Skip to content

 

Luonnollisuus ja tiede tasapainossa

  • Valitsemme Organic Hearing -lähestymistavan, koska uskomme, että inspiraation tulee perustua kuulemiseen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa.
  • Tavoitteemme on saattaa luonto ja tiede täydelliseen harmoniaan ja suunnitella käyttäjien elämään täydellisesti sopeutuvia ratkaisuja sen sijaan, että heitä vaaditaan mukautumaan kuulonalenemaansa.
  • Organic Hearing ei ole meille uusi konsepti. Se on aina ollut meidän ajattelutapamme ja tämän todistaa myös monet uraauurtavat innovaatiomme vuosien saatossa.
tasapaino

Innovaatioiden täyteinen  historiamme

Ensimmäisenä kuulokojeiden valmistajana ReSound ymmärsi ja sovelsi uutta sisäkorvan tuntemista herkkien rakenteiden vaurioitumisen kompensoimiseen. Myöhemmin täydensimme tähän ominaisuuteen pohjautuvaa taajuuserottelua ihmiskorvan simpukasta tehdyn mallin ja WARP-pohjaisen käsittelymme avulla.

ReSound suunnitteli pienikokoisen ja korvassa käytännöllisesti katsoen näkymättömän kuulokojeen ja jätti korvakäytävän täysin avoimeksi. Siksi kuulokojeiden käyttäjät hyötyvät niiden äänien vahvistamisesta, joiden kuulemista kuulonalenema vaikeuttaa. Niiden äänien, joita he voivat kuulla luonnollisesti, kuuleminen ei kuitenkaan häiriinny.


ReSound keskitti huomionsa teknologiasta ihmisaivojen hienouksiin ja molempien korvien kautta kuultavien äänien integroimiseen. Kehitimme menetelmän ottaa käyttöön suuntamikrofonit, jotta käyttäjät kuulevat meluisissa paikoissa paremmin katkaisematta yhteyttä ympäristöönsä. Noudatamme tätä binauraalista strategiaa edelleenkin.

Aivot odottavat saavansa molemmista korvista tärkeitä akustisia signaaleita. Suuntaava käsittely kuitenkin häiritsee niitä. Kun tulevat äänet jaetaan taajuusalueiksi ja suuntaamista sovelletaan vain puheen ymmärrettävyyden kannalta tärkeimpään alueeseen, pystyimme säilyttämään luonnolliset signaalit muuttumattomina ja silti auttamaan kuulemista meluisissa paikoissa.

Kuuloaistin luonnollinen käyttäminen laajentaa sen vuorovaikutusta nykyisen teknologian kanssa. ReSound halusi laajentaa käytettävyyttä kuluttajakäyttöön tarkoitettujen äänilaitteiden suuntaan haluamatta leimata käyttäjiä pakottamalla heidät käyttämään kömpelöitä lisälaitteita. Nostimme käytettävyyden uudelle tasolle, joten kuulokojeet tarjoavat mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua.

ReSound aloitti Organic Hearing -evoluution lisäämällä korvakäytävään kolmannen mikrofonin. Yksilöllisimmässä ratkaisussamme äänet poimitaan luonnollisesti hyödyntämällä korvan anatomiaa.

Seuraava Organic Hearing -sukupolvi

Tämä orgaaninen lähestymistapa eroaa useista perinteisistä kuulokojeratkaisuista.

Organic Hearing, jonka ReSound ONE™ muuttaa todeksi, auttaa käyttäjiä kokemaan akustisen ympäristön aidompana, palauttamaan biologisen toiminnan, tuottamaan käyttäjille monimuotoisen aistimustilan ja tarjoamaan läpinäkyvää ääntä yksilöllisesti, luonnon tarkoittamalla tavalla.

simpukankuori

 

Organic Hearing ReSound ONE -kuulokojeissa


ReSound ONE tarjoaa Organic Hearing -innovaatioiden parhaat puolet ja mullistavan teknologian, joka varmistaa parhaan mahdollisen äänenlaadun jäljittelemällä kuuloaistin luonnollisia strategioita.

 

MRIE-kuvake

M&RIE

M&RIE* (Microphone & Receiver-In-Ear, mikrofoni ja kuuloke korvassa) säilyttää ja auttaa palauttamaan luonnollisen tilantunnun suuntaiskäsittelyn avulla.

*Mikrofoni korvakäytävässä, kaksi vakiosuuntakuviomikrofonia, suuntakuvio-ominaisuudet, langaton äänensiirto

Tutustu ominaisuuteen
All Access -kuvake

All Access Directionality

All Access Directionality optimoi tilannetietoisuuden ja luonnollisen kyvyn erottaa ympäristöstä tulevat äänet toisistaan sekä ottaa vaivattomasti käyttöön parhaiten sopivan ratkaisun, kun ympäristö muuttuu.

Tutustu ominaisuuteen
Ultra Focus -kuvake

Ultra Focus

Ultra Focus parantaa puheen ymmärrettävyyttä vaihtelevissa ja haastavissa kuunteluympäristöissä säilyttäen luonnollisen tilantunnun.Tutustu ominaisuuteen

Yhteydet

Ensimmäisenä 2,4 GHz:n taajuuteen perustuvan langattoman teknologian ja suoran äänensiirron iPhone- tai Android™-älypuhelimista käyttöön ottaneena kuulokojevalmistajana nostimme kuulokojeiden helppokäyttöisyyden uudelle tasolle.

Siksi kaikki voivat käyttää kuulokojeita yhtä helposti kuin mitä tahansa kuluttajille tarkoitettuja äänilaitteita kuulonaleneman tilasta huolimatta.


Nainen puutarhassa.
Lisälaitevalikoima

Langattomat lisälaitteet

Kuuntele televisiosta, radiosta, musiikkisoittimista, PC- tai tablet-tietokoneista ja käytännöllisesti katsoen kaikista äänilähteistä peräisin olevaa ääntä.

Tutustu langattomiin lisälaitteisiimme

Relief Tinnitus -älypuhelinsovelluksen käyttöohje

Sovellukset

ReSound sovellukset ovat edistyneitä ja helppokäyttöisiä. Niiden avulla kuulokojeen käyttäjä voi helposti ja huomaamattomasti säätää kuulokojeitaan puhelimen kautta.

Tutustu sovelluksiin ja lataa niitä