Skip to content

Expansion

Rolle
Reducerer forstærkning af meget svage lyde, som ikke er interessante for høreapparatbrugeren, som for eksempel meget svage lyde i omgivelserne eller støj, som høreapparatet genererer indvendigt.

Fordel for brugeren
Brugere, især dem med mildt høretab, forstyrres ikke af høreapparatets lyde. Selve høreapparatet lyder stille.

Vores moderne verden er fyldt med mange svage lyde, som personer uden høretab naturligt filtrerer fra, for eksempel et køleskabs brummen eller en blæseren i en computer. Ekspansion reducerer forstærkningen af meget svage lyde, så svag baggrundsstøj og støj fra mikrofonerne ikke distraherer. Dette giver den bedste baggrund for behagelig lytning og situationer, hvor man bevæger sig gennem hastigt skiftende lydmiljøer, uden behov for at justere apparatet manuelt hele tiden.

 SPECIFIKATIONER FOR EXPANSION
Indstilling Maksimal reduktion Tærskelknæpunkt (TK)
Lavt 3 (dB) 26 dB < TK < 38 dB TK ≈ 32 dB
Middel 6 (dB) 29 dB < TK < 41 dB TK ≈ 35 dB
Højt   9 (dB)  29 dB < TK < 41 dB TK ≈ 38 dB 

RESOUND-MODEL VALG
LiNX Quattro 9 / LiNX Quattro 7 / LiNX Quattro 5/ LiNX 3D 9 / LiNX 3D 7 / LiNX 3D 5 / ENZO 3D 9 / Up Smart 9 Mild, Moderat, Stærk
ENZO 3D 7 / Up Smart 7 / Up 7 Mild, Moderat
Enya 4, Enya 3, Enya 2 / ENZO 3D 5 / Magna 4, Magna 2 / Up Smart 5 Aktiv*
*Aktiv = Mild
Den nøjagtige værdi af knæpunktet varierer alt efter modellen, da den afhænger af de komponenter, der bruges i apparatet. Den varierer også fra ét frekvensbånd til et andet.
Ekspansionsforhold: 2:1
Attack-tid: 50 ms
Release-tid: 250 ms
Ekspansionsgraf