Skip to content

Produktgarantierklæring

 

 

Produktgarantierklæring

GN Hearing A/S' produktgarantier tilbydes kun i forbindelse med salg via autoriserede distributionskanaler. Salg via direkte post og internettet (inklusive eBay og andre online kanaler) er ikke autoriseret af GN Hearing, og produktgarantier, der oprindeligt er tilknyttet sådanne produkter, er derfor ugyldige. GN Hearing hverken leverer eller genindsætter produktgarantier i forbindelse med apparater, der er anskaffet via uautoriserede distributionskanaler.

Hver produktgaranti leveres kun til fordel for den person, der oprindeligt fik tildelt serieapparatet. Produktgarantier kan ikke overdrages.

Apparater, der sendes til GN Hearing til service eller reparation, og som brugeren ikke har anskaffet via en autoriseret distributionskanal (som bestemt af GN Hearing efter eget skøn), konfiskeres eller returneres i urepareret stand til brugeren.