Skip to content

DFS™ digital tilbagekoblingsdæmpning

Rolle
Reducerer tilbagekobling, mens forstærkning bibeholdes, uden at der gås på kompromis med lydkvaliteten.

Fordel for brugeren
Brugeren generes ikke af tilbagekobling eller af en pludselig reduktion af lydstyrken, hvilket er den måde, hvorpå visse høreapparater forebygger tilbagekobling.

Når der registreres tilbagekobling, anvendes der et faseinverteret signal, som udligner hyletoner. ReSounds DFS anvender to individuelle kontrolsystemer, som arbejder sammen for at give maksimal komfort med tilbagekoblingsfri hørelse.


Statisk kontrol

Systemet analyserer kalibreringssignalet under tilpasningen og neutraliserer tilbagekobling med et statisk kontrolsignal. Dette omhandler uforanderlige bidragydere til tilbagekobling som for eksempel ventilation, ørets geometri og høreapparatets komponenter.

Dynamisk kontrol

Det dynamiske kontrolsystem består af to dele. Den ene del er et dynamisk filter, som skifter for at eliminere tilbagekobling via faseudligning, når høreapparatet bruges. I ekstreme situationer, hvor udligning af tilbagekobling ikke fungerer optimalt, lægges der dynamiske genoprettelseslag ovenpå for at sikre behagelig lytning.

Dual Stabilizer II DFS med Whistle Control

DFS-system, som følger det samme princip som DFS Ultra, men med enklere algoritmer.

Auto DFS

Denne DFS-funktion lærer den enkeltes tilbagekoblingsbane for at udligne tilbagekobling effektivt. Whistle Control er ikke indbygget i Auto DFS.


Whistle Control

Som en del af det dynamiske kontrolsystem anvendes Whistle Control kun i ekstreme tilfælde, når DSF alene ikke kan undertrykke tilbagekobling fuldstændigt. I sådanne tilfælde sænkes forstærkningen til det ordinerede niveau af frekvenser berørt af tilbagekoblingen, indtil tilbagekoblingen er elimineret.


Music Mode

Det er typisk svært for DFS systemer at behandle musik, da det er svært at skelne mellem ægte tilbagekobling og andre tonale inputsystemer. Music Mode anvender den samme behandling som DFS Ultra II, men gør tilbagekoblings-undertrykkelsen langsommere for at sikre, at tonale lyde ikke påvirkes negativt. Fyldig lydkvalitet for musik bibeholdes.

OVERSIGT OVER DFS
INDSTILLING AUTO DFS AVANCERET DETEKTIONSALGORITME WHISTLE CONTROL MUSIC MODE
DFS UltraTM II  *  *  *  *
DFS UltraTM    *  *  
Dual StabilizerTM II      *  
RESOUND-MODEL TYPE AF DFS INDSTILLING
LiNX Quattro 9, LiNX Quattro 7, LiNX Quattro 5 / LiNX 3D 9, LiNX 3D 7, LiNX 3D 5 / ENZO2 9, ENZO2 7, ENZO2 5 / ENZO 3D 9, ENZO 3D 7, ENZO 3D 5 / Up Smart 9, Up Smart 7, Up Smart 5 DFS Ultra™ II Mild, Moderat, Stærk, Music Mode
Enya 4, Enya 3 / Magna 4 DFS Ultra™ II Mild, Moderat, Stærk
Enya 2 DFS Ultra™ II Til
Magna 2 Dual Stabilizer™ II DFS Til