Skip to content

Warp Processing™

Rolle
Efterligner den måde, hvorpå det naturlige øre analyserer frekvenser af indkommende lyd og opdeler dem i adskilte tonelejer.

Fordel for brugeren
Giver en tydelig lydkvalitet, som stort set er fri for forvrængninger.
Warp lydbehandling inden i øret
Warp lydbehandling er den måde, som ReSound har valgt at behandle lyd på. ReSound var den første og eneste producent, der baserede forstærkning på en præcis model af cochleær frekvensanalyse.
Warp Processing efterligner den måde, det blotte øre analyserer frekvenser af indkommende lyd og opdeler dem i adskilte tonelejer. Den gør dette ved at afkode frekvenserne og intensiteterne af lyde på en ikke-lineær måde, på samme måde som øret gør.
Warp lydbehandlingsgraf
De fleste digitale teknikker for frekvensanalyse kræver konstante båndbredder med samme frekvensafstand i alle bånd, men Warp lydbehandling tilknytter frekvenserne til 17 jævnt overlappende frekvensbånd, som matcher opløsningen i cochlea og svarer til den auditive Bark-skala. (Bark-skalaen inkorporerer det menneskelige auditive systems kritiske båndbredde som skalaens enhed.)
Warp lydbehandling er meget vigtigt for at registrere en nøjagtig vurdering af miljøet. Den korte behandlingsforsinkelse og det jævne frekvensrespons betyder, at denne funktion giver patienterne en tydelig, afbalanceret lydkvalitet, som stort set er fri for forvrængninger.

Justeringshåndtag

Justeringshåndtag lader hørespecialisten forme frekvensresponset og ændre kompressionsforholdene med afgrænsede frekvenser. Høreapparater har mellem 5 og 17 justeringshåndtag, afhængigt af modellen.

 RESOUND-MODEL  MAKSIMALT ANTAL FREKVENSHÅNDTAG
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / Up Smart 9, Up Smart 7 / Up 9, Up 7  17
Enya 4  10
Magna 4 / Up Smart 5  9
Magna 2   6
Enya 4, Enya 3   4
Enya 2  3