Skip to content

Mennesker med høretab er omdrejningspunktet
i alt det, vi foretager os

Sammen kan vi skabe en verden, hvor flere personer med høretab får et godt liv med høreapparater – et liv, hvor de føler sig involverede, forbundne og i kontrol.

Forklaring af egenskaberne

Organic Hearing

Vi lader os inspirere af naturen, når vi søger at efterligne den måde, som det normale øre fungerer på. Da hørelse er en proces, der foregår i hjernen, tilstræber vi at levere lyd, som udnytter denne proces. Derfor får brugeren en fuld og fyldig høreoplevelse uden lige.

Et godt eksemple på denne strategi er den måde, som vi bruger retningsvirkningsteknologi på, da den giver brugerne en unik fordel i forskellige situationer i den virkelige verden. All Access Directionality sikrer, at hjernen har de rette oplysninger til at kunne udnytte et bedre signal til støj forhold uden at afskære brugerne fra  de omgivende lyde. Det betyder, at brugerne kan fokusere på de lyde, de vil høre, og samtidig monitorere omgivelserne. Den seneste nyskabelse M&RIE (Microphone & Receiver-In-Ear) skaber en endnu mere naturlig høreoplevelse ved at bruge pinna til at opfange lyd.

Egenskaber

Forklaringer på egenskaberne i ReSound produkter

Rolle

Microphone & Receiver-In-Ear designet har en tredje mikrofon, der sidder inde i øregangen og opfanger lyden på den mest naturlige måde, og dermed tilbyder den mest naturlige lydkvalitet i et RIE høreapparat.

Fordel for brugeren

M&RIE benytter ørets unikke form til at opfange lyd, præcis som det var tiltænkt fra naturens side. Brugerne får den naturlige lyd fra en custom model sammen med de avancerede egenskaber og brugervenlighed fra en RIE model, hvilket giver en fordybende og personligt tilpasset høreoplevelse med større dybde og retningsfornemmelse.

Læs mere

Download white paper

 

Rolle

Den brugerstyrede funktion Ultra Focus benytter et effektivt retningsmønster fra begge høreapparater til at fokusere på den person, der står foran brugeren. Når brugeren har behov for ekstra hjælp i meget støjende lydmiljøer, giver denne egenskab en forbedring af taleforståelsen på 30% sammen med All Access Directionality. 

Fordel for brugeren

Enestående 1:1 høreoplevelse i de mest støjende lydmiljøer Når lydmiljøet er meget udfordrende, lader Ultra Focus brugerne høre og forstå tale, så de kan bevare forbindelsen til andre. Resultatet er fornyet selvtillid i situationer, som de måske ville have undgået førhen. 

Læs mere

Download white paper

Rolle

All Access Directionality justerer automatisk mønstrene for retningsmikrofonen, så brugerne har det bedste udgangspunkt for at høre det, der er vigtigt, og stadig høre  lydene omkring dem. 

Fordel for brugeren

Giver brugerne det bedste udgangspunkt for at høre lyde på naturlig vis og bevare en bedre hørelse i alle typer af lydmiljøer. Ved at have adgang til flere lyde kan brugernes hjerne klassificere, hvad der er vigtigt, i stedet for at det er høreapparaterne, der bestemmer.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Genskaber den måde, hvorpå det naturlige øre opdeler lyde i særskilte tonehøjder

Fordel for brugeren

Forvrængningen er nær nul, og lyden er bemærkelsesværdigt ren.

Læs mere 

Download white paper

Download white paper

Rolle

Erstatter rumlige tegn, som forstyrres på grund af høreapparatets placering bag øret, og virkningerne af Wide Dynamic Range Compression.

Fordel for brugeren

Livagtig rumlig opmærksomhed med enestående lydkvalitet.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Forbedrer SNR ved at reducere forstærkningen af lyde, der kommer fra et sted bag brugeren.

Fordel for brugeren

Forbedrer taleforståelse væsentligt i støjfyldte omgivelser.

Læs mere

Download white paper

Rolle

At give hjernen akustiske oplysninger, så brugeren kan vælge og fokusere på den ønskede lyd uden at skulle være opmærksomme på at skifte program.

Fordel for brugeren

Naturlig og diskret måde at sikre, at høreapparatet er i retningsbestemt tilstand, når der er brug for det.

Læs mere 

Download white paper

Rolle

Klargør lave og høje tonelejer, så de kan behandles forskellige. Retningsvirkning kan anvendes på høje tonelejer, mens lave tonelejer altid forbliver i retningsuafhængig tilstand.

Fordel for brugeren

Fyldig lydkvalitet og bedre mulighed for at forstå tale, mens opmærksomhed på omgivelserne bevares.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Reducerer tilbagekobling, mens forstærkning bibeholdes, uden at der gås på kompromis med lydkvaliteten.

Fordel for brugeren

Brugeren generes ikke af tilbagekobling eller af en pludselig reduktion af lydstyrken, hvilket er den måde, hvorpå visse høreapparater forebygger tilbagekobling.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Reducerer forstyrrende baggrundslyde uden at påvirke hørbarheden af tale.

Fordel for brugeren

Forbedrer lyttekomforten uden at gå på kompromis med taleforståelsen.

Læs mere

Download white paper

Rolle

At registrere vindstøj nøjagtigt og reducere den diskret.

Fordel for brugeren

En oplevelse med naturlig lyd, hvor der er opmærksomhed på svag vind i baggrunden og minimal indvirkning på hørbarheden af andre lyde i miljøet.

Læs mere 

Download white paper

Rolle

Reducerer forstærkning af pludselige, kortvarige lyde.

Fordel for brugeren

Forbedrer lyttekomforten og lydkvaliteten for impulsive lyde som for eksempel klirrende bestik eller raslende nøgler. Læs mere

Download white paper

Rolle

Justerer høreapparatets indstillinger automatisk

Fordel for brugeren

Brugerne får optimal hørbarhed og lyttekomfort, også når de bevæger sig gennem hastigt skiftende lydmiljøer, og uden behov for at foretage hyppige manuelle justeringer.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Analyserer indgående lyde og klassificerer dem i lyttemiljøer

Fordel for brugeren

Indstiller udgangspunktet for en komfortabel høreoplevelse

Læs mere

Download white paper

Rolle

Giver mulighed for at forbedre hørbarheden af højfrekvente lyde ved at komprimere dem i en frekvenszone, hvor de kan høres.

Fordel for brugeren

Forbedrer hørbarheden af taletegn, der ellers ville gå tabt, samtidig med at den bedst mulige lydkvalitet bevares.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Forstærker meget svage lyde, som ikke er interessante for høreapparatbrugeren, som for eksempel meget lave lyde i omgivelserne eller støj, som høreapparatet genererer indvendigt.

Fordel for brugeren

Brugere, især dem med mildt høretab, forstyrres ikke af høreapparatets lyde. Selve høreapparatet lyder stille.

Læs mere

Rolle

Optimerer lydstyrken for erfarne brugere med kraftige og meget kraftige høretab.

Fordel for brugeren

Høreapparatet giver den foretrukne lydkvalitet.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Skifter automatisk til et telefonprogram, når der registreres et håndsæt.

Fordel for brugeren

Det er let for brugeren at tale i telefon uden at skulle tage højde for høreapparatprogrammer.

Læs mere

Download white paper

Rolle

Giver fleksibilitet i tilpasningen for erfarne brugere med meget kraftige høretab, som ofte har udviklet en præference for den lyd, de allerede er vant til.

Fordel for brugeren

Høreapparatet giver den foretrukne lydkvalitet.

Læs mere

Download white paper

Vil du vide mere om vores teknologi?

Klik på linket nedenfor for at få nærmere oplysninger om teknologien i vores produkter. 

Læs mere om vores teknologi