Skip to content

 

Videnskabeligt bibliotek

Hold dig opdateret om vores teknologi,
og udforsk vores evidensbaserede forskning

Artikler og white papers er på engelsk

Kliniske studier    Kliniske guidelines    Høretab    Tinnitus

 

 

Kliniske studier

ReSound høreapparater giver mere fleksibilitet i tilpasningen

White paper

Takket være vores filosofi om Organic Hearing er ReSound høreapparater kendt for deres naturlige, klare lydkvalitet. Selv om mange brugere foretrækker og trives med en Audiogram+ tilpasning (ReSound standard), foretrækker nogle høreapparatspecialister at tilpasse efter andre forstærkningsforskrifter. I denne artikel viser vi, hvordan vi, startende med ReSound OMNIA, optimerer nøjagtigheden af første tilpasning, så den matcher NAL-NL2 for at hjælpe høreapparatspecialister med nemt at opnå den ønskede tilpasning.

Læs mere

Forbedret retningsstrategi med ny binaural beamformer fører til forbedret talegenkendelse i støj

White paper

Høreapparater kan forbedre livskvaliteten på mange måder, men at høre godt i støj er stadig et område, hvor brugerne kan have det svært. Retningsmikrofoner kan hjælpe, men de kan også potentielt forstyrre brugernes evne til at følge med i samtaler eller holde øje med omgivelserne. Uønsket påvirkning af lydkvaliteten kan også være en ulempe. Vores lydfilosofi om Organic Hearing er grundlaget for en binaural strategi for anvendelse af retningsbestemte mikrofoner, der tager hensyn til, at hjernen naturligt bruger forskellige måder at lytte på, afhængigt af brugernes lyttemål i forskellige situationer og deres lydkvalitetspræferencer. Med ReSound OMNIA introducerer vi forbedret retningsteknologi og bedre kontrol med automatisk skift. I denne white paper beskriver vi, hvordan 360 All-Around og Front Focus kan give en forbedring på hele 150% i talegenkendelse i støj sammenlignet med ældre teknologi, samtidig med at der stadig er auditiv opmærksomhed på omgivelserne.

Læs mere

Check My Fit hjælper brugerne med at placere deres høreapparater korrekt i øret

White paper

At placere høreapparaterne korrekt i øret er en daglig og vigtig opgave for alle høreapparatsbruger. Korrekt placeing kan være en udfordring for mange. Check My Fit, der er et smartphone-baseret værktøj i ReSound Smart 3D-appen, er udviklet til at hjælpe brugerne med at tjekke om de har placeret høreapparaterne korrekt ved hjælp af et foto af høreapparatets placering i/på øret. For at evaluere anvendeligheden og de potentielle fordele ved Check My Fit gennemførte vi laboratorie- og feltundersøgelser. Vi fandt ud af, at Check My Fit generelt er let at bruge, og at placeringen af høreapparaterne med hjælp fra Check My Fit har tendens til at være af højere kvalitet end dem uden.

Læs mere

Rumlig bevidsthed - Umiddelbart bedre lokalisering af lyd, der bliver stadigt bedre

White paper, M&RIE

Ny forskning bekræfter, at brugere kan lokalisere lyde med 31% større nøjagtighed, når de begynder at bruge M&RIE, og at det stiger til 57% efter 4 måneders brugstid. Jespersen et. al. (2021).

Få mere at vide

Vindstøj - Det er sjovere at være i blæsende omgivelser

White paper, M&RIE

ReSound ONE med M&RIE tilbyder 15 dB naturlig beskyttelse mod vindstøj uden at reducere forstærkningen og giver 33% bedre lydkvalitet. (Groth, 2020; Andersen et al, 2021).

Få mere at vide

Ny uafhængig undersøgelse bekræfter, at M&RIE reducerer lytteindsatsen

White paper, M&RIE

Resultater fra Hörzentrum på universitetet i Oldenburg viser, at brug af M&RIE reducerer den energi, brugeren skal bruge på at lytte på tværs af forskellige typer lyttesituationer – med en kvantificeret fordel på 2,6 dB. (Quilter et al 2021).

Få mere at vide

M&RIE receiver foretrukket i forhold til lydkvalitet og lokalisering

White paper

RIE høreapparater er den mest populære type høreapparat i dag. Desværre fratager mikrofonernes placering brugerne fra de naturlige signaler, der bruges til at få en fornemmelse af rummet omkring dem. ReSound ONE bevarer disse signaler med M&RIE. Her placeres mikrofonen i brugerens øregang sammen med receiveren, hvilket betyder, at lydene opfanges der, hvor det var tiltænkt fra naturens side. 

I denne artikel præsenteres resultatet af to eksperimenter, hvor man udforskede præferencer for lydkvalitet og evnerne til at bestemme, hvor lyden kommer fra med M&RIE og et traditionelt RIE samt pinnakompenseringsalgoritmer ved hjælp af indbyggede RIE mikrofoner.

Få mere at vide

En smartphone-app, som gør det muligt for en bruger og høreapparatspecialist og kommunikere på afstand: Brugbarhed og indvirkning på høreapparatresultaterne

Tidsskriftartikel, forskningsstudie, fjernjustering, apps

Et praksisforsøg på NAL, hvor 30 erfarne høreapparatbrugere testede høreapparatresultater og brugbarhed af appen ReSound Smart 3D og Assist-fjernservice sammenlignet med personlig opfølgning.

Den indledende tilpasningsprocedure var ens for alle brugere, men kun 15 brugere testede appen og ReSound Assist. Af disse bad 12 brugere om finjustering via appen, og 11 brugere brugte det med gode resultater (92%). Spørgeskema- og afslutningsinterviewdata fra de 11 brugere, som brugte funktionen med gode resultater, tyder på, at appen måske ikke er perfekt, men den er let at bruge, og det var en god måde at få finjustering på.

Resultater målt for alle brugere 6 uger efter tilpasning via test af tale i støj, APHAB og SADL viste ingen forskel mellem brugere, som brugte appen/fjernservice, og dem, som gennemførte personlige opfølgningsbesøg.

Få mere at vide

Forsøg i praksis, som tester lydkvaliteten i ReSound LiNX 3D

Tidsskriftartikel, forskningsstudie, lydkvalitet

I dette forsøg fik 23 brugere, som for nylig havde anskaffet ReSound LiNX2 RIE apparater hos en høreapparatspecialist, udskiftet den med ReSound LiNX 3D RIE apperater.

De brugte de nye ReSound LiNX 3D apparater i 4-6 uger.

QuickSIN-resultater var identiske for høreapparaterne, men den gennemsnitlige tilfredshed med lydkvaliteten målt via SSQ12 og en undersøgelse af tilfredsheden med høreapparater (Hearing Aid Satisfaction Survey) var markant højere for ReSound LiNX 3D i forhold til LiNX2 i forskellige ægte lyttesituationer.

70% af brugerne angav, at de foretrak lydkvaliteten i ReSound LiNX 3D, og 65% valgte, at betale 10% mere i forhold til prisen for ReSound LiNX2 for at opgradere til ReSound LiNX 3D apparater.

Få mere at vide

En uafhængig undersøgelse viser, at ReSound LiNX Quattro foretrækkes ved direkte lydstreaming

White paper, lydkvalitet, trådløs streaming

Dette studie blev gennemført af et uafhængigt laboratorium, som undersøgte præferencer for lydkvalitet specifikt for lyde, som blev streamet fra en iPhone til flere premium høreapparater.

16 høreapparatbrugere evaluerede udsnit af streamet tale og musik optaget fra ReSound LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D og fem andre premium høreapparater.

Optagelserne blev tilpasset til den enkeltes høretab. ReSound LiNX Quattro var den mest foretrukne for både streamet tale og musik, mens ReSound LiNX 3D og et andet høreapparat var lidt, men ikke signifikant, værre end ReSound LiNX Quattro.

Aspekter af lydkvalitet, der blev tilskrevet ReSound-apparaterne, omfattede fuldt dynamisk område med tydelige detaljer, en afbalanceret blanding af bas og diskant samt en mangel på hul eller begrænset frekvensrespons.

Få mere at vide

Øreasymmetri og asymmetrisk tilpasning af høreapparater med retningsmikrofon

Tidsskriftartikel, retningsvirkning, feltstudie

Dette studie undersøgte ydeevne og præference for asymmetriske indstillinger for retningsvirkning hos patienter med forskellige SIN-evner. 28 mænd med symmetrisk SNHL – hvoraf 16 havde symmetriske SIN-evner i begge ører, mens 12 havde en SIN-fordel på venstre øre – gennemførte studiet.

Patienter med asymmetriske SIN-evner havde dårligere resultater i SIN-test en gruppen med symmetrisk SIN – og asymmetriske indstillinger for retningsvirkning påvirkede deres SIN-scorer på en anden måde en gruppen med symmetrisk SIN.

Gruppen med asymmetrisk SIN havde dog erfaringer med asymmetrisk retningsvirkning i den virkelige verden, som ikke blev påvirket betydeligt af indstillinger for retningsuafhængige/retningsbestemte ører.

Dette antyder, at patienter med asymmetriske SIN-evner stadig kan få gavn af de fordele, som asymmetrisk retningsvirkning giver. 

Få mere at vide

Resultater af finjustering er ens for teleaudiologi og personlig betjening

Tidsskriftartikel, teleaudiologi,, apps, feltstudie

Fjorten høreapparatbrugere med godt kendskab til teknologi sammenlignede aftaler om finjustering med personlig og ekstern betjening i dette feltstudie fra et hørecenter i Oldenburg i Tyskland.

Hver af deltagerne oplevede både en ekstern finjusteringssession vha. ReSound Smart 3D og ReSound Assist og en personlig finjusteringsaftale i løbet af en høreapparatperiode på 3 uger.

Rækkefølgen af de enkelte finjusteringsaftaler var ligeligt fordelt blandt deltagerne. Finjusteringsmetoden havde ingen signifikant virkning på gennemsnitlige SIN-scorer og IOI-HA-scorer, der blev målt ved hvert besøg.

Deltagerne bedømte ReSound Assist som meget anvendelig, både efter denne korte 3-ugers prøveperiode og efter yderligere 4 ugers høreapparatbrug for 10 deltagere, som selv havde en kompatibel smartphone.

Få mere at vide

Evaluering af moderne ekstern mikrofon-teknologier

Tidsskriftartikel, eksterne mikrofoner, apps

Dette studie undersøgte, hvordan forskellige ekstern mikrofon-teknologier kan påvirke talegenkendelse i et simuleret klasselokale. 15 erfarne høreapparatbrugere med moderat til kraftig høretab fik tilpasset ReSound LiNX2-høreapparater. 

Talegenkendelse i rolige samt i støjfyldte omgivelser vha. AzBio blev målt med høreapparater alene, høreapparater + eksterne mikrofoner med fast forstærkning med Omnidirectional- (ReSound Mini Mic) og Adaptive Directionality-mikrofoner (ReSound Multi Mic) samt høreapparater + eksterne Adaptive Directionality-mikrofonsystemer med adaptiv forstærkning (Roger Touchscreen med Roger X-receivers).

Resultaterne viste, at alle eksterne mikrofoner klarede sig bedre end høreapparater alene i støjfyldte omgivelser, og at systemet med adaptiv forstærkning (Roger) klarede sig bedst i de værste SNR'er, mens begge eksterne Adaptive Directionality-mikrofoner (Multi Mic, Roger) klarede sig bedre end Omnidirectional Mini Mic i mere moderate SNR'er. Disse resultater kan hjælpe klinikere med at finde den bedste løsning for patienten under hensyntagen til ydeevne, bekvemmelighed og pris. 

Få mere at vide

Pålideligheden af real ear-indføringsforstærkning ved høreapparater bag øret med forskellige øregangskoblingssystemer

Tidsskriftartikel, Real ear-målinger, åben tilpasning

Varians i real ear-målinger (REM) er et reelt problem, som kan påvirke nøjagtighed og praktisk anvendelse af verificering ved tilpasning af høreapparater. Dette studie undersøgte, hvordan forskellige typer af tilpasning af høreapparater, herunder den populære åbne tilpasning, kan påvirke variansen i REM.

Der blev gennemført målinger af insertion gain på 20 ører under 5 forskellige forhold – BTE'er med standardlydslanger og tilpassede ørepropper, BTE'er med tynde lydslanger og åben kuppel og pluskuppel samt RIE'er med åben kuppel og power-kuppel – samt 2 forskellige audiologer, som målte hvert forhold to gange.

Ingen varians i REM mellem de 2 testere, de 5 høreapparatforhold og de 2 sessioner med test og gentest blev fundet at være signifikante. Dette viser, at REM er pålidelig ved åben tilpasning, så længe man sikrer passende REM-procedurer, især korrekt indføring af probelydslangen.

Få mere at vide

Feltevaluering af en asymmetrisk tilpasning af en retningsmikrofon

Tidsskriftartikel, retningsvirkning, feltstudie

Fordelene ved asymmetrisk retningsvirkning er blevet dokumenteret i forskningsmiljøer, men dette studie forsøger at fastlægge, hvordan brugerne i praksis vil klare sig med en asymmetrisk retningsbestemt tilpasning. 

12 erfarne høreapparatbrugere gik med deres egne høreapparater (af forskellige mærker) i to ligeligt fordelte hjemmeforsøg – 1 program med bilaterale omnimikrofoner og 1 program med asymmetrisk retningsbestemte (1 øre omni, 1 øre retningsbestemt). De loggede deres brug af høreapparat og hvor let det var at lytte i hver mikrofontilstand. 

Deltagerne angav, at det var lettere at lytte i asymmetrisk tilstand, men kun i situationer, hvor brug af en retningsmikrofon forventedes. De foretrak ingen af mikrofontilstandene frem for andre, hvilket betød, at deltagerne kunne få gavn af asymmetrisk retningsbestemt tilstand, uden at det påvirkede tilfredsheden, i omgivelser, hvor omnimikrofoner normalt foretrækkes.

Få mere at vide

Det akustiske miljø, som ældre voksne bruger høreapparat i: Indblik fra datalogging af klassificering af lydmiljøer

Tidsskriftartikel, miljøklassifikation, datalog, feltstudie

Dette observationsstudie undersøgte de akustiske miljøer hos ældre voksne med ReSound-høreapparater over forsøgsperioder på 6 uger og 13 måneder.

De data, der blev indsamlet af høreapparaterne, antyder, at ældre voksne bruger i gennemsnit 60% af tiden i rolige omgivelser eller situationer med tale mellem to personer. Disse resultater svarede omtrent til resultaterne af målinger af social aktivitet, som blev gennemført inden påbegyndelse af forsøget.

Dette viser, at klassifikation af lydmiljøer er en nøjagtig metode til identifikation af de akustiske situationer, som brugerne oplever, på grund af den høje korrelation af datalogging fra høreapparater i venstre og højre side for den enkelte bruger. Dette hjælper så med at sikre, at høreapparaternes funktioner til automatisk behandling aktiveres i deres tilsigtede miljøer. 

Få mere at vide

Asymmetrisk tilpasning af retningsbestemte høreapparater – indvirkning på talegenkendelse

Tidsskriftartikel, retningsvirkning, talegenkendelse

Asymmetrisk retningsvirkning anvender både omni og retningsbestemte indstillinger i omgivelser med diffus støj til at forbedre hørbarheden af de ønskede signaler, mens opmærksomheden på omgivelserne bevares. Dette studie så på, hvordan forskellige tale- og støjkonfigurationer kan påvirke ydeevnen i et asymmetrisk retningsbestemt program.

To støjbetingelser blev testet – tale foran med diffus støj bag den lyttende og tale til højre for den lyttende med diffus støj til venstre. Bilateral retningsbestemt var bedst ved tale foran, mens retningsbestemt mod støjkilden fungerede bedre end retningsbestemt mod den talende, når talen foregik på den lyttendes side.

Dette studie replikerer ikke scenarier fra den virkelige verden, men det viser, hvor vigtigt det er, at en asymmetrisk mikrofontilstand kan tilpasses. Programmernes evne til at tilpasse sig til forskellige mikrofonkonfigurationer var ikke altid nyttigt, men det kan betyde, at de kan spænde over en lang række dynamiske støjomgivelser.

Få mere at vide

Uafhængigt studie identificerer en metode til at evaluere høreapparaters lydkvalitet

Tidsskriftartikel, lydkvalitet

Lydkvalitet er en af de vigtigste drivkræfter bag brugernes tilfredshed med høreapparatet – men det er meget subjektivt at definere lydkvalitet og hvad der gør den god.

En ny metode til bedre vurdering af lydkvalitetsattributter for høreapparatoutput blev udviklet af et uafhængigt laboratorium. Brugerneblev oplært i at vurdere forskellige aspekter af lydkvalitet, som for eksempel naturlighed, blanding af bas og diskant, klang, lydstyrke og forvrængning.

Derefter vurderede de passager af tale og musik optaget gennem seks premium høreapparater. ReSound høreapparater fik gode vurderinger for lydkvalitet for to generationer af høreapparater.

Høje bedømmelser af lydkvalitet blev forbundet med høje niveauer af naturlighed og lave niveauer af forvrængning.

Få mere at vide

 

Kliniske guidelines

Voksne, der får høretab: Hvordan praktiserende læger spiller en rolle

White paper, Mildt høretab, Sensorineural høretab

Voksne, der får permanent sensorineuralt høretab, er et af de mest almindelige sundhedsproblemer. Alment praktiserende læger (praktiserende læger) spiller en stor rolle for ældre voksnes høresundhed. Mange diskuterer først hørevanskeligheder med deres praktiserende læge, og rapporter samtidig, at deres praktiserende læges råd var den afgørende faktor, der fik dem til at beslutte, om de skulle gøre noget for at løse deres høreproblemer, herunder prøve høreapparater.

Få mere at vide

Verifikation af direkte streaming til høreapparater: En vejledning til det digitale lyttemiljø

Tidsskriftartikel, Real ear verification, Trådløs streaming, Smartphones

Sundhedsteknologi bliver mere og mere integreret med forbrugselektronik, og høreappartsteknologi er ingen undtagelse. Med stadig flere høreapparatbrugere, der nyder godt af smartphone-forbindelse med deres høreapparater, er spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at streamet lyd er optimeret til en brugers høretab, blevet vigtigere end nogensinde.

Der findes dog ikke særlig mange kliniske vejledninger, der handler om, hvordan man opnår dette. I denne artikel foreslår vi en ny metode til specifikt at verificere høreapparatsoutput for signaler, der streames direkte fra en smartphone.

Få mere at vide

Det videnskabelige grundlag for at ordinere avancerede funktionsindstillinger

Whitepaper

Data fra undersøgelser viser, at høreapparatspecialister sjældent foretager justeringer af avancerede funktioner, selvom tilpasningen af disse indstillinger muligvis ikke er optimal for den enkelte bruger.

Denne undersøgelse beskriver en ny avanceret funktion i tilpasningssoftwaren SmartFit og gennemgår den videnskabelige litteratur, der ligger til grund for udviklingen af denne funktion.

Få mere at vide

Åbne løsninger – Hvorfor, hvordan og hvornår

Tidsskriftartikel, åben tilpasning, tilpasningsprotokol

ReSound var banebryder inden for konceptet med åben tilpasning og markedsførte ReSound Air i 2003.

Denne artikel giver nærmere oplysninger om konceptet med åben tilpasning og er et godt sted at få baggrundsoplysninger om åben tilpasning.

Artiklen omhandler årsagerne til udvikling af åben tilpasning, som for eksempel reduceret okklusion og bedre komfort og kosmetisk udseende, sammen med en beskrivelse af, hvordan man afhjælper problemer med åben tilpasning.  

Få mere at vide

Hvordan skal moderne høreapparater programmeres til verificering med REM?

Tidsskriftartikel, Real ear-verificering

Real ear-målinger (REM) er en vigtig del af at verificere tilpasning af høreapparater. Denne artikel drøfter, hvordan stimulustype og indstillinger for høreapparatet kan påvirke REM-resultaterne.

Pilotdatamålinger med tre høreapparater viste, at når en talestimulus såsom ISTS blev anvendt til REM, kunne de høreapparatfunktioner, der blev anvendt til hverdagslytteprogrammer, forblive aktive med en indvirkning på REM-resultaterne på under 2 dB.

Rentonestøj eller taleformet støj skabte på den anden side forskelle i output afhængigt af, hvilke funktioner der var aktiveret, og hvor længe stimulus blev præsenteret. Denne variabilitet afhang også af mærket af høreapparat. 

Få mere at vide

Sådan bruges en ekstern mikrofon til at få patienter til at genoptage deres yndlingsaktiviteter

Tidsskriftsartikel, eksterne mikrofoner 

Eksterne mikrofoner er en robust og omkostningseffektiv metode til at maksimere talegenkendelse i støjfyldte omgivelser, men det er ikke altid indlysende, hvordan man bedst bruger denne teknologi i hverdagen.

Denne artikel drøfter den aktuelle dokumentation, der taler for at bruge eksterne mikrofoner. Desuden indeholder den tips til at hjælpe brugerne med at få mest ud af eksterne mikrofoner i restauranter, biler, auditorier, kirker og møder med mange mennesker. 

Få mere at vide

Nemme måder til integration af hjælpeteknologi i praksissen

Tidsskriftartikel, trådløs streaming, eksterne mikrofoner, teleaudiologi, apps

Denne artikel opsummerer de mange måder, hvorpå hjælpeanordninger kan forbedre tilpasningen af brugerens høreapparat, herunder trådløst tilbehør, apps og ekstern finjustering.

Der fremlægges dokumentation for de forbedringer, som disse teknologier kan give, og der gives praktiske tips til demonstration og indarbejdelse af disse teknologier i brugerens tilpasningsbesøg.

Få mere at vide

Kognitiv forskning om hørelse: Mod implementering i høreapparater

Tidsskriftartikel, kognition, retningsvirkning, lokalisering

Behandling af signaler fra høreapparater bør understøtte hjernens naturlige funktioner.

Denne artikel beskriver to behandlingsfunktioner – Binaural Directionality og Spatial Sense – som er vigtige for at kunne give det mest fordelagtige lydinput til brugeren, når man tager hensyn til højere processer og kognition.

Få mere at vide

Retningsvirkningens evolution: Har udviklingen medført større fordele for høreapparatbrugere?

Tidsskriftartikel, retningsvirkning, eksterne mikrofoner

Denne artikel omhandler udviklingen af retningsmikrofoner i høreapparater og hvordan hver generation af teknologi indbygger kompleksitet fra tidligere applikationer.

Der er sket stor udvikling på området, siden denne artikel blev publiceret, men den giver en god oversigt over de mange forskellige muligheder for retningsbestemte høreapparater på markedet og indeholder vigtige tips til brug af de forskellige typer af retningsbestemte tilstande ved tilpasning af patienter.

Få mere at vide

Hvad gik dagen med? Indblik i aftaler i en stor høreapparatpraksis

Tidsskriftsartikel, teleaudiologi, apps

Høreapparatspecialister kan få et værdifuldt indblik i, hvor meget tid de tilbringer med aftaler hver dag, men de fleste klinikker har ikke mulighed for at træde et skridt tilbage og kigge nærmere på disse oplysninger. Denne artikel analyserede anonymiserede aftaledata for flere end 80.000 patienter på en stor høreapparatklinik over en 9-årig periode.

Næsten 30% af aftalerne omhandlede finjustering, og de tog stort set alle sammen 30 minutter eller mindre. De fleste hørespecialister og brugere ved dog godt, at der bruges mere end 30 minutter, når man indregner transport- og ventetid.

Indblik som disse kan, sammen med løsninger til at gøre aftalerne mere effektive og praktiske, give andre hørespecialister nyttige tips til deres egne praksisser.

Få mere at vide

Teleaudiologi: Ven eller fjende for forbrugere med høretab? Del 1: Telepraksisværktøjer som supplement til, ikke i stedet for, empatisk professionel pleje

Tidsskriftsartikel, teleaudiologi

Udbuddet af sundhedsydelser har forandret sig i de seneste år, og patienter i dag har en mere brugeragtig tilgang. Til dels på grund af denne forandring er der blevet udviklet telesundhedsværktøjer, men det kan være svært at finde ud af, hvordan man bedst anvender disse værktøjer i praksis i sundhedsplejen.

Denne artikel drøfter, hvordan telesundhed sandsynligvis vil påvirke høresundhed, og mulige måder, hvorpå disse værktøjer kan bistå hørespecialister i at give brugerne den bedste behandling.

Få mere at vide

Teleaudiologi: Ven eller fjende for brugere med høretab? Del 2: Fremme af bedre tilpasning til præferencer og effektivitet

Tidsskriftsartikel, teleaudiologi, apps

Telesundhedsydelser kan være med til at øge patienttilfredsheden med sundhedsydelser, også inden for høresundhed.

Nye teleaudiologiværktøjer beskrives, især ReSound Assist ekstern finjustering via ReSound Smart 3D smartphone-appen. Der drøftes desuden dokumentation, som understøtter brugen af teleaudiologi.

Få mere at vide

Elektroakustisk evaluering af ReSound Unite Mini Microphone med Otometrics Aurical HIT

White paper, eksterne mikrofoner, real ear-verificering

Denne white paper beskriver, hvordan ReSound eksterne mikrofoner kan verificeres via elektroakustisk måling. Der blev udarbejdet trinvise instruktioner på baggrund af retningslinjer fra AAA og ASHA vedrørende verificering af FM-systemer.

Læserne får instruktioner vedrørende verificering af transparens, SNR-fordel og maksimalt output med Otometrics Aurical HIT. Tolerancer for hver måling og forslag til justeringer berøres også.

Få mere at vide

Hvad omfatter en tilpasning? En undersøgelse af tilpasningsprotokoller i praksis

Tidsskriftartikel, tilpasningsprotokol, Real ear-verificering

Mange eksperter på området har udviklet protokoller til tilpasning og finjustering af høreapparater, men der har ikke været meget tale om en "filosofi" for tilpasning – det mere personlige aspekt af høreapparatbehandling, som udgøres af høreapparatspecialistens erfaring og den enkelte brugers forhold.

Denne artikel dykker ned i koncepter vedrørende tilpasningsfilosofi og hvordan høreapparatspecialister kan udvikle deres egne brugercentrerede modeller, samt hvordan disse kan påvirke tilpasning af høreapparater.

Få mere at vide

Hvorfor matcher den simulerede visning i tilpasningssoftwaren ikke det faktiske output i min patients øre?

Tidsskriftartikel, tilpasningsordination, tilpasningsprotokol, Real ear-verificering

Visningen af forstærkning eller output i tilpasningssoftware matcher ikke nødvendigvis det faktiske output i brugerens øre nøjagtigt.

Det skyldes til dels Coupler Response for Flat Insertion Gain (CORFIG), som skal konvertere couplerforstærkning til simuleret real ear-forstærkning, samt problemet med at oprette det "gennemsnitlige" real ear i tilpasningssoftwaren.

Artiklen forklarer virkningerne af disse og andre variabler i simulerede real ear-visninger nærmere.

Få mere at vide

 

Høretab

Påvirkningen af høretab på vores patienter

White paper, Social følelsesmæssig påvirkning, Erhvervsmæssig påvirkning, Kognitiv påvirkning, Unilateralt høretab

Påvirkningen af et høretab kan være meget stor. Der kan være enorme konsekvenser på individers sociale, funktionelle og psykologiske velbefindende. Det er afgørende at øge bevidstheden blandt audiologer, hørehæmmede og samfundet for at forbedre identifikation, uddannelse om forebyggelse, reducere stigmatisering og hjælpe med at udvikle teknologier, der vil forbedre hørelse og kommunikation.

Få mere at vide

Øjebliksbillede af den påvirkning som Covid-19 har haft på mennesker med høretab i Chicago, USA og i København, Danmark

Tidsskriftsartikel, Feltstudie, Kommunikation, Social og følelsesmæssig sundhed, Tinnitus

Covid-19 har påvirket hørehæmmedes kommunikation. I denne undersøgelse undersøgte vi, hvordan Covid-19-pandemien i februar 2021 har påvirket en gruppe på 294 hørehæmmede voksne, der bor i København, Danmark (CPH) og Chicago, USA (CHI).

Deltagerne blev bedt om at vurdere deres evne inden for fem områder: hørelse og høreapparater, tinnitus, kommunikation, adfærd og følelser. Deltagere med kraftigere høretab rapporterede om de største vanskeligheder med at kommunikere med andre iført masker og større følelsesmæssige påvirkninger, uanset alder eller hvor de boede.

Få mere at vide

Udviklingen af ReSounds strategi for binaural hørelse: All Access Directionality og Ultra Focus.

Whitepaper, Udviklingen af ReSounds strategi for binaural hørelse: All Access Directionality og Ultra Focus.

Voksne brugere af høreapparater bærer deres høreapparater i mange forskellige akustiske miljøer og tilbringer ofte meget tid i meget komplekse miljøer. Deres præferencer og lyttemål varierer også. Det er derfor vigtigt at kunne levere den bedst mulige høreoplevelse i alle typer situationer fra det virkelige liv. ReSound ONE introducerer den innovative All Access Directionality, der hjælper brugerne med at høre godt i alle typer miljøer i deres dagligdag. All Access Directionality bringer ny og avanceret retningsbestemt teknologi til den evidensbaserede binaurale tilgang for at anvende den retningsvirkning, som ReSound banede vejen for. Herudover kan Ultra Focus aktiveres af brugerne for at høre bedre i samtaler på tomandshånd, især under støjende forhold, hvor der er brug for ekstra hjælp. 

Få mere at vide

Et innovativt RIE med mikrofon i ørerne lader brugerne "høre med deres egne ører".

Whitepaper,  Et innovativt RIE med mikrofon i øret lader brugerne "høre med deres egne ører".

Høreapparatmodellen Receiver-in-the-Ear har overtaget høreapparatmarkedet. RIE apparatets popularitet giver god mening. Det er robust, komfortabelt og diskret at have på og tilbyder det mest omfattende udvalg af funktioner. En væsentlig ulempe ved RIE apparatet er, at mikrofonerne befinder sig på en unaturlig placering for at levere lyd til det enkelte øre. ReSound ONE RIE høreapparatet kan tilpasses med M&RIE og er endnu et eksempel på, hvordan ReSounds lydfilosofi om organisk hørelse inspirerer innovationer, der efterligner og bevarer de naturlige høreprocesser. Via dette innovative receivermodul placeres en mikrofon i brugerens øregang, så lyden kan formes på naturlig vis af den enkelte persons unikke anatomi, så brugeren får alle fordelene ved RIE modellen med den mest naturlige lydkvalitet.

Få mere at vide

Undersøgelse af teenageres adgang til og brug af høreapparatteknologi

Tidsskriftartikel, pædiatri, ekstern mikrofon, trådløs streaming

Børn med høretab har gavn af hjælpeteknologi som for eksempel trådløse eksterne mikrofoner, såvel i som uden for klasselokalet.

Når børnene bliver teenagere, står de over for konstant skiftende udfordringer i brugen af ekstern mikrofon-teknologi.

Denne artikel drøfter, hvordan høreapparatspecialister kan være opmærksomme på disse udfordringer, og den drøfter, hvordan nutidens digitale trådløse teknologi kan være med til at løse dem.

Få mere at vide

Smart Hearing til mennesker med kraftigt til meget kraftigt høretab

White papers, kraftigt til meget kraftigt høretab, casestudier

ReSound ENZO 3D-høreapparatet blev udviklet for at opfylde de mange behov hos brugere med kraftigt til meget kraftigt høretab.

Det er en del af et hørelsesøkosystem, som omfatter trådløst tilbehør, ekstern fjernjustering med ReSound Assist og kompatibilitet med Cochlear CI'er.

Denne artikel præsenterer tre brugere af ReSound ENZO 3D og illustrerer, hvordan visse aspekter af dette unikke høreapparat har beriget deres liv.

Få mere at vide

En innovativ og omkostningseffektiv tilgang til trådløse eksterne mikrofoner i skoler

Tidsskriftartikel, pædiatri, eksterne mikrofoner

Klasselokaler har ofte meget baggrundsstøj, efterklang og en lang afstand til den, der taler. Dette stiller hørehæmmede elever dårligere end deres normalthørende klassekammerater.

ReSound Multi Mic er en unik løsning, som afhjælper elevernes og lærernes behov og samtidig er en prisbillig løsning uden for klasselokalet.

Den kan bruges alene eller integreret med eksisterende FM- eller DAI-udstyr som for eksempel Roger universalreceiver.

Løsninger til implementering af Multi Mic drøftes.

Få mere at vide

Den lidt misvisende betegnelse: Forskellige behov ved mildt høretab

Tidsskriftartikel, tilpasningsprotokol, mildt høretab

Mennesker med mildt høretab har unikke udfordringer.

De er en forskelligartet gruppe, som måske har store problemer med at kommunikere i støjfyldte omgivelser, eller som måske slet ikke er klar over, at de har problemer med hørelsen.

At finde den rette behandling for denne patientpopulation kræver forventningsafklaring, undersøgelse af høretabet og forståelse af, hvilken form for forstærkning der fungerer bedst for den enkelte. 

Få mere at vide

Evaluering af en trådløs ekstern mikrofon hos bimodale brugere af Cochlear-implantater

Tidsskriftartikel, eksterne mikrofoner, Cochlear-implantater, bimodale brugere

Bimodale CI-brugere kan få gavn af at bruge en ekstern mikrofon i støjfyldte situationer, men tidligere kunne de kun streame lyd til ét øre.

Med ReSound Multi Mic kan de nu streame lyd til begge ører via høreapparatet og Cochlear CI.

Denne undersøgelse af eksterne mikrofoner og bimodal streaming fandt, at CI-brugere fik signifikante SIN-fordele ved at bruge en ekstern mikrofon sammen med deres CI og ved at få signalet streamet til både deres CI og høreapparatet.

Den bimodale fordel var i gennemsnit på 2 dB. 

Få mere at vide

Sammenligning af virkningen af forskellige metoder til tilpasning af høreapparater til bimodale Cochlear-implantatbrugere

Tidsskriftartikel, Audiogram+, tilpasningsprotokol, Real ear-verificering, lokalisering, Cochlear-implantater, bimodale brugere

Dette studie undersøgte, hvordan tilpasningsmetoden kan påvirke resultaterne hos bimodale brugere.

Bimodale Cochlear CI-brugere fik tilpasset ReSound ENZO med to teknikker til afbalancering af lydstyrke – bredbånd kontra smalbånd – og to tilpasningsordinationer – Audiogram+ og NAL-NL2.

Gennemsnitlig REAG viste ingen signifikant forskel i forstærkning, efter alle justeringer var blevet foretaget.

Tilpasningsmetoder havde heller ingen indvirkning på taleforståelse i rolige eller støjfyldte omgivelser eller lokaliseringsevne, men brugerne fik dog markant bedre udfald ved tale i støj ved bimodal tilpasning sammenlignet med CI alene.

Få mere at vide

Virkningen af retningsbestemt strategi på lydes hørbarhed i omgivelserne ved forskellige grader af høretab

Tidsskriftartikel, retningsvirkning, kraftigt til meget kraftigt høretab 

Retningsmikrofoner har længe været anvendt i høreapparater til at forbedre opfattelsen af tale i støj, men implementeringen af forskellige retningsmikrofontilstande kan variere meget og har ofte forskellige virkninger for brugerne. Dette studie undersøgte, hvordan ReSounds Binaural Directionality III-funktion – som er designet til at udnytte både omnimikrofoner og retningsmikrofoner i støj – påvirkede SIN-forståelsen sammenlignet med 2 binaurale, beamformende funktioner i andre konkurrende høreapparatsmærker på markedet. 

10 brugere med moderat høretab og 7 med kraftigt til meget kraftigt høretab fik tilpasset de tre høreapparatsmærker og gennemførte en adaptiv SIN-opgave i tre lyttemiljøer – tale forfra, tale fra siden og tale bagfra i forhold til brugeren. Binaural Directionality III klarede sig markant bedre end de 2 andre mærker for tale fra siden eller bagfra i forhold til brugeren. Et af mærkerne med binaural beamformning klarede sig bedre med hensyn til tale forfra i forhold til ReSound, men kun for brugere med moderat høretab.

Få mere at vide

Fordele for taleforståelse ved FaceTime

Tidsskriftartikel, trådløs streaming, telefonbrug, kraftigt til meget kraftigt høretab

Da direkte-til-høreapparat-MFi-streaming blev tilgængelig, blev det også muligt for brugere at drage fordel af ekstra visuelle tegn under samtaler via FaceTime. Dette forsøg undersøgte, hvordan forskellige telefonsamtaleteknikker, der bruges med høreapparater, kan påvirke talegenkendelse for brugerne.

15 brugere med kraftigt til meget kraftigt  høretab gennemførte en opgave med tale i støj, hvor lyden blev ført gennem en akustisk telefon, via en trådløst PhoneClip+ og gennem direkte MFi-streaming med og uden FaceTime. Unilateral kontra bilateral streaming blev også undersøgt. Streaming af telefonsamtalen over en hvilken som helst metode i forhold til akustiske metoder forbedrede forståelsen under støj betydeligt, og det samme var tilfældet ved bilateral streaming i forhold til unilateral.

De visuelle tegn i FaceTime var også en betydelig fordel, med en 23 % forbedring i gennemsnit i forhold til lyd alene, også ved brug af unilateral streaming.

Få mere at vide

 

Tinnitus

Audiologer og Tinnitus

Tidsskriftsartikel, Tinnitus

Denne artikel gennemgår den nuværende måde at håndtere tinnitus på, og hvordan audiologer kan sikre den bedste pleje til mennesker med tinnitus. Forslag til at give standardiseret og evidensbaseret behandling drøftes.

Få mere at vide

Langsigtede fordele ved ReSound Tinnitus lydgenerator (TSG): En 18-måneders gennemgang

White paper, tinnitus, casestudier

Tre personer med moderat til svær tinnitus fik tilpasset ReSound Tinnitus lydgenerator (TSG) samt behandling med lydterapi og rådgivning. Sværhedsgraden af og deres bevidsthed om tinnitus blev målt inden tilpasning, efter 6 måneder og efter 18 måneder. Alle tre personer havde markante reduktioner efter tilpasning med ReSound TSG.

Få mere at vide

Tinnitushåndtering i den digitale tidsalder: ReSound Reliefs effektivitet

Tidsskriftartikel, tinnitus, app, kliniske studier

Denne artikel beskriver ReSound Relief app i detaljer, herunder premium-funktionen med den personaliserede My Plan. Appen er blevet downloadet over 300.000 gange siden tidligt i 2019, og den har flere end 50.000 aktive brugere om måneden. Der er igangværende studier til validering af ReSound Relief app, og det lader til, at den effektivt kan reducere tinnitus i løbet af en periode på 3 måneder som en del af et tinnitusbehandlingsprogram.

Få mere at vide

Resultater af forsøg med ReSound Relief app

White paper, tinnitus, app, kliniske studier

ReSound Relief er en app, der er designet til omfattende personalisering og brugervenlighed for patienter med tinnitus med eller uden høreapparat. Det er vigtigt, at appen er brugervenlig, dels for brugerne, men også for høreapparatspecialister, som har behov for at udvide deres portefølje af værktøjer til tinnitusbehandling. 53 høreapparatspecialister, som behandler tinnitus, blev bedt om at bedømme ReSound Relief for så vidt angår gavn for brugerne, fleksibilitet i forhold til forskellige brugerbehov, brugervenlighed og sandsynligheden for, at de ville anbefale appen. Alle 4 områder fik gode bedømmelser af høreapparatspecialisterne, og dette stemmer overens med resultaterne fra en tidligere undersøgelse af ReSound TSG.

Få mere at vide

Tinnitushåndtering i Veterans Administration med ReSound Tinnitus lydgenerator: En klinisk undersøgelse

White paper, tinnitus, kliniske studier

61 høreapparatspecialister, som arbejder i VA, blev bedt om at svare på en undersøgelse om fleksibilitet, brugervenlighed og fordele ved ReSound TSG. Den gennemsnitlige bedømmelse af ReSound TSG var, at den var brugervenlig, nyttig og fleksibel vedrørende opfyldelse af brugernes behov. 83 % af høreapparatspecialisterne svarede, at brugerne viste signifikant forbedring med apparatet, mens 62% svarede, at ReSound TSG fungerede bedre end andre tinnitusprodukter, de havde prøvet.

Få mere at vide

ReSound tinnitushåndtering: Gode resultater på tinnitusklinikken

White paper, tinnitus, app, tilpasningsprotokol, kliniske retningslinjer

Denne artikel omhandler, hvordan en høreapparatspecialister kan indrette sin tinnitusbehandlingsklinik. Trinvise protokoller og værktøjer til vurdering og behandling af tinnitus beskrives sammen med tip til den gode praksis og markedsføring af ydelserne.

Få mere at vide

ReSound tinnitushåndtering: Big data og ReSound Relief

White paper, tinnitus, kliniske studier

ReSound Relief kan nå ud til mange personer med tinnitus, som ikke er i behandling, da det er en billig eller gratis løsning, som nemt kan downloades. De mange eksisterende brugere giver os mulighed for at få indblik i, hvordan brugerne interagerer med appen, og hvilke fordele den giver dem. Denne artikel beskriver, hvordan Relief app indsamler og analyserer anonymiserede brugsdata.

Få mere at vide