Skip to content

Natur og videnskab i perfekt harmoni

  • Vores filosofi om organisk hørelse er baseret på vores tese om, at inspiration og livsglæde kommer fra den måde, vi hører og interagerer naturligt med andre på.
  • Det er vores mål at opnå en perfekt harmoni mellem natur og videnskab og designe høreløsninger, der passer perfekt til brugerens liv, - i stedet for at brugeren skal tilpasse sit liv efter høreapparatet.
  • Organisk hørelse er ikke et nyt begreb for os. Det har altid været en del af vores DNA, hvilket vores mange banebrydende innovationer også vidner om.
balance

Vores lange historie med innovation

ReSound var den første producent af høreapparater til at forstå og anvende ny viden om det indre øre til at kompensere for beskadigelse af ørets udformning. Senere forbedrede vi frekvensopløsningen i denne funktion på baggrund af en model af menneskets cochlea med vores WARP-baserede behandling.

ReSound udviklede et design, der var lille, og som lod øregangen være fuldstændig åben. På den måde kunne brugerne få forstærket det lyde, som de ikke kunne høre, mens de lyde, som de godt kunne høre, ikke blev forstærket, men sendt videre til hjerne på naturlig vis.

ReSound udviklede en måde at anvende retningsmikrofoner på, der gav høreapparatbrugerne en bedre hørelse i støj uden at afskære dem fra omgivelserne. Vi følger fortsat denne binaurale strategi i dag.

Hjernen er afhængig af vigtige akustiske signaler fra begge ører, for at forstå, hvor lyden kommer fra. Ved at inddele disse signaler i bånd og kun anvende retningsvirkning i de områder, der bidrog mest til taleforståelsen, kunne vi bevare disse naturlige signaler intakte, samtidig med at det stadig var muligt at høre i støj.

Den måde, vi mennesker naturligt bruger vores hørelse på, smitter af på, hvordan vi interagerer med nutidens teknologi. ReSound så en mulighed for at øge tilgængeligheden til forbrugsteknologi uden at stigmatisere brugere med besværlige ekstra enheder. Vi satte nye standarder og gav høreapparatbrugerne flere muligheder for at leve et mere naturligt og tilfredsstillende liv.

Ved at tilføje en ekstra mikrofon og placere den inde i øregangen skaber ReSound den næste udvikling inden for organisk hørelse. Det er vores mest personligt tilpassede løsning, der gør brug af ørets anatomi til at opfange lyd på den måde, det var tiltænkt fra naturens side.

Det næste indenfor organisk hørelse

Den organiske tilgang adskiller sig markant fra andre mere traditionelle høreapparatløsninger.

Organisk hørelse, som ReSound ONE™ er eksponent for, forbedrer brugerens oplevelse af det akustiske miljø, hjælper med at gendanne den biologiske funktion, giver brugeren en fornemmelse af et fyldigt, eksternaliseret sensorisk rum og en transparent lyd, der er helt unik for den enkelte, præcis som det er tiltænkt fra naturens side.

muslingeskal

 

Organisk hørelse i ReSound ONE


ReSound ONE er udstyret med de bedste innovationer inden for organisk hørelse med banebrydende teknologi, der maksimerer lydkvaliteten og fordelene ved at imitere de medfødte strategier for sund auditiv behandling.

 

MRIE ikon

M&RIE

Bevarer og hjælper med at gendanne de naturlige rumlige signaler ved at opfange lyd på naturlig vis med verdens første M&RIE (Microphone & Receiver-In-Ear) med al funktionalitet* og retningsbestemt behandling, hvor signalerne bevares.

*Mikrofon i øret og to traditionelle retningsmikrofoner, retningsvirkningsfunktioner og trådløs lydstreaming

Læs mere om M&RIE
All Access ikon

All Access Directionality

Optimerer situationsbevidstheden og den naturlige evne til at adskille lyde i lydmiljøet. Ligesom den problemfrit skifter til den mest gavnlige indstilling, efterhånden som lydmiljøet ændrer sig med All Access Directionality.

Læs mere om All Access Directionality
Ultra Focus ikon

Ultra Focus

Forbedrer taleforståelse i diffuse, komplekse og udfordrende lydmiljøer, samtidig med at vigtige naturlige rumlige signaler bevares med Ultra Focus.Læs mere om Ultra Focus

Forbindelsesmuligheder

Vi var den første høreapparatproducent, der introducerede 2,4 GHz-baseret trådløs teknologi, inklusive direkte lydstreaming fra iPhone eller Android™ smartphones til høreapparater, - og har i denne forbindelse sat nye standarder for tilgængelighed for høreapparatbrugere.

Dette har gjort det muligt for høreapparatbrugerne at bruge smarte lydenheder lige så nemt som alle andre, uanset deres hørelse.


kvinde, have
Oversigt over tilbehør

Trådløst tilbehør

ReSounds økosystem af trådløse forbindelser og trådløst tilbehør tilbyder streaming af lyd med personlig tilpasning og betjening på stedet. Brugerne kan justere lyd i alle typer miljøer for at få en så tydelig og uproblematisk høreoplevelse som muligt.

Læs mere om vores trådløse tilbehør

Relief Tinnitus app, mand, der bruger en smartphone

Apps

ReSound apps er avancerede og intuitive og gør det muligt for brugeren at tilpasse sine høreapparater - nemt og diskret fra telefonen.

Læs mere og download apps