Skip to content
Funksjoner forklart

Audiologi

Hos GN Hearing mener vi at hørsel skal høres naturlig ut, føles naturlig og sette deg naturlig i kontakt med verden rundt deg. Alle våre høreapparater er fullpakket med funksjoner som gjør at du kan høre best mulig og gir deg den beste komforten.

I denne delen kan du få en oversikt over funksjonene, med en kort forklaring og et whitepaper for hver av dem. Så hvis du trenger en oppfriskning eller et dypdykk, kan du få det her.

Forklaringer av ReSounds funksjoner

Funksjoner for signalbehandling

Vår signalbehandlingsfilosofi er basert på analyse av naturlige cochleafrekvenser. Vi var den første produsenten som implementerte denne analysen i vår forsterkningsstrategi1, og den gir naturlig lyd og utmerket tilpasning.

Kartlegger tonene i 17 jevnt overlappende frekvensbånd som tilsvarer den auditive Bark-skalaen. Bark-skalaen bruker det menneskelige hørselssystemets kritiske båndbredde som skalaenhet.

Dette gir en jevn og hurtigvirkende frekvensrespons som forbedrer lydkvaliteten, minimerer forvrengning og skaper et naturlig og tydelig lydbilde for høreapparatbrukeren.

Fordeler for sluttbrukeren

Nesten null forvrengning og bemerkelsesverdig ren lyd.

1) Groth & Nelson (2005)

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Funksjon for signalbehandling

Miljøklassifiseringen opererer i sanntid, bestemmer miljøet rundt seg og justerer deretter høreapparatene deretter for en sømløs overgang. Den klassifiserer lydene i én av sju ulike kategorier basert på mengden støy og tilstedeværelsen av tale, slik at brukerne dine kan høre best mulig automatisk, med bransjens mest nøyaktige miljøklassifisering.

Den støttes av Environmental Optimizer II, som gir deg som audiograf verktøyene du trenger for å justere forsterkningen i høreapparatene basert på reelle tilbakemeldinger fra høreapparatbrukeren.

Fordeler for sluttbrukeren

Legger grunnlaget for en komfortabel hørselsopplevelse.

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Retningsbestemt funksjon

Vår binaurale hørselsstrategi bruker sanntidsinformasjon om brukerens omgivelser og sterkere retningsmønstre for å sikre jevne justeringer av retningsinnstillingene.
Kan bruke M&RIE (Microphone & Receiver-In-Ear) eller Spatial Sense for bevaring av romlige signaler. Bare hør alt rundt deg, med bransjens beste tilgang til lyd fra omgivelsene.1

Dette er standardprogrammet i mange av høreapparatene våre og gjør det mulig å endre retningsinnstillingene automatisk under bruk til en av følgende tre lyttemoduser.
Alle frekvenser bevares i de ulike lyttemodusene, noe som gir en naturlig lyd og en strålende lytteopplevelse - uten at brukeren trenger å løfte en finger.

Fordeler for sluttbrukeren

Bedre hørsel med mindre anstrengelse i alle hverdagssituasjoner.

1) Sammenlignet med andre premiummerker med 4-mikrofoner med binaural stråleforming eller avansert støyhåndtering, Groth et al (2023)

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Danner et enda kraftigere retningsbestemt mønster ved hjelp av lyden fra begge høreapparatene, slik at brukeren kan fokusere på personen foran seg.
Med den bilaterale stråleformeren med 4 mikrofoner kan vi utnytte direksjonalitetens sanne kraft til å hjelpe brukeren med å høre det han eller hun ønsker, samtidig som brukeren fortsatt er oppmerksom på lydene i omgivelsene. Den binaurale stråleformeren i Front Focus har høyere oppløsning enn den eldre Ultra Focus, noe som gir en forbløffende forbedring på 150 % i talegjenkjenning i støy.1

Vår binaurale stråleformer bruker en flerbåndstilnærming for å bevare romlige hørselssignaler. Så gi kundene dine en fantastisk hørselsopplevelse samtidig som du forbedrer taleforståelsen i støy, og les mer om de indre funksjonene i vår hvitbok.

Fordeler for sluttbrukeren

Hjelper sluttbrukerne med å høre gjennom støyen slik at de får den beste én-til-én-hørselsopplevelsen.

1) Jespersen & Groth (2022) – Les whitepaper for mer informasjon

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Kundenes ører er unike, og det samme er lytteopplevelsen deres. Derfor tilbyr vi vår unike M&RIE-løsning, som gjør det mulig for deg som audiograf å gi en enkel tilpasning med store fordeler for kunden.

M&RIE-designet har en tredje mikrofon som sitter i øret for å fange opp lyder på den mest naturlige måten. Det gir den mest naturlige lydkvaliteten i et RIE-høreapparat (Receiver In Ear).
Det er dokumentert at det reduserer lytteanstrengelsen og eliminerer vindforstyrrelser. Dette fører til at 99 % av brukerne som prøver M&RIE-mottakeren, beholder den etter utprøvingen1.

Fordeler for sluttbrukeren

M&RIE utnytter ørets unike form til å fange opp lyd slik naturen har tenkt. Kundene får den naturlige lyden fra spesialtilpassede produkter, kombinert med de avanserte funksjonene og brukervennligheten til en RIE-modell, for en oppslukende og individualisert hørselsopplevelse med større dybde og retning.

1) GNOS-data om M&RIE-tilpasninger 2022

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Bruker sanntidsinformasjon om brukerens omgivelser til automatisk å justere de retningsbestemte mikrofonmønstrene i henhold til en binaural hørselsstrategi. Kan bruke M&RIE eller Spatial Sense for bevaring av romlige signaler.
Den binaurale stråleformeren maksimerer SNR (Signal to Noise Ratio) og bevarer romlige signaler, og justerer automatisk de retningsbestemte mikrofonmønstrene for å plassere brukerne i den beste og mest naturlige posisjonen for å høre det som er viktig, samtidig som de kan følge med på lydene rundt seg.

Fordeler for sluttbrukeren

Setter brukerne i den beste posisjonen for å høre lyder på en naturlig måte, noe som gir bedre hørsel i alle miljøer. Ved at de får tilgang til flere lyder enn med andre høreapparater, kan hjernen klassifisere hva som er viktig, ikke høreapparatene.

Last ned whitepaper

Retningsbestemt funksjon

Danner et kraftig retningsbestemt mønster ved hjelp av lyden fra begge høreapparatene, slik at brukeren kan fokusere på personen foran seg.
Bruker et kraftig, kombinert retningsbestemt mønster fra begge høreapparatene for å fokusere på personen foran når brukeren trenger ekstra hjelp i svært støyende omgivelser.

Den prioriterer lyd fra den siden med minst støy for å gjøre talen så tydelig som mulig. Selv om talen blir tydeligere, kan høreapparatene fortsatt hjelpe brukeren med å opprettholde romlige signaler rundt seg ved å bruke talefrekvensene til målrettet direksjonalitet foran og de høye og lave frekvensene til å overvåke omgivelsene.

Fordeler for sluttbrukeren

God én-til-én-hørselsopplevelse i de tøffeste miljøer. Når lydmiljøet er som mest krevende, lar Ultra Focus brukerne høre og forstå tale, slik at de kan holde kontakten med andre. Resultatet er fornyet selvtillit i situasjoner som de ellers ville ha unngått.

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Romlig bevissthet og evnen til å lokalisere lyder er viktige aspekter for å sikre en organisk lytteopplevelse med naturlig lyd. Øret uten hjelpemidler er i stand til å bruke romlige signaler for å gjøre dette, men når du bruker et høreapparat bak øret og komprimering med bredt dynamisk område, kan disse signalene bli hindret.
To av de viktigste romlige signalene er interaurale nivåforskjeller (ILD) og pinnaeffekten.

Vi bruker en kombinasjon av to algoritmer for å støtte disse signalene.

Den første er en pinna-restaureringsalgoritme. Den gjengir de monaurale spektrale signalene fra det åpne øret som forstyrres når høreapparatmikrofonen plasseres utenfor pinna. Den andre algoritmen bevarer ILD, som er den naturlige forskjellen i lydnivåene som når hvert øre på grunn av hodeskyggen. Dette er et viktig binauralt lokaliseringssignal som kan forstyrres av Wide Dynamic Range Compression.

Dette gir en mer naturlig lydbehandling ved å gjenopprette hørselssignalene fra det ytre øret og opprettholde nivåforskjellene mellom de to ørene. En levende hørselsopplevelse som brukeren har kontroll over, med en naturlig bevissthet om omgivelser, tale og lyder.

Fordeler for sluttbrukeren

Levende romlig bevissthet med eksepsjonell lydkvalitet.

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Automatisk direksjonalitet som bestemmer de beste mikrofonkonfigurasjonene på tvers av to høreapparater basert på nivået og plasseringen av tale og støy rundt brukeren.
Tilpasset måten lyd behandles på i hjernen. Det inkluderer også Spatial Sense for mer naturlig lydbehandling. Lytt uanstrengt og tydelig i alle situasjoner, uansett hvor tale eller lyder kommer fra.

Bruker Ear-to-Ear-datautveksling for å velge den optimale mikrofonmodusen på hvert øre, slik at det sterkeste talesignalet er tydelig uten at du mister evnen til å oppfatte omgivelsene og andre høyttalere.

Fordeler for sluttbrukeren

Bedre hørsel med mindre innsats.

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Automatisk direksjonalitet som bestemmer de beste mikrofonkonfigurasjonene for to høreapparater basert på nivået og plasseringen av tale og støy rundt brukeren. Du kan enkelt fokusere på den lyden som interesserer deg, samtidig som du er oppmerksom på bakgrunnsstøy.1

Fordeler for sluttbrukeren

Bedre hørsel med mindre anstrengelse.

1) Stender, Kirkwood & Jespersen – Les whitepapers for mer informasjon

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Bruker en binaural tilpasningsstrategi med ett øre som alltid er retningsbestemt ("fokusøret") og ett øre som alltid er retningsbestemt ("monitorøret"). Dette gir brukeren en retningsbestemt fordel samtidig som han eller hun beholder situasjonsforståelsen. Det føles naturlig å høre samtaler uten problemer, samtidig som man har oversikt over bakgrunnsstøyen.

Hjernen kan skape et enhetlig binauralt bilde basert på hvilket øre som har den beste representasjonen av det aktuelle signalet.

Fordeler for sluttbrukeren

Bedre hørsel med mindre anstrengelse.

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Bruker øre-til-øre-kommunikasjon til automatisk å veksle mellom retningsbestemt og retningsbestemt modus avhengig av lydmiljøet, slik at begge instrumentene i en binaural tilpasning er i samme mikrofonmodus, med langsomme og komfortable overganger.

Fordeler for sluttbrukeren

Kan gi retningsbestemte fordeler i støyende situasjoner der brukeren må bytte program. Krever ikke binaural tilpasning, slik at brukere med bare ett høreapparat kan dra nytte av dette.

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

En automatisert form for Multiscope der strålebredden justeres avhengig av styrken på talesignalet foran brukeren. Brukerne hører klar, fokusert lyd forfra, automatisk optimalisert for det lyttingsmiljøet de befinner seg i.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støyende situasjoner.

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

En avansert form for adaptiv direksjonalitet som gjør det mulig å stille inn bredden på den retningsbestemte strålen i tilpasningsprogramvaren mellom smalt, middels og bredt fokus. Gir maksimalt fokus på lyden som kommer forfra, tilpasset hver enkelt bruker.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støyende situasjoner.

Last ned whitepaper

Retningsbestemt funksjon

Endrer retningsmønsteret dynamisk for å redusere uønsket støy rundt høreapparatbrukeren på best mulig måte. Perfekt for å kutte over støyen og fokusere på lyden foran.
Den ligner på Fixed Directionality, men Adaptive Directionality endrer dynamisk retningsmønsteret for å redusere de høyeste lydene bakfra. Dette er å foretrekke for brukere som ofte befinner seg i miljøer med flere, bevegelige eller samtidige støykilder.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støyende situasjoner.

Last ned whitepaper

Retningsbestemt funksjon

Gir et ikke-varierende hyperkardioidmønster for å redusere støy som kommer bakfra og fra sidene av brukeren. Ideell når du skal konsentrere deg om en lyd eller en person foran deg.

Fixed Directionality er det enkleste retningsbestemte alternativet. I denne innstillingen reduseres signaler som kommer bakfra og fra sidene, slik at brukeren bedre kan konsentrere seg om signalet som kommer forfra. Retningsegenskapene er konstante og statiske. Hvis denne typen direksjonalitet er valgt, er den alltid "på".

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støyende situasjoner.

Last ned whitepaper

Direksjonalitetsfunksjon

Gjør det mulig å justere frekvensen som blander mellom retningsbestemt og retningsbestemt prosessering. Tilpasser og forbedrer opplevelsen av å høre tale og omgivelser med en fyldig lydkvalitet.
Gjør det mulig å behandle lave og høye toner forskjellig.
Høye toner kan behandles direksjonalt, mens lave toner alltid forblir omnidireksjonale.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedret lydkvalitet sammenlignet med fullbåndsdireksjonalitet og bevaring av lavfrekvente interaurale tidsforskjeller (ITD) for bedre lokalisering.

Last ned whitepaper

Funksjon for støystyring

Environmental Optimizer II kobler Environmental Classifier til det virkelige liv. Dette gir deg som audiograf et enkelt verktøy for å ta hensyn til brukernes tilbakemeldinger og erfaringer, og Environmental Classifier gjenkjenner automatisk omgivelsene og endrer volumet basert på innstillingene i Environmental Optimizer II.
Det gjør også finjusteringen til en lek, for med Environmental Optimizer II justeres også nivået på NoiseTracker II-støyreduksjonen automatisk.

Du justerer ganske enkelt glidebryterne for å finjustere hvordan det totale volumet og Noise Tracker II skal brukes i syv ulike miljøer. Dette gir deg flere muligheter til å hjelpe høreapparatbrukeren med å høre tale, øke lyttekomforten og forsterke eller dempe andre typer lyder.

For Environmental Optimizer II klikker du på "Per Environment" under "Noise Tracker II" i fanen "Comfort", så er du klar til å skape en behagelig lytteopplevelse.

Fordeler for sluttbrukeren

Brukerne får optimal hørbarhet og lyttekomfort selv når de beveger seg i lydmiljøer som endrer seg raskt, og uten å måtte foreta hyppige manuelle justeringer.

Last ned whitepaper

Funksjon for håndtering av støy

Reduserer forstyrrende bakgrunnslyd uten å påvirke taleforståeligheten. Støyreduksjonen kan tilpasses ulike miljøer. Få bedre lyttekomfort, hør tale tydelig og tilpass opplevelsen til individuelle behov.

Reduserer støy ved hjelp av spektral subtraksjon. Den analyserer den innkommende lyden og gjenkjenner når det er tale i de enkelte båndene. En spektralanalyse utføres kontinuerlig når det ikke er tale til stede. Dette gjør at støyspekteret effektivt kan "subtraheres" fra det totale signalet uten å påvirke talen. Mengden støy som trekkes fra, avhenger av innstillingen og vektes i henhold til en funksjon for viktighet av tale.

For enheter med situasjonsavhengig støyreduksjon kan innstillingen være forskjellig for hvert av de 7 miljøene som gjenkjennes av Environment Classifier. For å sikre en sømløs, naturlig lytteopplevelse brukes et uendelig antall faktiske innstillinger basert på en vektet analyse av miljøklassifiseringsdataene.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer lyttekomforten uten at det går ut over taleforståelsen.

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Funksjon for håndtering av støy

Reduserer støy ved hjelp av spektral subtraksjon. Den analyserer den innkommende lyden og gjenkjenner når det er tale i de enkelte båndene. En spektralanalyse utføres kontinuerlig når det ikke er tale til stede. Dette gjør at støyspekteret effektivt kan "trekkes fra" det totale signalet uten at det påvirker talen.

Mengden støy som trekkes fra, avhenger av innstillingen og vektes i henhold til en funksjon for viktighet av tale.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer lyttekomforten uten at det går ut over taleforståelsen.

Last ned whitepaper

Funksjon for støyhåndtering

Registrerer raskt og reduserer forsterkningen ved plutselige, kortvarige høye lyder. Demper ubehaget ved plutselige, høye lyder uten å påvirke interessante lyder/fokuslyder. Forbedrer lyttekomforten og lydkvaliteten for impulslyder som klirrende sølvtøy eller klirrende nøkler.
Impulsstøyreduksjon fungerer parallelt med WDRC-båndkomprimeringssystemet for å sikre at transiente lyder ikke overforsterkes. Myke, forbigående talelyder bevares.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer lyttekomforten og lydkvaliteten for impulslyder som klirrende sølvtøy eller klirrende nøkler.

Last ned whitepaper

Funksjon for støyhåndtering

Registrerer og reduserer vindstøy uten å redusere forsterkningen for andre lyder. Gir komfort utendørs, slik at vind ikke forstyrrer hørselsopplevelsen.

  1. Overvåker og lagrer kontinuerlig forsterkningsnivået for hvert av frekvensbåndene.
  2. Bruker doble mikrofoner for å gjenkjenne vind; turbulens forårsaket av vind er unikt identifiserbar fordi den ikke er korrelert ved de to mikrofonene.
  3. Reduserer forsterkningen adaptivt til samme nivå som før vinden ble oppdaget.

Denne algoritmen varierer med omgivelsene og nivået på vindstøyen, slik at reduksjonen tilpasses situasjonen uten at det går på bekostning av hørbarheten til andre lyder.

Fordeler for sluttbrukeren

En naturlig lydopplevelse med myk vind i bakgrunnen og minimal innvirkning på hørbarheten til andre lyder i omgivelsene.

Last ned whitepaper

Funksjon for støyhåndtering

Vår moderne verden er fylt med mange svake lyder som mennesker med god hørsel naturlig filtrerer bort. Brummingen fra et kjøleskap, den svake summen fra et lysstoffrør eller den lette brisen fra en datamaskinvifte. Expansion reduserer forsterkningen av svært svake lyder, slik at myke bakgrunnslyder og lyder fra mikrofonene ikke virker forstyrrende, noe som gir de beste forutsetningene for behagelig lytting og forflytning i lydmiljøer som endrer seg raskt, uten å måtte foreta hyppige manuelle justeringer.

Målet er at brukerne, spesielt de med mildt hørselstap, ikke skal bli forstyrret av støyen fra høreapparatet.

Den nøyaktige verdien på knepunktet varierer fra modell til modell, ettersom den er avhengig av komponentene som brukes i apparatet. Den varierer også fra frekvensbånd til frekvensbånd.

Fordeler for sluttbrukeren

Brukerne, spesielt de med mildt hørselstap, vil ikke bli forstyrret av støyen fra høreapparatet. Selve høreapparatet høres stille ut.

Last ned whitepaper

Funksjon for feedback-håndtering

Reduserer uønsket feedback i nesten alle situasjoner, uten at det går ut over forsterkningen, ved hjelp av fasekansellering med statiske og dynamiske filtre. Plystrende lyder, kjent som feedback, vil ikke forstyrre lytteopplevelsen eller endre volumet.

Når feedback detekteres, brukes et faseinvertert signal som kansellerer plystringen. Det er to individuelle kontrollsystemer som jobber sammen for å gi maksimal komfort med feedback-fri hørsel.

Systemet analyserer kalibreringssignalet under tilpasning og nøytraliserer feedback med et statisk kontrollsignal. Dette tar hensyn til de uforanderlige faktorene som bidrar til feedback, som ventilasjon, øregeometri og høreapparatkomponenter.

Det dynamiske kontrollsystemet består av to deler. Den ene er et dynamisk filter som endres for å eliminere feedback via fasekansellering når du bruker høreapparatene. Whistle Control, som er en del av det dynamiske kontrollsystemet, brukes kun i ekstreme tilfeller, når DFS Ultra III alene ikke kan eliminere feedback fullstendig. I slike tilfeller senker den forsterkningen til det foreskrevne nivået for frekvenser som påvirkes av feedback, helt til feedback er eliminert.

Fordeler for sluttbrukeren

Brukeren blir ikke plaget av feedback eller av plutselig reduksjon av volumet, slik enkelte andre høreapparater gjør for å forhindre feedback.

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Funksjon for feedback-håndtering

Sikrer at tonale lyder i musikken identifiseres korrekt, samtidig som det er mulig å redusere ekte feedback.

Musikk er ganske vanskelig å håndtere på grunn av sin kompleksitet, spesielt når det gjelder å unngå feedback. Det er vanskelig å skille ekte feedback fra andre tonale inngangslyder, noe som betyr at høreapparatet kan høre en fløyte og prøve å kansellere den, noe som resulterer i et brått og ubehagelig lydbilde.

Music Mode reduserer kanselleringen av feedback for å sikre at tonale lyder ikke avkortes eller endres, og lar brukerne fordype seg i musikkens toner i en opplevelse som bevarer den rike lydkvaliteten.

Fordeler for sluttbrukeren

Tilbakemelding forhindres samtidig som den rike lydkvaliteten for musikk bevares.

Last ned whitepaper

Tilpasnings- og bekvemmelighetsfunksjon

Hjelper brukerne med å høre de høyere tonene i tale som ellers ville gått tapt på grunn av konfigurasjonen av hørselstapet. Forbedrer hørbarheten av høyfrekvente lyder ved å komprimere dem til en lavere frekvenssone der de kan høres. Som illustrert nedenfor, komprimeres lyden innenfor den komprimerte sonen, slik at den maksimale effekten ligger innenfor det hørbare nivået.
De ulike innstillingene for lydforskyvning regulerer knepunktfrekvensen (der kompresjonen begynner) og kompresjonsforholdet, og en sterkere innstilling øker disse verdiene.

Fordeler for sluttbrukeren

Forbedrer hørbarheten av talesignaler som ellers ville gått tapt, samtidig som best mulig lydkvalitet opprettholdes.

Last ned whitepaper

Tilpasnings- og bekvemmelighetsfunksjon

Kan aktiveres under tilpasningen for å gi deg en god innføring. Den justerer langsomt forsterkningen fra et angitt startpunkt til en målinnstilling over en bestemt periode. På denne måten kan brukeren gradvis og komfortabelt tilpasse seg høreapparatene på en optimal og personlig måte.

På denne måten kan du sørge for at brukerne elsker sine nye høreapparater, samtidig som du kan sende dem hjem med vissheten om at de får den forsterkningen de trenger for å utforske verden og lydene rundt seg fritt og naturlig.

Profilen "Onboarding - førstegangsbruker" som er tilgjengelig i tilpasningsprogramvaren, kan også brukes til å lette tilpasningen til en ny høreapparattilpasning. Profilen stiller automatisk inn apparatets forsterkning til 70 % av målverdien for enhver forskriftsmessig tilpasningsregel.

Fordeler for sluttbrukeren

Gir en smidig innkjøring med økende forsterkning over tid.

Last ned whitepaper

Tilpasnings- og bekvemmelighetsfunksjon

Produserer terapeutiske lyder som lindrer tinnitus. Bør brukes sammen med en eller annen form for tinnitusterapi. Hjelp klienter med å lindre tinnitusplager med effektive terapeutiske lyder.
Opprett tinnitusprogrammet i Smart Fit, og juster frekvens, spektrum og lydstyrke etter klientens individuelle behov.

Lydene kan tilpasses, slik at du kan velge den lyden som fungerer best. Alternativene inkluderer hvit støy, rosa støy og en rekke naturlyder, for eksempel bølger.

Brukerne kan også dra nytte av ReSound Relief-appen på smarttelefonen. Appen gir brukerne mulighet til å lage sine egne personlige "lydlandskaper" for ytterligere lindring av tinnitus, samt opplæringsmateriell om tinnitus og tips for bedre søvn og reduksjon av negative tankesykluser knyttet til tinnitus.

Fordeler for sluttbrukeren

Tilbyr personlig tilpassede terapeutiske lyder for å lindre tinnitus.

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Last ned whitepaper

Tilpasnings- og bekvemmelighetsfunksjon

Optimaliserer lydstyrken for brukere med alvorlige og store hørselstap. Forsterker lytteopplevelsen med en høyere og fyldigere lydkvalitet ved behov.
Brukere med store hørselstap foretrekker ofte mer lavfrekvent forsterkning enn det som vanligvis foreskrives. Dette bidrar til å oppfylle preferansene for lydkvalitet uten å øke risikoen for feedback.

Low Frequency Boost gir brukeren en rask og enkel måte å justere lavfrekvensforsterkningen på med tre innstillinger.

Fordeler for sluttbrukeren

Høreapparatet gir den lydkvaliteten som brukeren foretrekker.

Last ned whitepaper

Montering og bekvemmelighetsfunksjon

Bytter automatisk til et telefonprogram ved deteksjon av et håndsett.

Fordeler for sluttbrukeren

Brukeren kan enkelt bruke telefonen uten å måtte ta hensyn til høreapparatprogrammer.

Last ned whitepaper

Tilpasnings- og bekvemmelighetsfunksjon

Gir tilpasningsfleksibilitet for erfarne sluttbrukere med alvorlige og store hørselstap, hvorav mange har utviklet en preferanse for lyden de allerede er vant til.

Fordeler for sluttbrukeren

Brukeren kan enkelt bruke telefonen uten å måtte ta hensyn til høreapparatprogrammer.

Last ned whitepaper

Vil du vite mer om teknologien vår?

Klikk på lenken nedenfor for mer detaljert informasjon om teknologien i våre produkter. 

Lær mer om teknologien vår