Skip to content

Environmental Classifier

Rolle
Analyserer indgående lyde og klassificerer dem i lyttemiljøer.

Fordel for brugeren
Indstiller udgangspunktet for en komfortabel høreoplevelse.


Høreapparater har kompleks lydbehandling, som tilpasser sig til lyttemiljøet. En måde at gøre dette på er at genkende egenskaber ved indgående lyde og kategorisere dem på en meningsfyldt og nøjagtig måde.

Environmental Classifier anvender avancerede tale- og støjdetektionsalgoritmer baseret på frekvensindhold og spektral balance samt den indgående lyds tidsmæssige egenskaber. Desuden beregnes klassifikationen på baggrund af sandsynlighedsmodeller, og det medfører en klassifikation af lyttemiljøer, som har vist sig i høj grad at stemme overens med den lyttendes opfattelse. Automatisk kontrol af funktionsindstillingerne baseret på det akustiske miljø er transparent og med naturlig lyd. Brugeren drager fordel af funktionen uden at bemærke ændringer i lydbehandlingen.

 DE SYV MILJØER I ENVIRONMENTAL CLASSIFIER
 
 

 
 
 
 
 Ro Svag tale  Kraftig tale 

Tale i 
moderat støj 

Tale i
kraftig støj 
Moderat støj  Kraftig støj 
 < 54 dB < 60 dB  > 60 dB  < 75 dB  > 75 dB  < 75 dB 

> 75 dB 

* Tid anvendt til at fastlægge et miljø: 4 sekunder eller derunder