Skip to content
Funktioner forklaret

Audiologi

Hos GN Hearing mener vi, at hørelse skal lyde naturligt, føles naturligt. Alle vores høreapparater er spækket med funktioner, der giver brugeren mulighed for at høre bedst muligt og få den bedste komfort.

I dette afsnit får du et kort overblik over funktionerne med en kort forklaring og en white paper. Så hvis du har brug for et brush-up, kan du få det her.

Detaljerede forklaringer på funktioner

Signalbehandlingsfunktion

Vores signalbehandlingsfilosofi er baseret på den naturlige cochlear frekvensanalyse. Vi var den første producent, der implementerede denne analyse i vores forstærkningsstrategi1, og det giver en naturlig lyd og fremragende tilpasninger.

Kortlægger tonehøjderne i 17 jævnt overlappende frekvensbånd, der svarer til den auditive Bark-skala. Bark-skalaen inkorporerer det menneskelige auditive systems kritiske båndbredde som skalaenhed.

Det giver en jævn og hurtigt virkende frekvensrespons, der forbedrer lydkvaliteten, minimerer forvrængning og skaber et naturligt og klart lydbillede for høreapparatbrugeren.

Fordele for slutbrugeren

Næsten ingen forvrængning og bemærkelsesværdig ren lyd.

1) Groth & Nelson (2005)

Download white paper

Download white paper

Funktion til signalbehandling

Environmental Classifier fungerer i realtid, bestemmer miljøet omkring det og justerer derefter høreapparaterne i overensstemmelse hermed for en problemfri overgang. Den klassificerer lydene i en af syv forskellige kategorier baseret på mængden af støj og tilstedeværelsen af tale for at hjælpe dine kunder med at høre deres bedste automatisk med branchens mest nøjagtige miljøklassifikator.

Den understøttes af Environmental Optimizer II, der giver dig som høreapparatspecialist værktøjerne til at justere forstærkningen i høreapparaterne baseret på feedback fra høreapparatbrugeren i det virkelige liv.

Fordele for slutbrugeren

Sætter fundamentet for en behagelig høreoplevelse.

Download white paper

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Vores binaurale hørestrategi bruger realtidsinformation om brugerens omgivelser og stærkere retningsmønstre til at sikre jævn justering af retningsindstillinger. Kan bruge M&RIE (Microphone & Receiver-In-Ear) eller Spatial Sense til bevaring af rumlige signaler. Hør simpelthen alt omkring dig med branchens bedste adgang til omgivende lyd.1

Dette er standardprogrammet i mange af vores høreapparater og giver mulighed for automatisk ændring af retningsindstillingerne under brug til en af de følgende tre lyttetilstande. Alle frekvenser bevares i de forskellige lytteindstillinger, hvilket giver en naturlig lyd og en fantastisk lytteoplevelse - alt sammen uden at brugeren skal løfte en finger.

Fordele for slutbrugeren

Bedre hørelse med mindre anstrengelse i alle hverdagssituationer.

1) Sammenlignet med andre premiummærker med 4-mikrofoners binaural beamforming eller avanceret støjstyring, Groth et al (2023)

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Danner et endnu stærkere retningsbestemt mønster ved hjælp af lyden fra begge høreapparater, så din bruger kan fokusere på personen foran ham/hende.
Med vores bilaterale beamformer med 4 mikrofoner giver vi mulighed for den sande kraft i direktionalitet for at hjælpe brugeren med at høre, hvad de ønsker, mens de stadig bevarer den auditive bevidsthed om omgivende lyde. Den binaurale beamformer i Front Focus har en højere opløsning end den ældre Ultra Focus, hvilket giver en forbløffende forbedring på 150 % i talegenkendelse i støj.1

Vores binaurale beamformer bruger en multibåndstilgang til at bevare rumlige høresignaler. Så giv dine kunder en fantastisk auditiv oplevelse, mens du forbedrer deres taleforståelse i støj, og læs mere om det indre arbejde i vores hvidbog.

Fordele for slutbrugeren

Hjælper slutbrugerne med at høre gennem støjen, så de kan nyde den bedste én-til-én-høreoplevelse.

1) Jespersen & Groth (2022) – Læs whitepaper for mere information

Download hvidbog

Retningsbestemt funktion

Dine kunders ører er som ingen andres, og det samme er deres lytteoplevelse. Derfor tilbyder vi vores unikke M&RIE-løsning, som gør det muligt for dig som høreapparatspecialist at give en nem tilpasning med store fordele for kunden.

M&RIE-designet har en tredje mikrofon, der sidder i øret for at opfange lyde på den mest naturlige måde. Det giver den mest naturlige lydkvalitet i et RIE-høreapparat (Receiver In Ear).
Det er bevist, at den reducerer lytteindsatsen og eliminerer vindforstyrrelser. Det betyder, at 99% af de brugere, der afprøver M&RIE-modtageren, beholder den efter afprøvningen1.

Fordele for slutbrugeren

M&RIE bruger ørets unikke form til at opsamle lyd på den måde, naturen har tiltænkt. Kunderne får den naturlige lyd fra tilpassede produkter kombineret med de avancerede funktioner og brugervenligheden fra en RIE-model, hvilket giver en fordybende og individualiseret høreoplevelse med større dybde og retning.

1) GNOS-data om M&RIE-fittings 2022

Download white paper

Download white paper

Download white paper

Download white paper

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Bruger realtidsinformation om brugerens omgivelser til automatisk at justere de retningsbestemte mikrofonmønstre i henhold til en binaural hørestrategi. Kan bruge M&RIE eller Spatial Sense til bevarelse af rumlige signaler.
Den binaurale beamformer maksimerer SNR (Signal to Noise Ratio) og bevarer rumlige signaler og justerer automatisk de retningsbestemte mikrofonmønstre for at placere brugerne i den bedste og mest naturlige position til at høre, hvad der er vigtigt, og stadig overvåge lydene omkring dem.

Fordele for slutbrugeren

Sætter kunderne i den bedste position til at høre lyde naturligt, så de kan høre bedre i alle miljøer. Ved at give dem adgang til flere lyde end andre høreapparater, lader det deres hjerner klassificere, hvad der er vigtigt, ikke deres høreapparater.

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Danner et kraftigt retningsbestemt mønster ved hjælp af lyden fra begge høreapparater, så din klient kan fokusere på personen foran dem.
Bruger et kraftfuldt kombineret retningsbestemt mønster fra begge høreapparater til at fokusere på personen foran din klient, når de har brug for ekstra hjælp i meget støjende omgivelser.

Den prioriterer lyd fra den side med mindst støj for at gøre talen så tydelig som muligt. Selvom talen bliver tydeligere, kan det stadig hjælpe brugerne med at bevare de rumlige signaler omkring dem ved at bruge talefrekvenserne til den målrettede retningsbestemmelse foran og de høje og lave frekvenser til at overvåge omgivelserne.

Fordele for slutbrugeren

Fantastisk en-til-en-høreoplevelse i de mest krævende miljøer. Når lydmiljøet er mest krævende, giver Ultra Focus kunderne mulighed for at høre og forstå tale, så de kan holde kontakten med andre. Resultatet er en fornyet selvtillid i situationer, som de måske ellers ville have undgået.

Download white paper

Download white paper

Directionality-funktion

Rumlig bevidsthed og evnen til at lokalisere lyde er vigtige aspekter for at sikre en organisk lytteoplevelse med naturlig lyd. Øret uden hjælpemidler er i stand til at bruge de rumlige signaler til at gøre dette, men når man bruger et høreapparat bag øret og bruger komprimering med bredt dynamisk område, kan disse signaler blive blokeret.
To af de vigtigste rumlige signaler er interaurale niveauforskelle (ILD) og pinna-effekten.

Vi bruger en kombination af to algoritmer til at understøtte disse signaler.

Den første er en pinna-restaureringsalgoritme. Den gengiver de monaurale spektrale signaler fra det åbne øre, som forstyrres, når høreapparatmikrofonen placeres uden for pinna. Den anden algoritme bevarer ILD, som er den naturlige forskel i lydniveauerne, der når hvert øre, og som er forårsaget af hovedskyggen. Dette er et vigtigt binauralt lokaliseringssignal, som kan blive forstyrret af Wide Dynamic Range Compression.

Det giver en mere naturlig lydbehandling ved at genskabe de auditive signaler fra det ydre øre og bevare de interaurale niveauforskelle mellem de to ører. En levende høreoplevelse, som din klient har kontrol over med en naturlig bevidsthed om omgivelser, tale og lyde.

Fordele for slutbrugeren

Levende rumlig bevidsthed med enestående lydkvalitet.

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Automatisk retningsbestemmelse, der bestemmer de bedste mikrofonkonfigurationer på tværs af to høreapparater baseret på niveauet og placeringen af tale og støj omkring brugeren.
Henvender sig til den måde, lyd behandles på i hjernen. Det omfatter også Spatial Sense til mere naturlig lydbehandling. Lyt ubesværet og tydeligt i alle situationer, uanset hvor tale eller lyde kommer fra.

Forlader sig på Ear-to-Ear dataudveksling for at vælge den optimale mikrofontilstand på hvert øre, så det stærkeste stemmesignal er klart uden at miste evnen til at opfatte omgivelserne og andre højttalere.

Fordele for slutbrugeren

Bedre hørelse med mindre indsats.

Download white paper

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Automatisk retningsbestemmelse, der bestemmer de bedste mikrofonkonfigurationer på tværs af to høreapparater baseret på niveauet og placeringen af tale og støj omkring brugeren. Fokuser nemt på den lyd, der interesserer dig, mens du stadig er opmærksom på eventuelle baggrundsstøj.1

Fordele for slutbrugeren

Bedre hørelse med mindre indsats.

1) Stender, Kirkwood & Jespersen – Læs whitepapers for mere information

Download white paper

Download white paper

Directionality-funktion

Bruger en binaural tilpasningsstrategi med et øre, der altid er retningsbestemt (fokusøret), og et øre, der altid er retningsuafhængigt (monitorøret). Det giver brugeren mulighed for at få en retningsbestemt fordel og samtidig bevare situationsfornemmelsen. Det føles naturligt at høre samtaler med lethed og samtidig holde styr på baggrundsstøj.

Hjernen kan skabe et samlet binauralt billede baseret på, hvilket øre der har den bedste repræsentation af det interessante signal.

Fordele for slutbrugeren

Bedre hørelse med en mindre indsats.

Download white paper

Directionality-funktion

Bruger Ear-to-Ear-kommunikation til automatisk at skifte mellem retningsbestemt og retningsbestemt tilstand afhængigt af lydmiljøet, hvilket sikrer, at begge instrumenter i en binaural tilpasning er i samme mikrofontilstand ved hjælp af langsomme og behagelige overgange.

Fordel for slutbrugeren

Kan give retningsbestemte fordele i støjende situationer, hvor brugeren har brug for at skifte program. Kræver ikke en binaural tilpasning, så en bruger, der kun har ét høreapparat, kan få gavn af det.

Download white paper

Retningsbestemt funktion

En automatiseret form for Multiscope, hvor strålebredden justeres afhængigt af styrken af talesignalet foran brugeren. Brugerne hører klar, fokuseret lyd forfra, der automatisk er optimeret til det lyttemiljø, de befinder sig i.

Fordele for slutbrugeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støjende situationer.

Download white paper

Directionality-funktion

En avanceret form for Adaptive Directionality, der gør det muligt at indstille bredden af den retningsbestemte stråle i tilpasningssoftwaren mellem smalt, medium og bredt fokus. Giver maksimalt fokus på den lyd, der kommer forfra, tilpasset hver enkelt bruger.

Fordel for slutbrugeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støjende situationer.

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Ændrer dynamisk retningsmønsteret for bedst muligt at reducere uønsket støj omkring brugeren. Perfekt til at skære igennem støjen for at fokusere på en lyd foran.
Det svarer til Fixed Directionality, men Adaptive Directionality ændrer dynamisk retningsmønsteret for at reducere de kraftigste lyde bagfra. Dette er at foretrække for brugere, der ofte befinder sig i miljøer med flere, bevægelige eller samtidige støjkilder.

Fordele for slutbrugeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støjende situationer.

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Giver et ikke-varierende hyperkardioidmønster for at reducere støj, der kommer bagfra og fra siderne af brugeren. Ideel til øjeblikke, hvor man koncentrerer sig om en lyd eller en person foran.

Fixed Directionality er den simpleste retningsindstilling. I denne indstilling reduceres signaler, der kommer bagfra og fra siderne, så brugeren bedre kan koncentrere sig om signalet forfra. Retningsegenskaberne er konstante og statiske. Hvis denne type direktionalitet er valgt, er den altid "tændt".

Fordele for slutbrugeren

Forbedrer taleforståelsen i dynamiske, støjende situationer.

Download white paper

Retningsbestemt funktion

Gør det muligt at justere den frekvens, der blander omnidirektionel og retningsbestemt behandling. Tilpas og forbedr oplevelsen af at høre tale og omgivelser med en rig lydkvalitet.
Forbereder lave og høje tonehøjder til at blive behandlet forskelligt.
Directionality kan anvendes på høje toner, mens lave toner altid forbliver i omni.

Fordele for slutbrugeren

Forbedret lydkvalitet sammenlignet med fuldbåndsdirektionalitet og bevarede lavfrekvente interaurale tidsforskelle (ITD) for forbedret lokalisering.

Download white paper

Støjstyringsfunktion

Environmental Optimizer II forbinder Environmental Classifier med det virkelige liv. Det giver dig som høreapparatspecialist et nemt værktøj til at håndtere brugernes feedback og erfaringer, og Environmental Classifier genkender automatisk omgivelserne og ændrer lydstyrken baseret på indstillingerne i Environmental Optimizer II.
Det gør også processen med finjustering til en leg, da det anvendte niveau af vores NoiseTracker II-støjreduktion også justeres automatisk med Environmental Optimizer II.

Du skal blot justere skyderne for at finjustere, hvordan den samlede lydstyrke og Noise Tracker II skal anvendes i syv forskellige miljøer. Dette udvider dine muligheder for at hjælpe høreapparatbrugeren med at høre tale, øge lyttekomforten og forbedre eller undertrykke andre typer lyde.

For Environmental Optimizer II skal du klikke på 'Per Environment' under 'Noise Tracker II' i fanen 'Comfort', og så er du klar til at hjælpe med at skabe en behagelig lytteoplevelse.

Fordele for slutbrugeren

Brugerne får optimal hørbarhed og lyttekomfort, selv når de bevæger sig gennem hurtigt skiftende lydmiljøer, og uden at skulle foretage hyppige manuelle justeringer.

Download white paper

Funktion til styring af støj

Reducerer forstyrrende baggrundslyd uden at påvirke taleforståeligheden. Støjreduktionen kan tilpasses til forskellige miljøer. Nyd forbedret lyttekomfort, hør tale tydeligt, og tilpas oplevelsen til individuelle behov.

Reducerer støj ved spektral subtraktion. Den analyserer den indkommende lyd og genkender, når der er tale inden for de enkelte bånd. Der udføres løbende en spektralanalyse, når der ikke er tale. Det betyder, at støjspektret effektivt kan "trækkes fra" det samlede signal, uden at det påvirker talen. Mængden af støj, der trækkes fra, afhænger af indstillingen og vægtes i henhold til en talevigtighedsfunktion.

For enheder med en situationsafhængig støjreduktion kan indstillingen være forskellig for hvert af de 7 miljøer, der genkendes af Environment Classifier. For at sikre en sømløs, naturlig lytteoplevelse anvendes et uendeligt antal faktiske indstillinger baseret på en vægtet analyse af Environmental Classifier-dataene.

Fordel for slutbrugeren

Forbedrer lyttekomforten uden at gå på kompromis med taleforståelsen.

Download white paper

Download white paper

Funktion til håndtering af støj

Reducerer støj ved hjælp af spektral subtraktion. Den analyserer den indkommende lyd og genkender, når der er tale inden for de enkelte bånd. Der udføres løbende en spektralanalyse, når der ikke er tale. Dette gør det muligt effektivt at "trække" støjspektret fra det samlede signal uden at påvirke talen.

Mængden af støj, der trækkes fra, afhænger af indstillingen og vægtes i henhold til en funktion for talens vigtighed.

Fordele for slutbrugeren

Forbedrer lyttekomforten uden at gå på kompromis med taleforståelsen.

Download white paper

Funktion til håndtering af støj

Registrerer og reducerer hurtigt forstærkningen ved pludselige, kortvarige høje lyde. Dæmper ubehaget ved pludselige, høje lyde uden at påvirke lyde af interesse/fokuslyde. Forbedrer lyttekomforten og lydkvaliteten for impulslyde som klirrende sølvtøj eller klirrende nøgler.
Impulsstøjreduktion fungerer parallelt med WDRC-båndkomprimeringssystemet for at sikre, at transiente lyde ikke bliver overforstærket. Bløde transiente talelyde bevares.

Fordele for slutbrugeren

Forbedrer lyttekomforten og lydkvaliteten for impulslyde som klirrende sølvtøj eller klirrende nøgler.

Download white paper

Funktion til håndtering af støj

Registrerer og reducerer vindstøj uden at reducere forstærkningen for andre lyde. Giver komfort i det fri, så vinden ikke forstyrrer høreoplevelsen.

  1. Overvåger og gemmer konstant forstærkningsniveauerne for hvert af frekvensbåndene.
  2. Bruger dobbelte mikrofoner til at genkende tilstedeværelsen af vind; turbulens forårsaget af vind er unikt identificerbar, fordi den er ukorreleret ved de to mikrofoner.
  3. Reducerer adaptivt forstærkningen til samme niveau, som før vinden blev detekteret.

Denne algoritme varierer med miljøet og niveauet af vindstøj, hvilket gør reduktionen personlig til situationen uden at ofre hørbarheden for andre lyde.

Fordel for slutbrugeren

En naturlig lydoplevelse med blød vindbevidsthed i baggrunden og minimal indvirkning på hørbarheden af andre lyde i omgivelserne.

Download white paper

Funktion til styring af støj

Vores moderne verden er fyldt med mange bløde lyde, som mennesker med uhæmmet hørelse naturligt filtrerer fra. Brummen fra et køleskab, den svage summen fra et lysstofrør eller den lette brise fra en computerblæser. Expansion reducerer forstærkningen af meget bløde lyde, så bløde baggrundslyde og lyde fra mikrofonerne ikke distraherer, hvilket giver den bedste baggrund for behagelig lytning og bevægelse gennem hurtigt skiftende lydmiljøer uden at skulle foretage hyppige manuelle justeringer.

Målet er, at brugerne, især dem med mildt høretab, ikke bliver forstyrret af høreapparatets støj.

Den nøjagtige værdi af knæpunktet varierer fra model til model, da det afhænger af de komponenter, der bruges i apparatet. Den varierer også fra et frekvensbånd til et andet.

Fordel for slutbrugeren

Brugere, især dem med mildt høretab, vil ikke blive forstyrret af støjen fra høreapparatet. Selve høreapparatet lyder stille.

Download white paper

Funktion til styring af feedback

Reducerer uønsket feedback i næsten alle situationer uden at gå på kompromis med forstærkningen via faseannullering med statiske og dynamiske filtre. Fløjtelyde, kendt som feedback, vil ikke forstyrre lytteoplevelsen eller ændre lydstyrken.

Når feedback registreres, anvendes et faseinverteret signal, som annullerer fløjten. Den anvender to individuelle kontrolsystemer, der arbejder sammen for at give maksimal komfort med feedback-fri hørelse.

Systemet analyserer kalibreringssignalet under tilpasningen og neutraliserer feedback med et statisk kontrolsignal. Det tager højde for de uforanderlige faktorer, der bidrager til feedback, såsom udluftning, ørets geometri og høreapparatets komponenter.

Det dynamiske kontrolsystem består af to dele. Den ene er et dynamisk filter, der ændrer sig for at eliminere feedback via faseannullering, når høreapparaterne bæres. Som en del af det dynamiske kontrolsystem bruges Whistle Control kun i ekstreme tilfælde, hvor DFS Ultra III alene ikke kan annullere feedback fuldstændigt. I sådanne tilfælde sænker den forstærkningen til det foreskrevne niveau for frekvenser, der er påvirket af feedback, indtil feedback er elimineret.

Fordel for slutbrugeren

Brugeren generes ikke af feedback eller af pludselig reduktion af lydstyrken, som nogle andre høreapparater gør for at forhindre feedback.

Download white paper

Download white paper

Funktion til styring af feedback

Sikrer, at tonale lyde i musik identificeres korrekt, mens det stadig er muligt at reducere ægte feedback.

Musik er ret svært at styre på grund af dens kompleksitet, især når det gælder om at undgå feedback. Det er svært at skelne ægte feedback fra andre tonale inputlyde, hvilket betyder, at høreapparatet kan høre en fløjte og forsøge at annullere den, hvilket resulterer i et abrupt og ubehageligt lydende stykke.

Music Mode sænker feedbackannulleringen for at sikre, at tonale lyde ikke afkortes eller ændres, og giver brugerne mulighed for at fordybe sig i musikkens toner i en oplevelse, der bevarer den rige lydkvalitet.

Fordel for slutbrugeren

Feedback forhindres, mens den rige lydkvalitet for musik bevares.

Download white paper

Tilpasnings- og bekvemmelighedsfunktion

Hjælper brugerne med at høre de højere toner i tale, som ellers ville blive overhørt på grund af konfigurationen af deres høretab. Forbedrer hørbarheden af højfrekvente lyde ved at komprimere dem til en lavere frekvenszone, hvor de kan høres. Som illustreret nedenfor komprimeres outputtet inden for den komprimerede zone, så det maksimale output ligger inden for det hørbare niveau.
De forskellige sound shifter-indstillinger regulerer knæpunktsfrekvensen (hvor kompressionen begynder) og kompressionsforholdet, hvor en stærkere indstilling øger disse værdier.

Fordele for slutbrugeren

Forbedrer hørbarheden af talesignaler, som ellers ville gå tabt, samtidig med at den bedst mulige lydkvalitet opretholdes.

Download white paper

Tilpasnings- og bekvemmelighedsfunktion

Kan aktiveres under tilpasningen for at give en god onboarding. Den justerer langsomt forstærkningen fra et bestemt startpunkt til en målindstilling over en bestemt periode. Dette hjælper brugeren med gradvist og komfortabelt at tilpasse sig sine høreapparater på en optimal, personlig måde.

På den måde kan du sikre dig, at dine kunder elsker deres nye høreapparater, og du kan sende dem hjem med visheden om, at de får den forstærkning, de har brug for, så de kan udforske verden og lydene omkring dem frit og naturligt.

Profilen "Onboarding - First Time User", der er tilgængelig i tilpasningssoftwaren, kan også bruges til at lette tilpasningen til en ny høreapparattilpasning. Profilen indstiller automatisk apparatets forstærkning til 70 % af målene for enhver receptpligtig tilpasningsregel.

Fordel for slutbrugeren

Giver en jævn onboarding med en stigende apparatforstærkning over tid.

Download white paper

Tilpasnings- og bekvemmelighedsfunktion

Producerer terapeutiske lyde til lindring af tinnitus. Bør bruges sammen med en eller anden form for tinnitusterapi. Hjælp klienter med at få lindring fra tinnitusgener med effektive terapeutiske lyde.
Opret tinnitusprogrammet i Smart Fit, og juster frekvens, spektrum og lydstyrke efter dine klienters individuelle behov.

Lydene kan tilpasses, så du kan vælge den lyd, der virker bedst. Mulighederne omfatter hvid støj, lyserød støj og en række naturlyde som f.eks. bølger.

Brugerne kan også drage fordel af ReSound Relief-appen på deres smartphones. Appen giver brugerne mulighed for at skabe deres egne personlige "lydlandskaber" for yderligere tinnituslindring, samt undervisningsmateriale om tinnitus og tips til bedre søvn og reduktion af negative tankecyklusser relateret til tinnitus.

Fordele for slutbrugeren

Giver personlige terapeutiske lyde til lindring af tinnitus.

Download white paper

Download white paper

Download white paper

Download white paper

Tilpasnings- og bekvemmelighedsfunktion

Optimerer lydstyrken for brugere med store og meget store høretab. Øger lytteoplevelsen med en højere og mere fyldig lydkvalitet, når det er nødvendigt.
Brugere med svære og store høretab foretrækker ofte mere lavfrekvensforstærkning, end der typisk ordineres. Dette hjælper med at opfylde lydkvalitetspræferencer uden at øge risikoen for feedback.

Low Frequency Boost giver tilpasningsspecialisten en hurtig og nem måde at justere lavfrekvensforstærkningen på med tre indstillinger.

Fordel for slutbrugeren

Høreapparatet giver den foretrukne lydkvalitet.

Download white paper

Montering og bekvemmelighedsfunktion

Skifter automatisk til et telefonprogram, når der registreres et håndsæt.

Fordel for slutbrugeren

Brugeren kan nemt bruge telefonen uden at skulle tænke på høreapparatprogrammer.

Download white paper

Tilpasnings- og bekvemmelighedsfunktion

Giver tilpasningsfleksibilitet til erfarne slutbrugere med alvorlige og dybe høretab, hvoraf mange har udviklet en præference for den lyd, de allerede er vant til.

Fordel for slutbrugeren

Brugeren kan nemt bruge telefonen uden at skulle overveje høreapparatprogrammer.

Download white paper

Vil du vide mere om vores teknologi?

Klik på linket nedenfor for at få mere detaljerede oplysninger om teknologien i vores produkter. 

Få mere at vide om vores teknologi