

Denne studien gjenskaper ikke virkelige situasjoner, men viser heller viktigheten av at en asymmetrisk mikrofonmodus kan tilpasses. Programmets evne til å tilpasse seg ulike mikrofonkonfigurasjoner kan være til hjelp i ulike dynamiske støymiljøer.

Les mer

Uavhengig studie identifiserer en metode for å evaluere lydkvaliteten til høreapparater

Tidsskriftartikkel, Lydkvalitet

Lydkvalitet er en av de viktigste driverne for grad av tilfredshet hos pasienter med høreapparater, men det å definere lydkvalitet og hva som gjør den god, er svært subjektivt.

En ny metode for bedre vurdering av egenskaper ved lydkvalitet ble utviklet av et uavhengig laboratorium. Brukere med hørselsreduksjoner fikk opplæring i hvordan de skulle vurdere ulike aspekter av lydkvalitet som naturlighet, miks. av bass/diskant, gjenklang, tonehøyde og forvrengning.

Deretter vurderte de talesekvenser og musikk gjennom seks premium høreapparater. Høreapparater fra ReSound fikk høyeste vurdering av lydkvalitet over to generasjoner av høreapparatprodukter.

Høy vurdering av lydkvalitet ble knyttet til høy grad av naturlig lyd og lav grad av forvrengning.

Les mer

 

Kliniske guidelines

Adult-onset hearing loss: How general practitioners play a role

White paper, Mild hearing loss, Sensorineural hearing loss

Permanent sensorinevralt hørselstap som oppstår i voksen alder er et av de vansligste helseproblemene eldre voksne står overfor. Allmennleger (fastleger) spiller en stor rolle i hørselshelsen til eldre voksne. Mange pasienter diskuterer først hørselsvansker med fastlegen, og disse pasientene rapporterte at legens råd var den viktigste faktoren for å avgjøre om de gjorde noe for å løse hørselsproblemene, inkludert å prøve høreapparater.

Les mer

Verification of Direct Streaming to Hearing Aids: A How-to Guide to the Digital Listening Environment

Journal article, Real ear verification, Wireless streaming, Smartphones

Sunnhetsteknologi blir i større omfang integrert i apparater vi alle bruker - og teknologi for bedre hørsel er intet unntak. Med flere høreapparatbrukere som drar nytte av muligheten til å sammenkoble høreapparat og smartphone, er fokuset nå på å optimalisere lydstreaming til hvert individs hørselstap.

Det har midlertid vært begrenset klinisk veiledning i forhold til hvordan dette kan oppnås. I denne artikkelen foreslår vi en ny metode som er spesifikt rettet mot å verifisere signaler streamet direkte fra en smartphone.

Les mer

The scientific basis for prescribing advanced feature settings

White paper,

Surveydata viser at audiografer sjelden gjør endringer på innstillingen av avanserte funksjon, selv om disse innstillingene kanskje ikke er optimale for den aktuelle brukeren.

Denne artikkelen beskriver en ny avansert reseptfunksjon i Smart Fit tilpasningsprogramvaren, og vurdere den vitenskapelige litteraturen som dannet utgangspunktet for dette.

Les mer

Åpen løsning - Hvorfor, hvordan og når

Tidsskriftartikkel, Åpen tilpasning, Tilpasningsprotokoll

ReSound var en pioner innenfor åpne tilpasninger med lanseringen av ReSound Air i 2003.

Denne artikkelen diskuterer konseptet bak åpne tilpasninger i detalj, og er en god ressurs til bakgrunnsinformasjon om åpne tilpasninger.

Bakgrunnen for utvikling av åpne tilpasninger som redusert okklusjon og økt komfort og kosmetiske årsaker blir diskutert, sammen med hvordan utfordringer med åpne tilpasninger blir redusert.  

Les mer

Hvordan skal moderne høreapparater programmeres for verifisering med REM?

Tidsskriftartikkel, Real ear-verifisering

Real ear-målinger (REM) er en sentral del av verifiseringen av høreapparattilpasningen. Denne artikkelen diskuterer hvordan ulike typer stimulus og innstillinger på høreapparatet kan påvirke REM-resultatene.

Datamålinger med tre høreapparater demonstrerte at når en talestimulus, som ISTS, ble benyttet for REM, kunne høreapparatfunksjonene benyttet i hverdagslige lytteprogrammer forbli aktive og ha mindre enn 2 dB effekt på REM-output.

Ren tone eller taleformet støy forårsaker på den andre siden forskjeller i output avhengig av hvilke funksjoner som ble aktivert og varighet på stimulus. Denne variansen avhenger også av merke på høreapparatet. 

Les mer

Hvordan bruke en ekstern mikrofon for å få pasienter til å gjenoppta favorittaktivitetene sine

Tidsskriftartikkel, Eksterne mikrofoner 

Eksterne mikrofoner er en robust og rimelig løsning for å maksimere taleforståelsen i støy, men det er ikke alltid klart hvordan man best bruker denne teknologien i hverdagslige situasjoner.

Denne artikkelen diskuterer nyere forskning som peker på fordelene ved bruk av eksterne mikrofoner. I tillegg kommer artikkelen med råd til hvordan man hjelper pasientene med å få best mulig nytte av eksterne mikrofoner i restauranter, biler, forelesningsaler, kirker og større møterom. 

Les mer

Enkle måter å integrere assisterende teknologi på i praksis

Tidsskriftartikkel, Trådløs streaming, Eksterne mikrofoner, Teleaudiologi, Apper

Denne artikkelen oppsummerer hvordan ulikt utstyr kan forbedre tilpasningen av pasientens høreapparater, inkludert trådløst tilbehør, apper og tjenester for ekstern fininnstilling.

Dokumentasjon på forbedringene disse teknologiene kan tilby blir presentert, i tillegg til praktiske tips for å demonstrere og innarbeide disse teknologiene i pasientens tilpasning.

Les mer

Kognitiv forskning på hørsel: Mot implementering i høreapparater

Tidsskriftartikkel, Direksjonalitet, Lokalisering

Signalbehandlingen som foregår i høreapparatene bør støtte hjernens naturlige funksjon.

Denne artikkelen beskriver to lydbehandlingsfunksjoner - Binaural Direksjonalitet og Spatial Sense - som er viktig for å gi brukeren den mest fordelaktige auditive input.

Les mer

Utviklingen av retningseffekt: Har utviklingen gitt flere fordeler for brukere av høreapparat?

Tidsskriftartikkel, Direksjonalitet, Eksterne mikrofoner

Denne artikkelen diskuterer historien til direksjonale mikrofoner i høreapparater og hvordan hver generasjon teknologi bygger inn kompleksitet fra tidligere applikasjoner.

Selv om ytterligere teknologi er implementert siden publiseringen av denne artikkelen, gir den en god oppsummering av de mange direksjonale alternativene som er kommersielt tilgjengelig i høreapparater og deler viktige tips for bruk av hver type direksjonal modus i tilpasning av høreapparater.

Les mer

Hva gikk dagen til? Innblikk i avtaler i en stor høreapparatpraksis

Tidsskriftartikkel, Teleaudiologi, Apper

Audigrafer kan få verdifull innsikt i hvor mye tid de bruker på konsultasjoner hver dag, men de fleste klinikker har ikke mulighet til å se nærmere på denne typen informasjon. Denne artikkelen analyserer data fra anonymiserte konsultasjoner for over 80 000 pasienter fra en stor hørselsklinikk over en periode på 9 år.

Timer for finjusteringer står for nesten 30 % av alle konsultasjoner, og nesten alle disse tar under 30 minutter. Men de fleste audiografer og pasienter vet at det tar mye mer enn 30 minutter iberegnet reisetid og ventetid.

Informasjon om dette samt løsninger for å øke effektiviteten, kan være til nytte for andre audiografer på deres egne klinikker.

Les mer

Teleaudiologi: Venn eller fiende til forbrukere med hørselstap? Del 1: Telepraktikkverktøy for å supplere, ikke erstatte, empatisk profesjonell omsorg

Tidsskriftartikkel, Teleaudiologi

Landskapet for helsetjenester har vært i betydelig endring de siste årene, hvor pasienter i stadig større grad opptrer som forbrukere. Telehelseverktøy er utviklet delvis på grunn av denne endringen, men det kan være vanskelig å navigere i hvordan disse verktøyene kan innføres på best mulig måte på klinikken.

Denne artikkelen diskuterer hvordan telehelse kan påvirke hørselsomsorgen og hvordan disse verktøyene kan hjelpe audiografer med å tilby pasientene best mulig helsetjenester.

Les mer

Teleaudiologi: Venn eller fiende til forbrukere med hørselstap? Del 2: Fremme bedre tilpassing etter preferanse og effektivitet

Tidsskriftartikkel, Teleaudiologi, Apper

Telehelse kan øke pasientens tilfredshet med helsetjenester, inkludert innenfor hørselspleie.

Nyere teleaudiologi verktøy ble beskrevet, særlig ReSound Assist, som er en tjeneste for ekstern fininnstilling via ReSound Smart 3D-appen til smarttelefoner. Funn som støtter bruk av teleaudiologi er også diskutert.

Les mer

Elektroakustisk evaluering av ReSound Unite Mini-mikrofon med Otometrics Aurical HIT

White paper, Eksterne mikrofoner, Real ear-verifisering

Denne artikkelen beskriver hvordan ReSound eksterne mikrofoner kan verifiseres via elektroakustisk måling. Stegvise instruksjoner ble utarbeidet basert på retningslinjer utviklet av AAA og ASHA for verifisering av FM-systemer.

Lesere blir instruert til å verifisere transparens, SNR-fordel og maksimal utgang ved hjelp av Otometrics Aurical HIT. Toleranse for hver måling og anbefalinger for justeringer blir også diskutert.

Les mer

Hva inngår i en tilpasning? En studie av tilpasningsprotokoller i praksis

Tidsskriftartikkel, Tilpasningsprotokoll, Real ear-verifisering

Protokoller for tilpasning og fininnstilling av høreapparater er utviklet av flere eksperter på området, men lite er diskutert om tilpasningsfilosofi - det mer personlige aspektet av å tilby helsetjenester rettet mot hørsel, formet av audiografers erfaringer og den enkelte pasientens utfordringer.

Denne artikkelen går dypere i konsepter knyttet til tilpasningsfilosofi og hvordan audiografer kan utvikle sine egne pasientorienterte modeller og hvordan det kan påvirke tilpasning av høreapparater.

Les mer

Hvorfor stemmer ikke den simulerte visningsskjermen i tilpasningsprogramvaren med den faktiske outputen i ørene til pasienten min?

Tidsskriftartikkel, Tilpasningsresept, Tilpasningsprotokoll, Real ear-verifisering

Gain eller output vist i tilpasningsprogramvaren matcher ikke nødvendigvis tett opptil faktisk output i pasientens øre.

Dette er delvis på grunn av Coupler Response for Flat Insertion Gain (CORFIG), som må konvertere coupler gain for å simulere real ear gain, samt problemet med å skape et "gjennomsnittlig" real ear i tilpasningsprogramvaren.

Mer detaljert informasjon om effektene av disse og andre variabler på simulert real ear blir diskutert.

Les mer

 

Hørselstap

The impact of hearing loss on our patients

White paper, Social emotional impact, Occupational impact, Cognitive impact, Unilateral hearing loss

Virkningen av hørselstap på våre pasienter kan være markant. Hørselstap har konsekvenser for sosialt, funksjonelt og psykologisk velvære. Å øke bevisstheten blant helsepersonell, pasienter og samfunnet er avgjørende for å forbedre identifikasjon, opplæring i forebygging, redusere stigma og hjelpe til med å utvikle teknologier som vil forbedre hørsel og kommunikasjon.

Les mer

Snapshot of the Impact of Covid-19 on People with Hearing Loss in Chicago, Illinois and Copenhagen, Denmark

Journal article, Field study, Communication, Social and emotional health, Tinnitus.

Covid-19-pandemien har påvirket personer med hørselstap og deres mulighet til å kommunisere. I denne studien, utført i februar 2021, undersøkte vi hvilken påvirkning Covid-19-pandemien hadde på en gruppe bestående av 294 hørselshemmede voksne som bor i storbyområdene i København, Danmark og Illinois, Chicago.

Deltakerne ble bedt om å vurdere fem forskjellige områder: hørsel og høreapparater, tinnitus, kommunikasjon, oppførsel og følelser. Deltakere med svært nedsatt hørsel rapporterte om vanskeligheter med å kommunisere med andre som bar munnbind og om større følelsesmessige påvirkninger, uavhengig av alder eller by.

Les mer

The evolution of the ReSound binaural hearing strategy: All Access Directionality and Ultra Focus

White paper, The evolution of the ReSound binaural hearing strategy: All Access Directionality and Ultra Focus.

Voksne brukere av høreapparater bruker høreapparatene i mange ulike akustiske miljøer, inkludert mye av tiden i mindre komplekse miljøer. Deres preferanser og mål er også forskjellige. Det er derfor viktig å tilby den best tenkelig høreopplevelsen i alle disse typene faktiske situasjoner. ReSound ONE introduserer den innovative All Access Directionality, som hjelper brukerne med å høre godt i alle deres daglige omgivelser. All Access Directionality bringer ny, avansert direksjonal teknologi til den evidens-baserte binaurale tilnærmingen ved å benytte direksjonalitet som ReSound har utviklet. I tillegg kan Ultra Focus aktiveres av brukerne, slik at de kan høre bedre i en-til-en samtaler i spesielt støyende omgivelser der de har behov for ekstra hjelp. 

Les mer

An innovative RIE with microphone in the ear lets users “hear with their own ears”.

White paper,  An innovative RIE with microphone in the ear lets users “hear with their own ears”.

Receiver-i-øret-modellene har tatt over høreapparatmarkedet. Populariteten til RITE-apparatene er enkelt å forstå. De er robuste, komfortable, diskrete i bruk og kan tilby det mest omfattende utvalget av funksjoner. En betydelig svakhet ved RITE-høreapparater er at mikrofonene befinner seg på et unaturlig sted for å levere lyd til øret. Som et annet eksempel på hvordan ReSounds Organic Hearing lydfilosofi inspirerer til innovasjoner som etterligner og tar vare på de naturlige hørselsprosessene, kan ReSound ONE RITE-høreapparat tilpasses med M&RIE. Denne innovative receiver-modulen plasserer en mikrofon i brukerens øregang, slik at lyden blir naturlig formet av brukernes unike øreanatomi. På denne måten får brukerne alle fordelene fra en RITE-modell, men med den mest naturlige lydkvaliteten.

Les mer

Undersøkelse av tenåringers tilgang til og bruk av høreapparatteknologi

Tidsskriftartikkel, Pediatri, Ekstern mikrofon, Trådløs streaming

Barn med hørselstap har nytte av hjelpemiddelteknologi, som trådløse eksterne mikrofoner, både i og utenfor klasserommet.

Etter hvert som barnet blir eldre og blir tenåring, står de overfor stadig større utfordringer i bruk av eksterne mikrofoner.

Denne artikkelen diskuterer hvordan audiografer kan forholde seg til disse utfordringene og diskuterer hvordan dagens digitale trådløsteknologi kan bidra til å overkomme utfordringene.

Les mer

Smart Hearing for mennesker med alvorlig til veldig alvorlig hørselstap

White paper, Alvorlig hørselstap, Casestudier

ReSound Enzo 3D høreapparater ble utviklet for å tilfredsstille de mange behovene til pasienter med alvorlig hørselstap.

Apparatene er del av et økosystem som inkluderer trådløst tilbehør, ReSound Assist ekstern fininnstilling og kompatibilitet med Cochlear CI-er.

Denne artikkelen presenterer tre ReSound ENZO 3D-brukere og viser hvordan bestemte aspekter av dette unike høreapparatet har beriket livene deres.

Les mer

En innovativ og kosteffektiv tilnærming til trådløse mikrofonløsninger i skoler

Tidsskriftartikkel, Pediatri, Ekstern mikrofon

Klasserommiljøer er ofte utsatt for høy bakgrunnsstøy, gjenklang og stor avstand fra den som snakker til den som hører på. Dette medfører betydelige ulemper for elever og studenter med hørselshemminger sammenlignet med de med normal hørsel.

ReSound Multi Mic er en unik løsning som tilfredsstiller behovene til elever og lærere, i tillegg til at løsningen også er velegnet andre steder enn i klasserommet.

Mikrofonen kan brukes alene eller integreres i eksisterende FM- eller DAI-utstyr, som Roger universell receiver.

Løsninger for implementering av Multi Mic blir diskutert.

Les mer

Det litt misvisende uttrykket: Ulike behov for mildt hørselstap

Tidsskriftartikkel, Tilpasningsprotokoll, Mildt hørselstap

Pasienter med mildt hørsesltap med unike utfordringer.

De er en mangfoldig gruppe som kan støte på betydelige problemer med kommunikasjon i støy eller som kanskje ikke er klar over at de har et hørselstap.

Behandling av denne pasientgruppen krever store krav til forståelse av deres forventninger, forståelse av hørselstapet og hvilke muligheter til lydforsterkning som kan fungere best for dem. 

Les mer

Evaluering av en trådløs ekstern mikrofon hos bimodale brukere av Cochlear-implantater

Tidsskriftartikkel, Eksterne mikrofoner, Cochlear-implantater, Bimodale brukere

Bimodal CI-brukere kan dra nytte av bruk av eksterne mikrofoner i støyende situasjoner, men kunne tidligere bare streame lyd til ett øre.

ReSound Multi Mic kan nå streame lyd inn i begge ører via høreapparatet og Cohlear CI.

Denne studien av nytten med eksterne mikrofoner og bimodal streaming fant at CI-pasienter oppnådde betydelige SIN-fordeler ved å benytte en ekstern mikrofon med deres CI og ved å få signalet streamet inn i både CI og høreapparat.

De fant en gjennomsnittlig bimodal fordel på 2 dB. 

Les mer

Sammenligning av effekten av forskjellige metoder for tilpassing av høreapparat hos brukere av Bimodal cochlear implantat

Tidsskriftartikkel, Audiogram+, Tilpasningsprotokoll, Real ear-verifisering, Lokalisering, Cochlea-implantater, Bimodale brukere

Denne studien undersøkte hvordan tilpasningsmetode påvirker resultatene hos bimodale pasienter.

Bimodal Cochlear CI-brukere ble tilpasset med ReSound Enzo ved hjelp av to teknikker for balansering av lyd – bredbånd vs. smalbånd – og to tilpasningsregler – Audiogram+ og NAL-NL2.

Gjennomsnittlig REAG viste ingen signifikant forskjell i gain etter at alle justeringene var gjort.

Tilpasningsmetode hadde heller ingen betydning for taleforståelse i stillhet eller støy eller evne til lokalisering, selv om pasientene viste signifikant fordel for tale i støy når tilpasset bimodalt sammenlignet med CI.

Les mer

Effekten av retningsbestemt strategi på hørbarheten av lyder i omgivelsene med ulik grad av hørselstap

Tidsskriftartikkel, Direksjonalitet, Alvorlig høresltap 

Direksjonale mikroner har lenge vært i bruk i høreapparater for å forbedre taleforståelse i støy, men implementeringer av direksjonal mikrofon-modus kan være svært forskjellig og ha ulik effekt på brukerne. Denne studien undersøkte hvordan ReSounds Binaural Direksjonalitet III-funksjon som er utviklet for å dra fordel av både Omni og direksjonale mikrofoner i støy, påvirket SIN-forståelse sammenlignet med 2 binaural stråleformende funksjoner kommersielt tilgjengelig i høreapparater fra andre merker. 

10 brukere med moderat hørselstap og 7 med alvorlig hørselstap ble tilpasset med høreapparat fra tre leverandører og fullførte en tilpasset SIN-oppgave i tre lytteoppsett - tale forfra, fra siden og bakfra. Binaural Direksjonalitet III presterte signifikant bedre enn de 2 andre merkene når tale kom enten fra siden eller fra bak brukeren. Ett merke av binaural stråleformer var bedre i tale forfra enn ReSound, men bare for brukere med moderat hørselstap.

Les mer

Fordelene for taleforståelse ved bruk av FaceTime

Tidsskriftartikkel, Trådløs streaming, Telefonbruk, Alvorlig hørselstap

Da direkte streaming til høreapparat (MFi) ble tilgjengelig ble det også mulig for pasientene å motta videosamtaler via FaceTime. Denne studien undersøkte hvordan ulike telefonsamtaleteknikker brukt med høreapparater kan påvirke taleforståelsen for brukere med hørselstap.

15 brukere med alvorlig hørselstap forsøkte en tale i støy-oppgave med lyd rutet gjennom en akustisk telefon, gjennom en trådløs PhoneClip+-enhet og gjennom direkte MFi-streaming med og uten FaceTime. Unilateral versus bilateral streaming ble også undersøkt. Streaming av telefonsamtaler via enhver metode over akustisk gir en betydelig forbedring av taleforståelsen i støy, det samme gjør bilateral streaming over unilateral.

De visuelle signalene fra FaceTime er også en betydelig fordel, med i gjenomsnittlig 23 % forbedring over kun lyd, selv ved bruk av unilateral streaming.

Les mer

 

Tinnitus

Audiologists and Tinnitus

Journal article, Tinnitus

Denne artikkelen ser på gjeldende muligheter for tinnitusbehandling og hvordan audiografer kan sikre den beste behandlingen for tinnituspasienter. Det diskuteres forslag om å tilby standardiserte og evidensbaserte behandinger.

Les mer

Langsiktige fordeler med ReSound Tinnitus lydgenerator (TSG): en 18-måneders gjennomgang

White paper, Tinnitus, Casestudier

Tre pasienter med moderat til alvorlig tinnitus ble tilpasset med ReSound Tinnitus Lydgenerator (TSG), i tillegg til en styrt tilnærming til lydbehandling og rådgivning. Alvorlighetsgraden og deres egen opplevelse av tinnitus ble målt før tilpasning, ved 6 måneder og 18 måneder. Alle tre pasientene hadde en signifikant reduksjon etter tilpasning med ReSound Tinnitus Lydgenerator.

Les mer

Håndtering av tinnitus i den digitale tidsalder: ReSound Reliefs effektivitet

Tidsskriftartikkel, Tinnitus, Apper, Kliniske studier

Denne artikkelen beskriver ReSound Relief app i detalj, inkludert den persontilpassede My Plan-funksjonen. Siden tidlig 2019 er appen lastet ned over 300 000 ganger, med over 50 000 aktive brukere hver måned. Studier som skal validere ReSound Relief app pågår og foreløpige resultater antyder at appen er effektiv for å dempe utfordringene med tinnitus over en periode på 3 måneder som del av et tinnitusbehandlingsprogram.

Les mer

Vurderingsresultater av ReSound Relief app

White paper, Tinnitus, App, Kliniske studier

ReSound Relief er en app designet for personlig tilpasning og høy brukervennlighet for tinnitus pasienter med eller uten høreapparater. Det er viktig at appen er enkel å bruke både for pasienter og audiografer, som gjerne ønsker å kunne tilby ytterligere verktøy for lindring av tinnitus. 53 audiografer som behandler tinnitus ble bedt om å vurdere ReSound Relief basert på appens nytte for pasienter, fleksibilitet overfor ulike pasienters behov, brukervennlighet og hvor sannsynlig det er at de vil anbefale appen. Alle fire punktene ble vurdert høyt av audiografene, og på linje med resultatene for ReSound TSG funnet i en tidligere studie.

Les mer

Tinnitushåndtering i veteranadministrasjonen med ReSound Tinnitus Lydgenerator: en klinisk undersøkelse

White paper, Tinnitus, Kliniske studier

61 audiografer som arbeider i veteranadministrasjonen (VA) ble bedt om å fylle ut en undersøkelse om fleksibilitet, brukervennlighet og fordeler med ReSound Lydgenerator. ReSound lydgenerator ble i gjennomsnitt vurdert til å være brukervennlig, fordelaktig og fleksibel for å tilfredsstille pasientens behov. 83 % av audiografene rapporterte at pasientene viste signifikant forbedring med apparatet, mens 62 % oppga at ReSound lydgenerator fungerte bedre enn andre tinnitus-produkter de hadde prøvd.

Les mer

ReSound tinnitushåndtering: Gode resultater på tinnitus-klinikker

White paper, Tinnitus, App, Tilpasningsprotokoll, Kliniske retningslinjer

Denne artikkelen ser på hvordan audiografer kan etablere en klinikk rettet mot tinnitusbehandling. Trinnvise protokoller og verktøy nødvendig for å vurdere og behandle tinnitus er presentert, sammen med tips til hvordan du kan drive klinikken og markedsføre tjenestene.

Les mer

ReSound tinnitushåndtering: Big data og ReSound Relief

White paper, Tinnitus, Kliniske studier

ReSound Relief har potensial til å hjelpe mange personer med tinnitus som ikke blir behandlet mot tinnitus fordi appen er enkelt tilgjengelig, gratis og enkel å laste ned. Vi kan dra nytte av at mange bruker appen allerede og dermed samle informasjon om hvordan de bruker den og hvordan de nyttiggjør seg av den. Denne artikkelen beskriver hvordan Relief appn samler inn og analyserer anonymisert brukerdata.

Les mer