Skip to content

Retningsbestemt lydbehandling

Rolle
Forbedrer signal/støjforholdet ved at reducere forstærkningen af lyde, der kommer bag fra brugeren.

Fordel for brugeren
Forbedrer forståelsen af tale i støjfyldte situationer.

Retningsvirkning bruger den lyd, der indsamles af to mikrofoner, til at forbedre forstærkningen af lyde, der kommer forfra, frem for lyde, der kommer bagfra

Fixed Directionality

Fixed Directionality er den enkleste retningsvirkningsfunktion, og den giver et fast hyperkardioidt mønster. Med denne indstilling reduceres signaler, der kommer bagfra og fra siderne, så brugeren lettere kan koncentrere sig om det signal, der kommer forfra. Retningsvirkningen er konstant og statisk. Hvis dette er valgt, er denne type retningsvirkning altid slået til.

Adaptive Directionality

Adaptive Directionality ligner Fixed Directionality, men Adaptive Directionality ændrer det retningsbestemte mønster dynamisk for at reducere de kraftigste lyde, der kommer bagfra. Dette foretrækkes frem for Fixed Directionality af brugere, som ofte befinder sig i omgivelser med flere, bevægende eller samtidige støjkilder.

Integreret Wind Noise Management™

Adaptive Directionality har også klassisk vindstøjreduktion til apparater uden Wind Guard™.

MultiScope Directionality

MultiScope Directionality er en avanceret form for adaptive directionalitet, som giver mulighed for hele den direktionale beambredde at blive indstillet i tilpasningssoftwaren, hvorved fokusområdet i realiteten gøres større eller mindre.

 SPECIFIKATIONER FOR MULTISCOPE RETNINGSVIRKNING
 INDSTILLING  MONAURAL TILPASNING, OMTRENTLIG FOKUSVINKEL  BINAURAL TILPASNING, OMTRENTLIG FOKUSVINKEL
 Smal  
 Middel
 Bred

AutoScope Directionality

AutoScope er en automatiseret form for MultiScope, hvor beambredden tilpasses afhængigt af styrken af talesignalet foran brugeren.